Sluispolder HG Hauwert

 1. Oprichtingsvergadering Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" .; Voorste rij, v.l.n.r.: M. Haas-Hoorn, P. Schuurman-Graft, J. de Jong-Hoogkarspel, V. Kay Jzn-Hauwert, K. Ruyterman-Hauwert (secr.-penningmeester), G.C. van Balen Blanken- Spanbroek (voorzitter), H. Galis-Hauwert, J.C. Kerkmeijer-Hoorn, mej. C. Ruyterman- Hauwert, R. Sasburg-Hoorn. Achterste rij, v.l.n.r.: P. Rond en J. Rozelaar-Hoorn, J. Wiering-Burgemeester Zwaag en Nibbixwoud, Notaris Rees, P. Veerman Sr-Hauwert, F. Veerman-Westwoud, D. Brander, leraar R.H.B.S. Vlissingen, J.H.M. Huigens-Sijbekarspel, Jac. Faber, architect Hoorn, Willem Balk-Zwaag (oprichter B. en O.), G. Boot-Blokker, schrijver, D. Pijper-Opmeer, dichter, Jac. Portegijs-Nibbixwoud, Jac. de Vries-Julianadorp, K. Slagter-Hoogwoud-K. Dikstaal- Enkhuizen, C. Koeman, leraar tuinbouwschool Aalsmeer, G. Penning, schoolhoofd Hoorn.
 2. Afscheid dominee de Beaufort in de kerk van Hauwert.
 3. Afscheid dominee de Beaufort in de kerk van Hauwert.
 4. Aannemen.; V.l.n.r.: Mevr. A.Koppert-Sterk, Piet Boeder, Piet Butter, Jannie Schans, Jan Bakker, Ds. L. Koppert, Maap Otter en Elly Klaver.
 5. V.l.n.r. Juffrouw D. Kroon (handwerkjuffrouw), Aagje Wit en Lies Kay (oudere zuster Marie).
 6. Familie Krijn van Klaveren te Hauwert.; De tien oudste kinderen met vader. V.l.n.r.: Klaas, Marie, Jacob, Dirk, Els, Ger, Krijn, Dien, Hanna, Adriaan.
 7. Vier Van Klaveren's:; Achterste rij v.l.n.r.: Anthon, Jacob. Voorste rij, v.l.n.r.: Manna, Alie. Op de achtergrond boerderij Cees Metselaar, Hauwert 102. Afgebrand 1986
 8. Achter in het land van J. Metselaar (oom Jan) aan de Notweg was een stoep aan de eerste Gouw, waar de meiden vaak te zwemmen waren.; Voorste rij, v.l.n.r.: ??, Annie Metselaar, Dieuw Clay. Miuddelste rij, v.l.n.r.: Jane Winkel, Grietje Bakker (Rd of Zd, bouwer), Marie Pool, Nelie Bruin, Vrouwtje Schermer, Dieuw Tuinman. Achterste rij, v.l.n.r.: Aagje Metselaar Jd, Annie Visser, Grietje Bakker.
 9. Theerondje bij Annie Visser achter 't huis, in de zak,; V.l.n.r.: Alie Houten, Jante Hendriks, Dieuw Clay, Truus Weeder, Dieuwie Bruin, Grietje Bakker en Annie Visser.
 10. Kermis te Hauwert.; Voorste rij, v.l.n.r.: ??, Marie Bruin, Evert Bruin, Sjoekje van Dijk (de Jong ?), Guus Kaper of Lydie Jongejans ?. 2e rij, v.l.n.r.: Jan Wittebol, Nel Wittebol ?, Annie Beemster, Jannie Stapel, Gerrit Tool, melkrijder "Eureka" Binnenwijzend, Netty Monen, Wim Otter. 3e rij: Henk Jongejeugd, ??, ??, Cor Balk. Achterste rij, v.l.n.r.: Gerrit Kooy, ?? , P. Butter, J. Wittekoek of Dick Burger ?.
 11. Uitje Hauwerter mensen ? ??.; V.l.n.r.: Achterste rij: C. Hittema-Pijs, ? Over-Kossen, ??, J. Blom-Pijs, ? Pool-?, Willem Otter, G. Bakker-Groot. 2e rij zittend: T. Tuinman-Clay, ?? , J. de Ruijter-Gorter, ??, ??, ??, K. Schermer-Ham, ??. Liggend voor: Piet Druif, IJsbrand Pool, Bet Clay-Kay, Dirkje Kroon (handwerkjuffrouw).
 12. Hauwerter jongelui ? 1930.; V.l.n.r.: Dirk Haker, Cor Stapel Pzn, Jan Butter, Annie Koster, Jan Balk, Ma Haas, Jaap Burger, Dirk Bruin (Ome Dorus), Tijmen Balk, Trien Kaper, Arie Koeman, Piet Druif.
 13. Uitje Végé winkelier H. Dijkstra.; V.l.n.r.: Achterste rij staand: Th. Over, mevr. Over-Kossen, mevr. M. Slagter-Kay, Dieuw Korver, C. Tuinman, C. Stapel, G. Korver-Singer, mevr. T. Tuinman-Clay, mevr. E. Metselaar-Bloothoofd, mevr. A. Galis-Wit, mevr. E. Clay-Kay, C. Clay, A. Bosma, huishoudster A. Bosma en K. Berkhout. Zittend middelste rij: P. Slagter, mevr. B. Stapel-Korver, mevr. J. de Haas, J. de Haas, mevr. Veerman, P. Veerman, mevr. Wolthuizen, T. Wolthuizen en W. Koeman. Zittend voorste rij: Chauffeur, H. Dijkstra, mevr. M. Dijkstra-Velt.
 14. Groep mensen in de zak van Hauwert. Foto ? 1910 ?; Waarschijnlijk net over de witte brug richting Wervershoof. V.l.n.r.: Achterste rij: opa Piet de Ruiter, de heer Chattelon, Klaas de Ruiter (vader Annie en Piet), Maarten de Ruiter, Dieuw Middelbeek, Piet Veerman, Jannetje Vijzelaar, Barber de Jong, de tweede vrouw van opa de Ruiter, Siempje Haas, Jannetje Slagter (moeder Cor Slagter), Grietje Smit de vrouw van Jan Haas, Geertje de Ruiter, Grietje de Ruiter, Klazien de Ruiter, Heertje de Ruiter, Jan Haas, Am Middelbeek, Pieter Slagter en Cor Clay (vader Dieuw Clay). Voorste rij: Teunis de Ruiter, Annie de Ruiter, Geertje Haas, Ma Haas, Aafje Vijzelaar en Aafje de Ruiter.
 15. "Zak van Hauwert". Foto ca. 1925.; V.l.n.r.: Sinie Koster, Jaap Kool, daarboven op het hek ??, vooraan kind ??, daarachter ??, Stijntje Schuit, Wijnie Kool, Trien Kaper, daarnaast Vrouw Kaper (met kind). Dan de voorste kinderen zittend of knielend: Marie de Ruiter, Piet Kaper, Marie Kay, Annie Koster, zittend Jan Balk, daarachter ??, ??, ??, ??, Bert Korver met daarvoor zittend Betty Keetstra, Lies Kay. Staand tussen de voorste en achterste kinderen in: Ko de Ruiter, Alie Druif, Klazien Korver, ??, ??, Lies Schermer, Aag Wit. Achteraan: C. Druif, J. Wessemius ?, Cor Stapel, W. Metselaar ?, ??, ??, ??. Veel van deze kinderen staan ook op de schoolfoto nr. 95 uit 1925.
 16. Zak van Hauwert ? 1920 voor huis van nu Co Vlaar, toen ??; V.l.n.r.:A.Water-Nooy, Trien Burger, Annie Burger (vooraan), daarachter Neeltje Burger (met wit schort), daarachter C.Hollenberg-Singer, D.Visser-Waal, Aagje Water, D.Visser, C.Hollenberg, Reindert Burger (vader van ouwe Jaap).
 17. Zak van Hauwert ? 1912.; Links: woonhuis nu Klaas Druif. rechts: pad naar boerderij later C. Metselaar. personen v.l.n.r.: ??, Kees Koster, ??, ??, ??, kind Bert Korver (moeder Reindert Stapel), ??, Klaas Korver (man die kind vasthoudt), ??, ??, Kees Smit (man bij paard, slager, vader R. Smit), ??, ??.
 18. Erwten zoeken bij V. Kay Dzn ? 1919 achter onze oude boerderij.; 2e van links: Stijntje Schuit. 5e van links: Aagje Water ?
 19. J. Burger voor zijn huis aan de Notweg. Foto ? 1977.
 20. Opening verbouwde bakkerij van Jacob Bruin, nu S. van Diepen.; V.l.n.r.: Dirk Bruin, Jacob Bruin, Dieuwie Bruin, mevr. Bruin-Galis.
 21. Bakkerskar van bakker Bruin.
 22. Firma Schermer, fouragehandel, Hauwert 42.; V.l.n.r.: Riek Schermer, Huig (vertegenwoordiger UTD, Tinus Buis, M. Schermer-Renooij, Dick Schermer, Jac. Schermer.
 23. Jaap Vijzelaar en Jantje Salomon voor hun huisje achter bij Th. Over, de timmerman. Jaap ventte met brandstoffen en petroleum. Foto ? 1935.
 24. D. Ellerbroek.
 25. Arie Langedijk, klokkenmaker, woonde in 't "Veerhuis" bij de brug.
 26. Oude Pieter Blokker en zijn vrouw. Piet Blokker is de betovergrootvader van Piet Blokker.
 27. Oude Pieter Blokker (betovergrootvader van Piet Blokker).
 28. Gerrit Blokker en Trien Houter. Smid te Hauwert, woonde later in de zak.
 29. Voor de smederij, ? 1964:; V.l.n.r.: Jaap Koopman (Zwaagdijk), Gerrit Blokker, Pieter Gerrit Blokker (toen de smid), Jan Bierman (knecht), Gerrit Herke Blokker, Piet Blokker, Cor Blokker en bij paard: Dorus Schipper (Zwaagdijk).
 30. Familie K. Ruyterman.; V.l.n.r.: Anne Ruyterman, meester Klaas Ruyterman (1861), mevr. Ruyterman-Wardenaar en juffrouw Corrie Ruyterman (juffrouw Kees). Oude ansichten: K. Ruyterman werd op 28-jarige leeftijd op 16 november 1889, uit drieënzestig sollicitanten, benoemd tot hoofd van de openbare lagere school te Hauwert. Hij heeft deze functie bijna veertig jaar vervuld. Zijn ambitie was bijzonder gericht op land- en tuinbouwgebied. Door hem werden dienaangaande cursussen gesticht, onder andere in Hauwert, Nibbixwoud en Zwaagdijk. Hij toonde veel belangstelling voor het verenigingsleven en maatschappelijk werk. Hij was medeoprichter van het historisch genootschap "Oud West-Friesland", dat in 1924 is opgericht. Tot zijn overlijden, 21 maart 1939, is hij secretaris-penningmeester van bovengenoemd genootschap geweest. Als één van de eersten bezat hij een radiotoestel, waarnaar door menigeen is geluisterd. Op deze foto ziet u het echtpaar Ruyterman. Links van mevrouw Ruyterman zit dochter Anna en rechts staat dochter Corrie.
 31. Twee winkeliers uit Hauwert op hun "kerkebouwtje".; Links Piet Klaver (woonde naast smid P. Blokker) en rechts Piet Nooij (woonde bij café).
 32. Links Maartje Bruin-Langereis en Klaas Bruin hadden zes zoons: Jacob (dir. Keuringsdienst van Waren Amsterdam), Riek, Piet en Willem (alledrie boer), Jan (kapper) en Dirk (ome Dorus). Daarnaast Geertje Haker-Zwagerman en Antje Broers.
 33. Piet Lak, jarenlang knecht bij Reindert Smit (slager).
 34. V.l.n.r.: Gert (vader van Piet) Blokker, Piet Blokker, Piet (opa van Piet) Blokker en Cor Blokker.
 35. Sneeuwbergen in de zak voor huis J. Visser.; V.l.n.r.: Sientje Visser-Zwagerman, Annie Visser, Jan Visser. Foto ? 1951 (vlgs Cor Beemster voorjaar 1947, de melkwagen kon er niet door).
 36. Jan Zwagerman, slager in de zak van Hauwert (ook krengenslager). Woonde in het huis dat voor 1968 op het erf van nr. 135 stond. Vader van Sientje Visser-Zwagerman.
 37. Jan Visser met kleinzoon. Woonde waar later Jongejeugd, v.d. Neut, Boertien, Talirz en Antiek mannen woonden. Daar had hij een fietsenreparatie-bedrijf. Ook handelde hij in kippen, kalveren, enz. en was molenaar van de Sluispolder.
 38. Verkleedpartij achter huis Jan Visser. Links Annie Stapel, rechts Aagje Metselaar.
 39. Familie Jan Visser.; V.l.n.r.: Aagje Visser, Gerrit Bijpost (echtgenoot Aagje Visser), 2 kinderen van hen, Sientje Visser-Zwagerman, Jan Visser en een broer van Jan Visser die over is uit Amerika. Na Jan Visser woonden diverse mensen in het boerenhuis o.a. C. Jongejeugd, v.d. Neut, C. Boertien, Talirz en nu maakt het deel uit van de Antiekboerderij.
 40. Familie Volkert Kay.; Woonde tegenover ons voordat Piet Druif met Marie trouwde (1936). V.l.n.r.: staand Geertje Kay en haar man Schaafsma. voorgrond: Lies en Marie Kay. midden: Volkert Kay en Marijtje Kay-Plas.
 41. V.l.n.r.: Mevr. Gorter, Pieter Gorter (opa Cor Beemster), Piet Beemster (vader Cor Beemster), de heer en mevr. Peereboom (grootouders van Piet Beemster).
 42. Familie J. Wit, veehouder in de zak.; Links Jan Wit, dan Aagje, Grietje Wit-Koster en Gerie. Foto ? 1939.
 43. Vier jongens op vakantie.; V.l.n.r.: Cor Koeman, Dirk Metselaar, Gerrit Blom, Piet Druif. Foto ? 1930. Vlgs opmerking op de expositie 1996 is dit na de oorlog, ? 1946..
 44. Piet Hoek (links) voor zijn vrachtauto met houtgasinstallatie, waarmee hij de oorlog doorkwam.; Rechts zijn broer Andries (Dries) die hem soms assisteerde en die later zelf in Wijdenes een transportbedrijf begon. Piet Hoek is overleden augustus 1990. Situatie: links de "Oostwouderweg", rechts het huis van de koster van de kerk. Foto 1945.
 45. H. Schans, schoonvader van Jaap Ilbrink en opa van Arend Ilbrink.
 46. H. Schans, schoonvader van Jaap Ilbrink en opa van Arend Ilbrink.
 47. Hooirijden bij P. Beemster, Hauwert.; V.l.n.r.: Cor Beemster, Annie Beemster, Ome Dorus (D. Bruin). Foto ? 1948.
 48. Geen beschrijving.
 49. Hooirijden vanuit de zak naar huis.; Op de wagen: links Jb. Burger, rechts C. Metselaar Sr. Foto ? 1952.
 50. Graskuil maken bij C. Metselaar.; V.l.n.r.: C. Metselaar Sr, Dirk Burger, Marian Metselaar-Slagter, Jaap Burger. Foto ? 1954.
 51. Links S. Jansma, arbeider bij P. Druif, rechts P. Druif aan 't melken bij P. Druif achter het huis. Foto ? 1949. S. Jansma overleed augustus 1990, oud 88 jaar.
 52. Graandorsen bij Jb. van Klaveren.; V.l.n.r. boven: Jb. van Klaveren, ??, Anthon van Klaveren, vader Krijn van Klaveren. Foto ? 1944.
 53. Familie Gelder. Vrouw op de voorplecht IJda Gelder getrouwd met Dirk Metselaar.; De werf achter de schuit is (?) van Cor Tuinman, tegenover Jan Gelder.
 54. V.l.n.r.: moeder van Maarten en Jan Dekker, ??, Maarten Dekker, Jan Dekker. Woonden waar nu gebr. Groot wonen.
 55. Foto aan het eind van de Notweg.; De bakwagen van J. Gelder die aan 't eind, kant Zwaagdijk, woonde. V.l.n.r.: Jan Gelder (vader van IJd.), middelste op de wagen mevr. G. Gelder-Butter. Rest niet bekend. Foto ? 1938.
 56. Familie Jan Gelder woonde aan 't einde Zwaagdijker kant Notweg (nu Gebr. Groot).; V.l.n.r.: J. Gelder, Maarten Dekker (stiefzoon), Lies Gelder, IJd Gelder, Geertje Gelder-Butter. Foto ? 1938.
 57. V.l.n.r.: Lies Gelder, IJda Gelder en Jan Gelder.
 58. V.l.n.r.: Lies, IJda, Jan Gelder en Geertje Butter.
 59. Foto achter in de zak, ? 1927.; Links schuur J. Gelder (nu gebr. Groot), rechts huisje Tj. Buishand (dit is gesloopt ? 1929, toen Buishand naar de Tuinstraat verhuisde). V.l.n.r.: IJda Gelder (later, 1942, getrouwd met D. Metselaar), Lies Gelder (later getrouwd in Friesland), Maarten Dekker (stiefbroer eerder genoemde zusters, later getrouwd met Ma Koster, Schellinkhout), de 4e is familie van de gezusters Gelder.
 60. Wietse van Dijk.
 61. Dorpshuis Hauwert. 1988.; Alie Assenbergh-Gemser 10 jaar werkster. V.l.n.r.: Els Meijners-Verlaat (werkster), A. Assenbergh-Gemser (werkster), Mieke Schaft-de Jong (conciërge), Joop Appelman-Karsten (voorheen werkster). In de keuken van het Dorpshuis.
 62. V.l.n.r.: Arie Zijp (of Tuinman ?), Klaas Clay, Dieuwertje Clay.
 63. V.l.n.r.: ??, Dirk Molenaar, Gerbrand Clay (vertrokken naar Zuid Afrika). Installatie voor het boren van gasbronnen.
 64. Rechts J. Hovenier, jarenlang dierenarts te Hauwert. Links Jan Zijp, de vader van Jannie Koeman-Zijp
 65. Gerrit Ettes, postbode voordat Bertus Haring dat werd.
 66. Bertus Haring, het "fietsende postkantoor" van Hauwert.
 67. Gerrit Ettes, postbode voordat Bertus Haring dat werd.
 68. Familie Volkert Kay.; V.l.n.r.: Marie, Marijtje Kay-Plas, Geertje, Volkert Kay Jzn, Elize (Lies).
 69. Links: Volkert Kay.; Woonde tegenover ons voordat P. Druif met Marie trouwde.
 70. 17 juli 1930. Middelburg. Uitwisseling Huishoudschool Zierikzee.; Geheel links: Marie Slagter (tante Marie).
 71. Familie P. Druif.; V.l.n.r.: Piet Druif, Klaas, Marianne, Marie Druif-Kay. Woonden tegenover boerderij 102.
 72. Zilveren huwelijk (mei 1938) Carel de Winkel en Cornelia de Winkel-Leeuw.; Voorste rij, v.l.n.r.: Dirk de Winkel, Carel de Winkel, Aris Veerman Jr., Cornelia de Winkel-Leeuw en Piet de Winkel. Achterste rij, v.l.n.r.: Annie van der Pijl-de Winkel, Jan van der Pijl, Dieuw Veerman-de Winkel, Aris Veerman, Sien de Winkel, Jan de Winkel en Meindert de Winkel
 73. Voormalige O.L. School. Gebouwd 1929. Gesloopt ??. Foto 1942-1943.
 74. School en schoolhuis Hauwert. gebouwd 1929. Hier pas gebouwd. De iepenbomen rechts van de Tuinstraat zijn nog vrij klein.
 75. O.L. School Hauwert + schoolhuis. ? 1930. De twee jongens links zijn Harm Pol (zoon van Meester Pol) en D. de Ruiter.
 76. Bewaarschool Hauwert.; Voorste rij, v.l.n.r.: IJsbrand Pool, Jaap Berkhout, Riek Schermer, Anthon van Klaveren, Dirk de Ruiter, Noom Over, Wim Bakker en Klaas Bruin Pzn. Achterste rij: juffrouw Middelkoop, Ma Winkel, Annie Molenaar, Liesje Smit, Tiny Henke, Annie Blom, Alie van Klaveren, Dieuwertje Smit, Trinie Nes, Annie Metselaar.
 77. Pastorie met zicht op de oude school. De oude school stond achter het huis van meester Ruyterman (nu mevr. B. Stapel-Korver, H99). Rechts mw. Ruyterman en dochter.
 78. Het onderwijzend personeel van de openbare lagere school te Hauwert, 1904.; V.l.n.r.: juffrouw Hoekstra, meester Klaas Ruyterman, meester Olie en juffrouw Kroon.
 79. "Algemeene Bewaarschool" te Hauwert met Juffrouw Ruiter.; Links achter Piet Boots Dzn.
 80. "Algemene bewaarschool" te Hauwert ? 1924.; Met juffrouw J. Middelkoop. V.l.n.r.: Achterste rij: Dirk Ruiter, Aagje Metselaar Jd, Sijtje Trompetter, Piet de Ruiter, Annie Zwagerman, Bregje Over. 2e rij: Adriaan van Klaveren, Sinie Koster, Hanna van Klaveren, Aagje Metselaar Cd, ??, Klaas Clay. Voor: Arie Schuitemaker en Klaas Tuinman.
 81. "Algemene Bewaarschool" te Hauwert. ? 1925.; Voorste rij, v.l.n.r.: Diet Smit, Arie Schuitemaker, Klaas Bruin, Wim Bakker (?), Reindert Korver, IJsbrand Pool, Annie Metselaar. 2e rij: Manna van Klaveren, Alie van Klaveren, ??, ??, ??, Noom Over, Annie Molenaar, Cor Koster, Jan Koster, Klaas Clay, Klaas Tuinman. Achterste rij: half verscholen Adriaan van Klaveren en ernaast Ma Winkel, Gery Wit, Gerrit Nes, Aagt Visser, juffrouw Middelkoop.
 82. Algemene Bewaarschool met juffrouw Annie Blom.; V.l.n.r. voorste rij: Annie Lak, Marjan Hovenier, Corrie Schermer, Jaap Balk, Gerda Laan, Tonnie Mantel. 2e rij knielend: Jan Metselaar, Jaap Koeman, ??. Achterste rij: Pietje Leijen, .. Houtsma, Bert Otter, Wim Koeman, Gerrit Dijkstra, Geert Kooi, ??, Hielke Kooi, Netty Rol, Klaas Druif, Jan Wittebol, Fokke Kooi, Greetje Leijen, Piet Visser.
 83. Algemene Bewaarschool Hauwert. ? 1929.; Staand, v.l.n.r.: juffrouw Middelkoop, Tjerk Buishand, Jannie Klaver, Annie Molenaar, Annie Blom, Marie Pool, Marie Kaper, ??, Nelie Bruin Pd., Klaas Weeder, Jane en Ma Winkel, Anthon van Klaveren. Voor: Riek Schermer Czn., Piet Langeberg, Jansje Bakker, daarachter Dick de Ruiter, Klaas Bruin, Cor Clay, Fet Smink, Gert Blokker, Noom Over, ??, Piet Druif. Liggend: Cor Druif, Cees Over ? Met kruiwagen: Jan Molenaar (Johnny Miller).
 84. Lagere School.; Achterste rij: 2e van links Jan Metselaar, 4e van links Cor Metselaar (?).
 85. Klas 1903/4, met juffrouw Hoekstra, meester Klaas Ruyterman, meester Olie en rechtsboven juffrouw Kroon.; Met X gemerkt is Reindert Smit, links van hem C. Stapel Jzn, rechts Jb. Bruin Kzn. Beneden 3e en 4e van links: Klaas de Boer en zijn tweelingbroertje Willem de Boer (Willem overleed 7-4-1904 aan typhus).
 86. Schoolfoto, Openbare Lagere School.; Achteraan: ?, Anna Ruyterman, ?, meester Klaas Ruyterman, mevrouw Ruyterman, H. (Rikus) Balk. Achterste rij kinderen: links Klazien Gorter, daarnaast Stijntje Schuit, met hoed Corrie Ruyterman en geheel rechts Annie Blokker.
 87. Schoolfoto, Openbare Lagere School, 1905.; V.l.n.r. achterste rij: Jac. Bruin, C. Galis, H. Bruin, P. Vijselaar, K. Berkhout, D. Dangermond, C. Schermer. Tweede rij van achteren: juffrouw D. Kroon, K. de Boer, P. Schuit, W. Sleutel, P. Galis, G. Wit, L. v. Ree, P. Blokker, P. Bruin, meester K. Ruyterman, meester R. Sasburg. Tweede rij van voren: J. Boots, J. Vijzelaar, J. Dekker, A. Gorter, T. Galis, A. Butter, C. Ruyterman. Voorste rij: D. Bruin, G. Wit, J. Slagter, J. Ott, A. v. Straten, A. v.d. Zee, A. Boots, C. Druif.
 88. Schoolfoto Openbare Lagere School Hauwert; Achterste rij v.l.n.r.: ?Bruin, Arie Neefjes, Piet Blokker, Piet Schuyt, Wim Sleutel, Piet Steeman, Dirk Steeman, Jo Neefjes. Tweede rij: Meester Ruijterman, ??, ?Bruin, ?Bruin, Cor Druif, Jeltje Ott, ??, Corrie Ruijterman, Jannetje Slagter, Ali Butter, Aagje Molenaar, Meester Sasburg, Juffrouw Kroon. Derde rij: ? Neefjes, ? Neefjes, ? Kieftenburg, Dieuw Middelbeek, ??, ??, ??, ??, Piet Laan, Gert Laan, K. de Boer. Voorste rij: ? Neefjes, Corrie Smit, Annie Galis, Nely Buy, Baafje Kieftenburg, Grietje Stapel.
 89. Openbare Lagere School te Hauwert. Schoolfoto.; Bovenste rij v.l.n.r. Willem Sleutel, Klaas Koomen, Gerrit Wit, Cor Winkel, Jan Veerman, Piet Schuyt, Cor Druif, Poland? en Meester Ruijterman. Tweede rij Meester Mastenbroek, Juffrouw Kroon, Dieuw Middelbeek, Aagje Molenaar, Grietje Wit, Jeltje Ott, Jannetje Slagter, ? Neefjes, ? Kieftenburg, Stijntje Schuyt, ? Neefjes. Derde rij: Lucas v. Ree, Dorus Bruin, ? Poland, ? Laan, Jan Bruin, Cor Schermer, Arie Koster, en Piet Bruin. Voorste rij: Tijmen Balk, Joh. Laan, Nely Buy, Corrie Smit, Grietje Stapel, ? Poland en Riek Molenaar.
 90. Strandfoto, geen beschrijving.
 91. Lagere school en bewaarschool, omstreeks 1919/1920.; Boven v.l.n.r.: Klazien Galis, juffrouw Middelkoop, Klaas Bras, ??, Liesbeth Schermer, Ma Saal, Wijnie Kool, Marie Kay, Simon Kaper, Aris Kaper, Cor Koeman, meester Van der Laan, Arie Koeman. 2e rij: Willem Balk, ??, ??, Joop Meisen, Jan Wittebol, Alie Druif, ??, Cor Visser, Jan Koeman, ? Dekker, ? Dekker, ??. 3e rij: David Willig, Klazien Korver, Pauw Veerman, Piet Veerman, Lex Dorgeloo, Annie Tuinman, ??, ??, ??, Maarten Dekker, Annie Keetman, Dirk Metselaar, Rein Groot, ? Koster, Maarten Zwagerman.
 92. Schoolreisje 1912.; Midden met bolhoed: meester Ruyterman. Met kruisje: Hiltje Middelbeek ? Achterste rij: 1e van rechts: Juffrouw D. Kroon, 2e Juffrouw Ruyterman. 2e rij (in 't wit) 1e van links: Annie Blokker. Voorste rij: 2e van links: Jan Bruin ?, 7e van links: T. Balk.
 93. Uit het boekje Oude Ansichten:O.L.S Hauwert. Foto 1924 of 1925. Op 't pleintje vóór het oude schoolgebouw, achter H 99.; Nog een klassefoto, genomen voor de ingang van het oude schoolgebouw. We herkennen hierop onder anderen: meester Ruyterman, nu eens getooid met hoed, Trijntje Koster, Corrie Ruyterman, Arie Koeman, Liesbeth Schermer, Aagje Bus, Wijntje Kool, Klazien Galis, Jannetje Saal, Reindert Koster, een dochter van bakker Keetman, Bertha Korver en Jannetje Slagter (?). In "West-Frieslands Oud en Nieuw", het jaarboek 1983 van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" staat op blz 65 vrijwel dezelfde foto (0600). Slechts enkele personen staan op een iets andere plaats. De tekst bij deze foto luidt: De leerlingen van de Hauwerter school in 1925, ten behoeve van de fotograaf op 't pleintje vóór het oude schoolgebouw. Links achter (met hoed) meester Klaas Ruyterman, rechts achter de onderwijzeres mej. Van Hall, iets links van mej. Van Hall mej. C. Ruyterman, de dochter van meester. Voorste rij, liggend: Krijn van Klaveren, Meindert Otter, Dirk van Klaveren, Maarten Dekker, Piet Veerman, Dirk Metselaar. Tweede rij, geknield: Gerrit Blom, Dina van Klaveren, Aagje Water, Paul Veerman, Piet Kaper, Piet Velt, Dirk Ruiter, Reina Korver, Yda Gelder, Jan Wittebol, Dirk Veld. Derde rij: Jaap Nooy (half zichtbaar), Els van Klaveren, Annie Tuinman, Grietje Spijker, Annie Keetman, Dily Schuitemaker, Ger van Klaveren, Klazien Korver, Lies Gelder, Ma Schermer, Ma Stapel, Brechtje v.d. Molen, Willem Balk. Vierde rij: Jan Koeman, Alie Druif, Liesbet Schermer, Aagje Bus, Pietje Trompetter, Marie Kay, Wijnie Kool, Klazina Galis, Ma Saal, Annie Burger, Rein Koster. Tussen meester Ruyterman en diens dochter staan, achteraan, nog Bets Keetman en Annie Koster. Deze foto is ook eens gepubliceerd in de krant in de serie Met de klas in de krant. De tekst luidt: Een schoolfoto uit 1924. Mevrouw E. Bravenboer-van Klaveren, Schoutenstraat 31 te Hoorn zond hem in. Het betreft hier de lagere school in Hauwert. We zien op de eerste rij zich manifesteren: Krijn van Klaveren, Mijndert Otter, Dirk van Klaveren, Maarten Dekker, Piet Veerman, en Dirk Metselaar; tweede rij: Gerrit Blom, Dien van Klaveren, Aagje Water, Pauw Veerman, Piet Kaper, Piet Velt, Piet ? Ruiter, Rein Korver, IJda Gelder, Jan Wittebol en Dirk Felt; derde rij: Jaap Nooij, Els van Klaveren, An Tuinman, Grietje Spijker, Annie Keetman, Dili Schuitenmaker, Ger van Klaveren, Klazien Korver, Lies Gelder, Ma Schermer, Ma Stapel, Bregtje van der Molen en Willem Balk; vierde rij: Jan Koeman, Alie Druif, Lies Schermer, Aagje Bus, Pie Trompetter, Marie Kay, Wijn Kool, Ma Saal, An Burgers en ? Ruiter; vijfde rij: het hoofd van de school meester Ruiterman, Betty Keetman, Annie Koster, onderwijzeres juf Ruiterman en juf Van Hall. Klazien van der Molen (H71) noemde ons in 1997 dezelfde namen als in het jaarboek 1983 van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland". Alle informatie combinerend komen we op het volgende overzicht:
 94. Openbare Lagere School te Hauwert. ? 1915.; Uit het boekje Oude Ansichten, nr. 21. In de tijd dat meester Ruyterman hoofd van de school was, zijn er verschillende klassefoto's gemaakt. De foto die u hier ziet is genomen voor de woning van meester Ruyterman. Staande van links naar rechts, achter het ijzeren hekje, ziet u: Aukje Steggerda, later getrouwd met Cor Stapel Jzn, timmerman), juffrouw Wilson (beiden waren onderwijzeres), Corrie Ruyterman, meester Klaas Ruyterman. Voor het hek staan:Marijtje Galis (dochter van Klaas Galis), Klazien Gorter, Ma Haas, Aafje Vijzelaar, Jannetje Saal, Geertje Kay en Guurtje Kos. Achter hen staan nog Anna Ruyterman en Stijntje Schuijt. Geknield: Trien Stapel,Sijtje van Ree, Trien Burger en Lies Kay. Op de grond zitten: Trijntje Koster, Alie Vlieg, Trien Dekker, een meisje van Knol, een meisje van Laan, Sientje Koster, Bertha Korver, een onbekend meisje en Aagje Wit. Een exemplaar van deze ansicht is op 16 maart 1916 verstuurd.
 95. Schoolfoto.; Achterste rij:meester Klaas Ruyterman, meester Zwagerman en juffrouw Kroon. 4e rij: 5e van links Jacob van Klaveren. 3e rij: helemaal links Marie van Klaveren, helemaal rechts Els van Klaveren.
 96. Openbare Lagere School te Hauwert. ?1927.; V.l.n.r.: Achterste rij: Meester K. Ruyterman, Piet Ruiter, Pouw Veerman, Piet Kaper, Klaas Tuinman, Jolle Wolthuizen, Adriaan van Klaveren, Wim Bakker, ??, Jan Spijker, ??. 2e rij: Ma Stapel, Annie Stapel (deze twee dezelfde jurk), Diel Schuitemaker, Annie Tuinman, Breg van der Molen, Grietje Spijker, IJda Gelder, Rein Korver, ??, Piet Bakker, juffrouw C. Ruyterman. 3e rij: Dieuw Otter (klein, zwart haar), Annie Metselaar, Manna(?) van Klaveren, ??, Hanna van Klaveren, Annie de Ruiter, Alie Schuitemaker, Ma van der Molen, Aagje Metselaar, Ma Schermer (staand). Voorste rij: Rein Wolthuizen, ??, Piet de Ruiter, Reindert Korver, Arie Schuitemaker.
 97. Naaischool. Uit het boekje Oude Ansichten:; Juffrouw Middelkoop was niet alleen kleuterleidster maar ze had tevens een "naaischooltje", waar zij jonge meisjes leerde naaien. Hier ziet u een foto van het "naaischooltje" waarop staat afgebeeld, staand, van links naar rechts: Annie Blokker, Stijntje Schuijt, Aagje Vijzelaar, Corrie Smit, Aagje Molenaar, juffrouw Middelkoop en Meinsje Boelis. Zittend, van links naar rechts: Jeltje Ott, Grietje Wit, Alie Butter, Jannetje Slagter, Nelie Buy en Klazien Gorter.
 98. Geen beschrijving.
 99. Schoolfoto. Rechtsvoor meester Ruyterman. Middenvoor Jaap Nooy.
 100. Schoolreisje 1933.; Voorste rij liggend: Alie Schuitemaker, Annie Molenaar Dd., Dieuwie (Diet) Smit, Ma Winkel, Alie van Klaveren. 2e rij: Ma van der Molen, Dieuw Otter, Gré Singer, Annie Metselaar, Manna van Klaveren, Guurtje Zwier, Aagt Visser, Boukje Heinz, Geer Houter, Gerie Wit, Annie Stapel, Annie de Ruiter. 3e rij: Simon Plas, Jan Hart, Jaap Berkhout, Klaas Weeder, IJsbrand Pool, Reindert Korver, staand Piet Druif Pz., Wim Otter, Wim Bakker, Jan Hittema, Adriaan van Klaveren, Piet Pol, Dirk de Vries, Cor Koster. 4e rij: Annie Pol, Aag Metselaar Cd., Wim Berkhout, Alie de Boer, Trijn Wijdenes, Jan Koster, Klaas Tuinman, Meester Pol, Pietje Ruiter, voor Pietje: Lolkje Blauw, Klaas Clay(?), Piet de Ruiter, Pieter Bakker en Klaas Kool.
 101. Schoolfoto 1930. Zie ook nr. 104 en 105, op dezelfde dag genomen.; Voorste rij zittend v.l.n.r.: Cees Clay, Cees Over, Piet Berkhout, ??l, Jan (?) Hittema, Harm Pol, Dirk de Ruiter, Cees Metselaar. 2e rij: Marietje Pool, Alie de Boer, juffrouw Ruyterman, op tafel Gerrit Blokker, juffrouw Borsjes, Dik Bruin Jac.zn. 3e rij: juffrouw Kroon, Jannie Klaver, Bregje Over, Geer Nooy, Aagje Metselaar Cd., ??, meester Pol, Annie Pol, Dieuw Tuinman. 4e rij: Noom Over, Siem of Piet Plas, Tjerk Buishand, Klaas Clay, ??, IJsbrand Pool. 5e rij: ??, Pietje Ruiter, Arie Schuitemaker, Piet de Ruiter, Dirk de Vries, Piet Pol.
 102. Schoolfoto 1930. Zie ook nr. 103 en 105, op dezelfde dag genomen.; Deze foto is in het Westfries Weekblad gepubliceerd in de serie Met de klas in de krant. De begeleidende tekst: Mevrouw G. Ilbrink-Schans uit de Vijandtstraat 12 te Hoorn stuurde ons deze klassefoto uit 1930. Het zijn leerlingen van de openbare lagere school te Hauwert, een school die toentertijd bestond uit 3 lokalen. Mevrouw Ilbrink schrijft dat de openbare lagere school later de H. Polschool werd genoemd naar de overleden hoofdonderwijzer Pol. Thans luistert de school naar de naam "De Vijzel" genoemd naar de vijzel van het dieselgemaal van de polder "De Verenigden". Op de foto ook het onderwijzend personeel: hoofdonderwijzer H. Pol, onderwijzeres C. Ruyterman, tweede onderwijzeres Borsjes en naailerares Kroon (in de zwarte japon). En dan de leerlingen: eerste rij van links naar rechts: Anthon van Klaveren, Piet Berkhout, Alie van Klaveren, Marie Kaper, Piet Langeberg, Jans Bakker en Rens Heins; tweede rij v.l.n.r.: Ma Winkel, juf Borsjes, juf Kroon (inmiddels overleden), Aag Visser, Jane Winkel, Gerie Wit, Gré Singer, juf Ruyterman (inmiddels overleden), Ma van der Molen, Gees Schans, Annie Metselaar, hoofdonderwijzer H. Pol, Guurtje Zwier en Griet Bakker Kd; derde rij v.l.n.r.: Manna van Klaveren, Adriaan van Klaveren, Wim Bakker Pz (inmiddels overleden); vierde rij (boven) v.l.n.r.: Jan Bijl, Piet Bakker Pz, Cor Koster, Jan Koster, Jan Hittema en Reindert Korver. Mevrouw Ilbrink voegt er nog aan toe dat zij zelf de jongste van het hele koppel was. "Ik was 5 jaar. Op die leeftijd mocht je toen al naar de lagere school. Op 1 mei gingen we over en 18 oktober werd ik zes jaar."
 103. Schoolfoto 1930. Zie ook nr. 103 en 104, op dezelfde dag genomen.; V.l.n.r. 1e rij, gehurkt: ??, Annie Blom, Nelie Kool, ??, Nelie Bruin Pd., ??, ??, Cor Druif.. Links vooraan staand Klazien van der Molen.2e rij: ??, Ma Weeder, juffrouw Kroon, meester Pol, ??3e rij: juffrouw Corrie Ruyterman, Dieuw Otter, Annie Stapel, Sijtje Trompetter (op tafel), Annie Zwagerman, Annie Molenaar Dd., Geer Houter (op tafel), Ma van der Molen, Dieuwertje Smit, juffrouw Tine Borsjes.4e rij: ??, ??, ??, ??.Achterste rij: Piet Druif, ??, Klaas Weeder, Klaas Bruin Pz., Wim Otter (?).
 104. Schoolreisje O.L. School "Hauwert" te Bergen, 27-8-1931.; Voorste rij, v.l.n.r.: Dieuw Tuinman, Cees Metselaar Czn., Gees Schans, Dirk Bruin (bakker), Gert Blokker, Cor Clay, Cor Druif(bakker), Ale Tuinier, Piet Druif (bakker).2e rij: Nelie Bruin Pd., Fetje Smink, Lolkje de(?) Blauw, Jans Bakker, Grietje Bakker (melkrijder), Marie Kaper, Ma Weeder, Klazien v.d. Molen, Jane Winkel, Harm Pol.3e rij: Riek Schermer Czn.,Dick de Ruiter, Rens Heins.4e rij: Klaas Bruin Pzn., juffrouw Corrie Ruyterman, Noom Over, Marie Pool, Jan Bijl, Tjerk Buishand, Jan Molenaar Dzn., Anthon van Klaveren, Cees Over, Piet Berkhout, Piet Langeberg, Wim Bakker, Wim Otter, Reindert Korver, Meindert Leeuw.5e rij: Alie Schuitemaker, Annie Blom, Jannie Klaver, Alie van Klaveren, Klaas Weeder, meester H. Pol, juffrouw Kroon, juffrouw Middelkoop, juffrouw Borsjes.6e rij: Annie Molenaar Dd., Ma Winkel, Diet Smit, Nelie Kool, Jaap Berkhout, Jan Hittema, Siemen Plas, IJsbrand Pool.
 105. Schoolfoto O.L. School Hauwert te Bergen, 28-8-30. Deze foto is gelijk met 107-a genomen.; Achteraan, v.l.n.r.: juffrouw Corrie Ruyterman, meester H. Pol, juffrouw Kroon en kleuterjuffrouw Middelkoop.Achterste rij kinderen, v.l.n.r.: Meindert Leeuw, Dick de Ruiter, Piet Berkhout, Cor Druif (bakker), Tjerk Buishand, Jaap Berkhout, Jan Hittema, Wim Otter, Wim Bakker, Klaas Weeder, IJs Pool jr., Noom Over, Reindert Korver.Tweede rij kinderen, v.l.n.r.: Ineke Galis, Marie Pool, Annie Blom, Klazien van der Molen, Ma Winkel, Annie Molenaar Dd, Alie Schuitemaker, Alie van Klaveren, Diet Smit, Ma Weeder, Jannie Klaver, Marie Kaper, Piet Druif.Voorste rij kinderen, v.l.n.r.: Harm Pol, Dick Bruin (v.d. bakker), Jane Winkel, Rens Heins (liggend), Jans Bakker, Anthon van Klaveren, Cees Over, Riek Schermer Corz, Klaas Bruin Pietz (liggend).
 106. Openbare Lagere School te Hauwert. 1934 of 1935 ?; Voorste rij v.l.n.r.: Noom Over, Rens Heins, Cees Over, Riek Schermer.2e rij: meester H. Pol, Klazien v.d. Molen, Grietje Bakker (v.d. boer), ??, Ineke Galis, Grietje Bakker (v.d. melkrijder), Jans Bakker (zus van Grietje), Klaas Bakker (v.d. melkrijder), Vrouwtje Schermer, juffrouw Borsjes.3e rij: Jan Molenaar Rzn., Piet Hittema, Marie Pool, Nelie Bruin, Dieuw Tuinman, Hiltje Pol.Achteraan: Klaas Bruin Pzn., Jan Hittema, Siebout Poelsma, ??, Ale Tuinier, Harm Pol.
 107. Openbare Lagere School te Hauwert. ? 1947/1948.; Voorste rij v.l.n.r. zittend: Jaap Burger, Jan Wittebol, Geert Kooi, Cor Balk, Herke Klaas Boelis, Klaas Druif. 2e rij: Jaap Wittekoek, Greetje Leijen, Gerda Laan, Katrien Bras, Gea Leijen, Netty Rol, Jan Metselaar, Jaap Koeman, Hielke Kooi, Ide Poppes. 3e rij: Wim Koeman, Klaas Dijkstra, Riek Schermer, Mieke Schermer, Riet Dijkstra, Marianne Druif, Trijnie Dijkstra, Dick Schermer, Jan Poppes. Achteraan: meester H. Pol en juffrouw Slijper.
 108. Schoolreisje Schiphol. 1936.; Voorste rij, v.l.n.r.: Gert Blokker, Anne Hittema, Jan Pool, Piet Hittema, Lippe Leeuw, Jan Molenaar Riekzn., Aldert Bijl, Wim de Vries.2e rij: Piet Berkhout, Cees Metselaar, Piet Langeberg, Jan Molenaar Dzn., Jan Bijl, Am Smit, Rein Laan, Tjerk Buishand, Dirk Bruin Jbzn., Cor Clay, Jan Hendriks.Bovenste rij: Dieuw Tuinman, Annie Visser, Jante Hendriks, Vrouwtje Schermer, Alie Houten, Nelie Bruin Pd., Tine ter Beek, Marie Pool, Griet Bakker (v.d. boer), vader Jan Bijl (met pet), Grietje de Boer, Hiltje Pol, Truus Weeder, Piet v.d. Molen (met hoed), Gees Schans, Dieuw Clay (later getrouwd met Jan Mienis), Dieuwie Bruin (v.d. bakker), Grietje Bakker (v.d. bouwer), meester H. Pol, juffrouw Middelkoop, Cor Druif, juffrouw Corrie Ruyterman.
 109. Zanglust; Achterste rij: Jacob Bruin, Bram Haker, Willem Balk, Willem Bruin, Kees Clay, Klaas Meurs en Cor Balk. 2e rij: Nel Schermer, Gerda Druif, Nelie Bakker, Gré Jongejeugd, Alie Bruin, Wijnie Hoek-Lutterot, Aagje Buishand-Water, Meinsje Blokker-Boelis, Mevr. Mantel, Aagje Otter-Bus. 3e rij: Aagje Kroon-Visser, Willem Boeder, Dirk Weeder, Bert Stapel-Korver, Barend Roemer (dirigent), Marijtje Bruin-Bras, Annie Bouman-Bontekoning, Marie Koeman-Mars. Voorste rij: Marie Bruin, Annie Blom, Guur Clay, Grietje Bakker, Grietje Bakker Pd, Marie Haker.
 110. ? 1937. Jeugduitvoering "Zanglust", Hauwert.; V.l.n.r.:Truus Weeder, Annie Visser, Dieuw Clay (met kap), Nel Schermer (met bloemen), Jan Molenaar Hzn (met snor), Piet Boeder (met hoed), Dieuwie Bruin (achtergrond), Guur Clay (met strik), Klaas Bruin Jzn (met hoed en sigaret), Aafje Schermer en Grietje Bakker P.J.d (met veren).
 111. Zangconcours Balk (Friesland), 1926.; Bovenste rij: o.a. Moeder, Cor Balk, Neel Metselaar, Vr. Stapel, Aag Wit, Agie Blokker, Ome Doris, Jan Bruin, Piet Wittebol, Trien Wittebol, Aagt Bus, Cor Stapel, Piet Druif, Jan Balk, Clay.Zittend: o.a. Marijt Galis, Lies Kay, Trien Kaper, Trijntje Koster, Marijt Bras, Neli Buy (?), Ma Haas, Klazien Galis, Ma Saal.
 112. Geen beschrijving.
 113. Zanglust tijdens Zangconcours in Apeldoorn. Foto 1959.; Staand achterste rij: Jb Bruin, Tr.Spijker, Kl. Meurs, Marie Haker, Piet Langenberg, Annie Bouman, Willem Bruin, Guur Clay, W. Boeder, B. Stapel, J. Buwalda, A. Kroon-Visser, D. Bruin, Mantel en W. Balk. Zittend: Mevr. Bierman-Blokker, M. Bruin-Bras, N. Buwalda-Kossen, M. Blokker-Boelis, dirigent B. Roemer, A. Buishand-Water, Mevr. Mantel, M. Koeman-Mars en ??
 114. 1e elftal T.O.V. (voetbalvereniging Tot Ons Vermaak).; Staand v.l.n.r.: Pauw Veerman, Hielke Wolthuizen, Ome Dorus, Jo Stapel, Dirk Ruiter, Piet Ruiter, Piet Velt, Jan de Winkel, Jac. ter Beek (scheidsrechter).Zittend achterste rij: Rein Wolthuizen, Kees Meier, Piet Druif.Zittend voorste rij: Gerrit Blom, Dirk Velt, Piet Veerman.
 115. T.O.V.
 116. Fanfare.
 117. Fanfare.
 118. Fanfare. Uit Oude Ansichten:; Zoals bijna elk dorp in West-Friesland had ook Hauwert een fanfarekorps, "Onder Ons' geheten. Na aanvankelijk enkele successen te hebben behaald, nam de animo bij de leden toch langzamerhand af om verder te gaan "toeteren". Enige jaren voor de oorlog zag men van verder spelen af. Daarna is nog een paar maal getracht het korps nieuw leven in te "blazen", maar omstreeks 1942 zag met het nutteloze daarvan in en werd definitief tot opheffing van het korps, dat in 1909 was opgericht, besloten. Even na de oprichting werd deze foto van de leden van het korps genomen. Op de achterste rij, staand van links naar rechts, ziet u afgebeeld: T. Balk, C. Schermer, H. Galis, Jacob Zwagerman, S. van Slooten, P. Leeuw, P. Schermer, Cor Balk, R. Balk, Keetman (de bakker), Klaas Kroon en Cor Stapel Jzn. Knielend: K. de Ruiter, Jan de Koekkoek, Cees Bui, Cor Druif Kzn., H. Burger en R. Bruin. Zittend: P. Blokker, J. Rol, Gert Freek en Lucas van Ree.
 119. W.I.K. ca. 1930.; Voor v.l.n.r.: Lolkje de Blauw, Annie Blom, Annie Molenaar, Zus Schuitemaker, Diet Smit, Nelie Kool, Ma Weeder, Ma Winkel.2e rij: Links: Gré Singer en Janny Klaver. Rechts: Annie Metselaar en Wim Otter.3e rij: Dirk Metselaar, Piet Druif, Arie Koeman, Jan Butter, Wim Metselaar, Jan Otter, Rein Korver.4e rij: Annie Stapel, Aag Metselaar (dochter van Cor), Aag Metselaar (dochter van Jan), Annie Burger, IJd Gelder, Marie de Ruiter, Ma van der Molen, Aag Visser, Dieuw Otter, Annie Pol.5e rij: Reindert Korver, Klaas Weeder, Jaap Berkhout, IJsbrand Pool, Klaas Clay, Willem Berkhout, Jan Spijker, Klaas Tuinman, Piet Ruiter, Klaas Kool, Jan Hittema, Klaas Bruin, Willem Bakker, Cor Koeman.
 120. W.I.K.; Staand v.l.n.r.: Cees Pereboom, Dirk Metselaar, Jan Butter, Cor Koeman, Piet Druif, Arie Koeman, Jan Otter, Willem Metselaar.Voor het vaandel: Meindert Otter.Zittend: Marie de Ruiter, Bet Meurs, Klazien Korver, Annie Burger, IJd Gelder, Grietje Spijker.
 121. W.I.K.; Vooraan: 1, 2, 3, 4, 5, 6.2e rij: 1, 2, 3, 4, 5.3e rij: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.4e rij: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Grietje Spijker, 9, Ma van der Molen, 11, IJd Gelder ?, 13, 14.5e rij: Annie Burger, Corrie ? Groenhart, 3, Betje Meurs, Alie Druif, Marie de Ruiter, 7, Alie Sluis (Zwaagdijk).6e rij: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jaap Nooy, 8, Meindert Otter, 10.Achteraan: 1, 2, Piet Druif, Cor Koeman, 5, 6, 7.
 122. Dames van W.I.K. Hauwert. ? 1936.; V.l.n.r.:Achter: Rein Korver, Aagje Metselaar Jd, Aagje Metselaar Cd.Voor: Annie Stapel, Aagje Visser, Gré Singer.
 123. Rechts boven: Aag Metselaar, Ma van der Molen en Aag Metselaar.
 124. W.I.K.
 125. W.I.K.; Achter v.l.n.r.: ?, Dirk Metselaar, Maarten Sluis, Dirk Laan, Tjerk Buishand, Wim Bakker, Jaap Nooy.3e rij: Annie Over (?), Alie Sluis, Grietje de Boer, Grietje Bakker (van de bouwer), Piet Berkhout, Annie Stapel, Alie de Boer, ? , ? .2e rij: ? , Grietje Bakker (van de boer), Marie Pool, ? , Aag Metselaar, ? , ? ,Jan Koster, ? ,Annie Metselaar, Dieuw Bruin, ? .Vooraan: Dieuw Clay, Rein Laan, ? , Nico Water (?), Anne Hittema, ? , Cor Beemster.
 126. W.I.K. uitvoering. V.l.n.r.: Klaas de Boer, Reindert Smit, Jaap Nooy, Karel de Winkel, Jan Butter, Cor Druif (woonde waar nu Nico Vriend woont), Dirk Bruin, H. (Riek) Molenaar.
 127. Bestuur W.I.K. Hauwert. 1969.; V.l.n.r.: Achterste rij zittend: Gerrit Nooij, Jaap Burger, Corrie Schermer, Kees de Winkel. Voorste rij staand: Evert Bruin, Aaf Korver-Waiboer, Kees Pereboom (leider), Greta Kooij, Piet Boeder, Josien Bakker-Chattillon, Piet Butter (voorzitter).
 128. W.I.K. optocht.; Onder begeleiding van Kees Peereboom trekt de kop van de optocht voorbij aan de zgn. "Armenhuisjes" (H 105 en H 107). Jaap Nooij draagt het vaandel. Middenrechts het brandspuithuisje en daarna het woonhuis van De Ruijter die allebei t.b.v. van de nieuwbouw in en de aanleg van de Boxwoudstraat ca. 1969 werden gesloopt.
 129. V.l.n.r.:; Bovenste rij: C. Schoen, 4x ??, P. Renooij, ??, A. Visser, J. Butter.Tweede rij: J. Koster, ??, C. Waning, ??, H. Dijkman, C. Pereboom (?), C. v.d. Oord (later Abbekerk), B. de Vries, S. Koeman, V. Renooij.Voorste rij: A. Sluis, R. Appel, P. Rijswijk, C. Blokker, M. Renooij, J. Kooij.
 130. W.I.K.
 131. Keurploeg Westfriesland.; V.l.n.r.: ??, Jo Blom (Andijk), Jan Koster (Andijk), Piet Veer (Hoogkarspel), ??, Dirk Metselaar (Hauwert), Jaap Nooy (Hauwert), ?? (Andijk).
 132. Groepsfoto van Biljartvereniging D.O.E.T. aan het einde van de vijftiger jaren:; Achterste rij v.l.n.r.: Reindert Stapel, Piet Boeder, Jan Bakker, Theo v.d. Sluis, Cor Stapel, Willem Balk, Gerrit Feller, Jan Wittebol, Dik Burger. Voorste rij v.l.n.r.: Cor van Soest, Jaap Broertjes, Klaas Clay, Dirk Bruin (Dorus), Gerrit Blokker, Piet Butter en Jaap Burger.
 133. Jeugdclub 'De Vrije Vogels' van Hauwert.; 'De Vrije Vogels' waren in Hoorn voor een optreden (volksdans en zang). Het optreden werd uitgezonden op de radio. V.l.n.r.: Achterste rij: Marie Haker en Wim Bakker, Hiltje Pol en Klaas Weeder, Gerie Wit en Cor Koster, Ma Weeder en Berend van Dalfsen, Grietje de Boer en Jan Koster. Voorste rij: Dieuw Clay en Jan Molenaar Hzn, Klaas Clay en Annie Blom, Grietje Bakker Pd en Jan Molenaar Dzn.
 134. Jeugdclub te Hauwert. ? 1948.; Op boerenwagen v.l.n.r.: Klaas Weeder en Hiltje Pol, Grietje de Boer en Klaas Clay, Berend van Dalfsen en Ma Weeder, Dieuw Clay en Kees Clay, rechts naast de wagen Cor Koster.Voorste rij: Gerie Wit, Jan Molenaar Dzn, Annie Blom, Marie Haker en Grietje Bakker.Rechts: de oude zuivelfabriek; toen verenigingsgebouw.
 135. Uit Oude Ansichten:; In november 1864 werd in Hauwert de rederijkerskamer "De Eendragt" opgericht, zodat deze vereniging reeds haar honderdjarig bestaan heeft gevierd. De vereniging heeft in de loop der jaren talloze stukken van allerlei aard ten tonele gebracht. Bij het vijfentwintigjarig jubileum werd "De Voddenraper van Parijs" opgevoerd en bij het honderdjarig bestaan werd "Chips" ten tonele gebracht. Beide stukken werden met succes opgevoerd. Op de foto ziet u het bestuur van de "Kamer". Zittend, van links naar rechts: secretaris Gerrit Nooij, burgemeester Zeilemaker, voorzitter Dirk Ellerbroek, ds. Van Wijngaarden en A. v.d. Heiden. Achter het bestuur staan, van links naar rechts, de leden: K. Kroon, P. Veerman, Johanna Winkel, Aaltje Stapel, Jan Molenaar, E. Kay, meester Koetsier, Ma Helder, S. Butter, Ma Kay, Cor Clay, en Piet Ruiter.
 136. Geen beschrijving. De Eendragt ?
 137. De Eendragt ?
 138. Rederijkerskamer De Eendragt.; Voortse rij v.l.n.r.: Wim Bakker, Marie Bakker-Haker, mevr. Winkel en C. Winkel (moeder en vader van Ma de Winkel-Winkel), Guur Clay, Willem Balk (vader van Jan, Cor en Jaap Balk).2e rij v.l.n.r.: Jan Molenaar, Ma de Winkel-Winkel, Jan Koster, Greta Kooy, Cor Slagter, Netty Rol, Gonnie Butter, Aaltje van Dijk, Piet Koeman, Dirk Molenaar.Achter v.l.n.r.: Jan Balk, Meck Wilms, Piet Butter, Dick Schermer, Cor Balk.
 139. Optocht.
 140. Oranjefeest. Foto 1918.; Het 3e rijtuig is identiek aan dat op foto 0146.
 141. Oranjefeest ? 1918.; Uit "Hauwert in oude ansichten":Op het bord dat op de wagen is geplaatst ziet u (bij deze reproductie helaas niet) staan: "Hulde aan Kloris en Roosje". De bestuurder van deze mooi opgemaakte bakwagen is Pieter Stapel. Op de wagen ziet u vervolgens: Cees Hollenberg met echtgenote, Dirk Visser en zijn vrouw, Piet Water met echtgenote en Jacob Kos, de vrachtrijder, met zijn vrouw. Links van het paard staat Arie Langedijk. De jongens rechts op de voorgrond zijn Piet Blokker en Freek Nes.
 142. Folkloristische optocht tijdens het Oranjefeest 1918 ? Voor het café.; V.l.n.r. P.v.d.Molen, Burgemeester Zeilemaker (woonde in de boerderij van P.Koeman), Reinder Moeyes en ??. Op de praalwagen: Corrie Helder, koetsier Jan Stapel, Piet Laan, Jannetje Slagter, ?? Jeltje Ott, Jannetje Vijzelaar. Achteraan Ali Butter.
 143. Optocht in Hauwert ter gelegenheid van het 100-jarig koninkrijksfeest, Regie toneelspeler Jan Wilson, zijn dochter Corrie was toen schooljuffrouw in Hauwert.; V.l.n.r.: man te paard Van Ree (arbeider bij P.v.d.Molen (vader van Lucas, Klaas en Sijtje), P. Schoenmaker, P. Vleerlaag, P. Slagter, Klaas Berkhout, ??, Piet Nooij, Klaas van Velzen, Wilson (eigenaar Wilson theater Hoorn), Corrie Smit (zuster van Reindert Smit) en Stijntje Schuit.
 144. Feestcollege 25-jarig ambtsjubileum als gemeentesecretaris van dhr. H. Galis te Hauwert in het jaar ? Er wordt geposeerd voor het voormalige gemeentehuis van Nibbixwoud.; V.l.n.r.:Achterste rij: Kieftenburg (gemeente ontvanger), J. Bos (veldwachter), meester H. Pol (hoofd O.L. School Hauwert), ?? (Nibbixwoud), Albert Wit (Wethouder, veehouder Hauwert), K. Schuijtemaker (raadslid, veearts te Hauwert), ?? (Nibbixwoud), ?? (Nibbixwoud), ?? (Nibbixwoud), J. Stapel (raadslid, metselaar te Hauwert), A.L.F. Redingius (predikant te Hauwert), K. Galis (raadslid, winkelier te Hauwert), mevr. Balk (echtgenote H. Balk), mevr. K. Galis (echtgenote K. Galis), mevr. Wiering (echtgenote burgemeester Wiering), H. Galis (gemeente ontvanger, Hauwert), J. Wiering (burgemeester Nibbixwoud en Zwaag), mevr. H. Galis, mevr. C. Balk, de hr. C. balk (tuinder, Hauwert), de hr. H. Balk (tuinder, Hauwert).
 145. Foto 1920. Pastorie met oude serre. ? 1935 vernieuwd.
 146. Kerk, Pastorie, Schoolhuis. School gesloopt in 1929. Op de voorgrond het grasland waar de nieuwe school is gebouwd. Toen in gebruik bij Opa Metselaar. Voor het huis mevrouw Ruyterman en één van haar dochters.
 147. N.H. kerk, Pastorie en kosterswoning.
 148. Pastorie.
 149. Pastorie, huis van de familie Ruyterman, boerderij C. Metselaar (waar we vroeger woonden), dan het armenhuis, brandweerhuisje en huis Klaas de Ruiter. Rechts schoolbruggen nieuwe school. Foto ? 1930.
 150. Dorpshuis De Werf.
 151. Dorpshuis De Werf.
 152. Dorpshuis De Werf met op de achtergrond de N.H. kerk.
 153. Westend. Foto ca. 1934.; Café "De Goede Verwachting", later het "Wapen van Hauwert" en café "De Sack", nog met doorrijstal. Nu is het een woonhuis (H 70). Links sloot met bruggen, nu een wandelpad.
 154. Café "De Goede Verwachting" (nu "'t Wapen van Hauwert"), ? 1920.; V.l.n.r.: Dirk Bruin (Ome Dorus), Jan Bruin (kapper), Pieter Baas (de kastelein) en zijn vrouw, Piet Blokker (smid).
 155. Café "De Goede Verwachting".
 156. Café "De Goede Verwachting" met mevr. Hoek. Links de handwagen van P. Wittebol, werkman bij Cor Stapel de timmerman.
 157. Café.
 158. Foto 1918. Café "De Goede Verwachting" (links) met rechts de kleuterschool. De andere twee huizen stonden er nog niet. De dame is Corrie Ruyterman.; Oude ansichten: Op de voorgrond, links, staat Klazien Koster met naast zich Corrie Ruyterman. In de verte, maar moeilijk te onderscheiden, ziet u links zuster Veenstra, in die tijd wijkverpleegster, en naast haar staat juffrouw Middelkoop.
 159. Voorheen de boerderij van Tijmen Balk. Nu woont Cees Beemster er. Foto ?1910.; V.l.n.r.: Tijmen Balk, ?? Meurs (zie boek van de familie Balk?), Rikus Balk (vader van Tijmen), Ant Leegwater. NB. het is niet geheel duidelijk wie nu wie is.
 160. Winkel P. Nooij, 1932.
 161. Foto ? 1910. Deze datum klopt niet want Els van Klaveren is geboren in 1913. Dus moet dit omstreeks 1930 geweest zijn.; V.l.n.r.: Guurtje Kos, Marijtje Galis (Ko Kooij ?), Jannetje Saal, dienstbode bij veearts Schuijtemaker, Els van Klaveren, Ma Haas. Er liggen nog leien op de toren en de linkerhelft van het dak. Oude straatlantaarn.N.B. In het boekje oude ansichten, 20:V.l.n.r.: Guurtje Kos, Marijtje Galis, Jannetje Saal, Corrie Ruyterman, Aag Bus, Geertje Kay, de dienstbode van veearts Schuijtemaker, wier naam onbekend is, dan Els van Klaveren en Ma Haas.
 162. Foto 1954. N.H. kerk. De weg wordt bestraat.
 163. N.H. kerk, ? 1950. Leien op toren en linkerkant dak.
 164. N.H. kerk. 1958. Links de kerkebouwtjes.
 165. N.H. kerk. ? 1949. Toren erg vuil. Op de voorgrond de kerkebouwtjes.
 166. N.H. kerk. Eind 1944. Oorlog. Tussen de luigaten is een stuk muur weggebroken, de klok is er uit gehaald voor wapenfabricage voor de Duitsers. Tijdens het transport per schip over de Zuiderzee, tezamen met andere klokken, is het schip gezonken (of tot zinken gebracht) bij Urk. Na de oorlog is het schip gelicht en zijn de klokken weer teruggebracht.
 167. Zie 172.
 168. N.H. kerk, 1938. Kerkebouwtjes langs de nog smalle Oostwouderweg. Auto met de letter van de provincie Noord-Holland, de letter G.
 169. N.H. kerk, 1949.
 170. N.H. kerk. Aquarel van C. Druif, Castricum. (auteur van Hauwerter Schokjes ?)
 171. Westeinde 1935.; Huis 1: D. Ellerbroek, H. Molenaar, Jan Molenaar, Hans Molenaar, nu Cees Stapel.Huis 2: P. Veerman, P. Leijen, G. Feller, nu Conijn en P. Copier.In huis 1 heeft R. Smit in 1927 een half jaar zijn slagerij uitgeoefend. Toen werd zijn nieuwe zaak gezet. In 1937 is een nieuwe erker geplaatst, in 1981 is Goldsmith Seeds er gevestigd, in 1992 verbouwd. Het beukenboompje voor de deur stond in de weg bij de bouw van de erker, is overgenomen door Jaap Laan en staat nu nog in de tuin van nr. 50 Koos Groot.
 172. Westeinde.
 173. Foto 1942.; Rechts het huis van J. Hovenier (veearts), nu K. Mes.Links gaat het brugje naar het huis gebouwd door Heertje Metselaar in 1915 en bewoond door Cees Buy (man op de brug, had altijd een grapje). Het huis wordt nu bewoond door fam. Harder.Het eerste huis links werd bewoond door P. Gorter, nu K. Smit, daarachter de stolp van C. Beemster en de stolp van Tijmen Balk, nu Cees Beemster.
 174. Links het huis van de fam. Harder, gebouwd voor Heertje Metselaar in 1915, toen zoon Cornelis op de boerderij kwam. Het is heel licht gebouwd, wilgenpaaltjes als fundering. Daarachter de boerderij van C. Beemster.; Rechts het huis van schilder Hittema, nu fam. Tenty, en het huis van Hovenier, nu K. Mes.
 175. Foto ? 1925.; Westend richting Nibbixwoud. Links nu bewoond door Cees Stapel, daarachter W. Bruin, nu in tweeën bewoond door de fam. Sijm en de fam. De Jager.Rechts het huis van H. Schermer, later bewoond door Cor Weel, nu Klazien van der Molen.
 176. De boerderij van Pieter Gorter, de opa van Cor Beemster, ? 1920. Pieter Gorter staat bij het paard. Let op de zonnerakken bij de ramen. Links Anna Gorter-Nobel en Anna Lijsbeth Gorter (geboren in de boerderij die op de boomgaard van Koster stond).
 177. Foto ? 1920.; Rechts van voor naar achter: het huis van J. Pool, nu P. Mienis, het huis van Hittema, nu Tenty, het huis van K. Schuijtemaker, later Hovenier, nu K. Mes.Op de bok van de bakwagen Cees Smit, de vader van Reindert Smit. Naast hem Jan (Gijsje volgens oude ansichten) Molenaar. De vrouw achter de wagen is Geertje Saal, vrouw van Klaas Stapel.
 178. Ets met Molen, 1726.
 179. Boerderijen C. Beemster, ? 1990 ?
 180. Huis Hovenier, nu K. Mes.
 181. Foto 1924. Huis Hovenier nu K. Mes, daarachter het huis van metselaar Jan Stapel (vader van Cor Stapel), nu woont hier Peter Schoenmaker in een nieuw huis.; Personen v.l.n.r.: Klaziena Gorter getrouwd met P. Beemster, ??, ??, ??, Els van Klaveren.
 182. Foto 1925.; Huizen van voor naar achter: Hovenier, J. Stapel, T. Galis, later C. Galis, nu Co Houtsma.
 183. Foto 1915. Veearts woning net gebouwd.
 184. Smederij Blokker 1925.; V.l.n.r.: Gerbrand Clay (later naar Zuid-Afrika geëmigreerd), Piet Blokker met Meinsje Boelis, ??.
 185. Gezicht op de smederij van Blokker vanaf het erf van Schermer. 1974.
 186. Vooraan het huis waar nu Corrie Blokker woont, daarachter de smederij Blokker, dan de winkel van Palsgraaf, later P. Klaver, nu het woonhuis van Piet Blokker. Jongen met fiets is Jan Visser, later fietsenmaker in de zak. Geheel links Stijntje Schuit.
 187. Smederij Blokker 1991. Bouwjaar ? 1850. De garage is in 1936 gebouwd.
 188. Foto 1912. Smederij Blokker en winkel Palsgraaf. 2e van links is Annie Blokker.
 189. Smederij Blokker 1961. Hele rij weidewagens voor machinaal melken.; V.l.n.r.: Pietje Blokker, Cortje Blokker, Gerrit Blokker, Jan Bierman, Cor Balk, Piet Blokker.
 190. V.l.n.r.: ??, Piet Plas ? Hooitijd.
 191. Oude huis A. Middelbeek, bij het hek T. Middelbeek-Stolp.; Later heeft hier o.a. Blank gewoond. In een nieuw huis gebouwd door E. Bras hebben o.a. gewoond W.C. Bontekoning, D. Weeder en H. Boelis. Op deze plaats stond de meelmolen tegenover Koos Groot.
 192. Smederij Blokker, 1915. Nog met 9-ruits ramen. Links achter de boerderij, later maalderij Jb. Schermer, nu Dick Schermer.
 193. Foto 1942. Huisje achter Theunes Over (nu Van Til), bewoond o.a. door Jaap Vijzelaar, peterolie venter, later heeft Wietze van Dijk er nog gewoond.
 194. Ansichtkaart; 3x groep mensen, kerk.
 195. Ansichtkaart. Hovenier, Butter, kerk, school.
 196. Voor- en zijkant boerderij Kees Metselaar (verbrand 9-'83), verbouwd in 1951. Foto 1949.
 197. Zak van Hauwert 1940. Voor het huis een gasketeltje. Links huis C. Jongejeugd, later bewoond door Wout Boos en nieuw gebouwd. Daarna Fred Vriend, nu Yntema. Huis erachter Klaas Singer, in de deur Mevr. Singer met een kleinkind. Nu bewoond door G. Vriend. De jongetjes rechts: ? Bijl, ??, Jan Wittebol. Huisje rechts bewoond o.a. Wildschut, A. Bosma, gesloopt door C. Vis.; De mensen op de foto zijn Jantje Singer-Dekker, en haar dochter Margaretha Aafje Singer (zit op de bank voor het raam ) Het kind is waarschijnlijk een buurmeisje, want kleinkinderen waren er toen nog niet.Over de jongetjes rechts is niets bekend.
 198. Zak van Hauwert, 1952. Werkmanshuis van J. Wit. In 1955 gesloopt na jaren van leegstand. Geen ander huis voor in de plaats gekomen (stond tussen G. Vriend en Benthem Jutting), o.a. bewoond door C. Druif (vader van C. Druif van de Hauwerter Schokjes).
 199. Zak van Hauwert 1915. Werkmanshuis en boerderij van Jan Wit. Links het huisje van Willem Schuit. (Opm. op expositie 1996: Woonde Willem Schuit niet tegenover Jan Wit ?, dus rechts) Door Cor Vis, die later boer was op de plaats van Wit, verbouwd tot kapschuur. Verbrand in ?1984, nu is er een pad.; V.l.n.r.: ??, ??, Geertje Kay.
 200. Boerderij van Jan Wit, daarna C. Vis, nu Benthem-Jutting.; V.l.n.r.: Lies Schermer, C. Druif, Arie Koolhaas, Klaas Koolhaas, Aagje Wit. Huisje rechts o.a. bewoond door W. Schuit, A. Bosma, Jan Abbekerk.
 201. Foto van een schilderij gemaakt door Pieter Naastepad van Mathijs en Marijtje Naastepad. Later werkmanshuis van Jan Wit, o.a. bewoond door Jan Haker (vader van Marie Bakker-Haker), Hoving, Abbekerk, Lippe Leeuw, Joop Tenty en Pieter Jongerhuis. Nu door Flip de Penning (H120). Openbaar verkocht voor ? / 26.000,--, een paar maanden later door de heer Penning voor ongeveer het dubbele.
 202. Zak van Hauwert. Boerderij van o.a. Ab Koomen, Jan Wit, Cor Vis, nu J.J. van Benthem-Jutting.; V.l.n.r.: Lies Kay (zuster Marie), Aagje Wit, Cor Stapel (met kruiwagen, vader van Reindert Stapel), Jantje Stapel-Wit (moeder van Cor Stapel).
 203. Zak van Hauwert 1928.; Links voorhuis van de boerderij van Klaas Druif, toen denkelijk P. Kaper.Rechts boerderij van C. Metselaar, verbrand in september 1983, toen bewoond door V. Kay Dzn. Man met juk is P. Kaper.
 204. Rechts boerderij van C. Metselaar, ernaast het oude huis van J. de Winkel. Links de boerderij van K. Druif. Foto ? 1920.
 205. Zak van Hauwert. Links twee huizen die in 1968 zijn gesloopt door Herke Boelis t.b.v. een nieuw huis. Links woonde o.a. Arend Bloem (1935-1942), het kleinste huis van Hauwert. Ernaast o.a. Zwagerman (krengenslager), K. Bakker, Simon en Klaas Meurs. Je ziet nog een klein puntje van het huis o.a. bewoond door C. Druif, K. Korver, P. Bakker, W. Bakker, J. Wittebol. Boerenhuis: J. Kastelein o.a. bewoond door P. Schermer, A. Bijl, J. Wittebol, Th. Doorman, K. v.d. Vloed. Klein stukje van het huis van A. Muller, vroeger o.a. K. Schaafsma. Rechts het huis van Nico Boots, o.a. vroeger A. Bijl.
 206. Zak van Hauwert, 1915.; Boerderij van J. Kastelein, vroeger o.a. bewoond door P. Schermer, A. Bijl, Jan Wittebol sr., Jan Wittebol jr. (Heeft die er wel gewoond ?), Th. Doorman (zoon van de Schout bij Nacht) en Klaas v.d. Vloed.Links staan knotwilgen waar vroeger de vaarsloot liep. Middenin nog de voordeur en 9-ruiters. De darsdeuren zijn in 1960 weggetimmerd door J. Wittebol jr.
 207. Einde Notweg, ? 1947.; Boerderij van C. Tuinman aan het einde van de Notweg, nu Jaap Kreuger. Foto uit "de Boerderij". De sloot is in 1977 bij de ruilverkaveling gedempt. De grote esseboom is door Jaap Kreuger in 1990 omgezaagd.
 208. Hauwert, 1950, einde van de Notweg.; Schuit en geit van Tjibbe Wolthuizen, op de achtergrond de schuit van Simon Boelis (vader van Herke Boelis) die woonde waar nu de gebroeders Groot wonen. Rechts de boerderij van Cor Tuinman, nu Jaap Kreuger.
 209. Einde Notweg. Schilderij uit het boek "West-Friesland, het land waarin wij wonen".
 210. Boerenhuis einde Notweg, 1920.; Toen bewoond door Cor Tuinman, later Louw Koster, nu Jaap Kreuger (v.a. 1960).Personen zijn C. Tuinman en T. Tuinman-Clay.
 211. Einde Notweg, 1938, uit een artikel in Panorama.; Links C. Tuinman die wei voor de varkens uit het vat haalt. Rechts woont Jan Gelder, later S. Boelis, nu gebr. Groot. Daar staat de weitank bij het hek. Het paardepadje nog midden in de weg. Achtergrond links brug voor 4 boeren en ook de molen van de polder "De Eendracht". in de sloot de schuit van Jan Gelder.
 212. Zak van Hauwert, 1910.; Rechts de boerderij van P. Winkel, later Cor Winkel, nu Jan Ham. De boerderij links is gesloopt in ? 1925. Daarachter niet te zien de boerderij waar nu Anthon van Klaveren woont. Nog wel te zien is de boerderij waar nu Marie Bakker-Haker en de familie Ott-Bakker wonen. Op de weg de bakkerskar met koektrommels en daarachter een weikar. V.l.n.r.: Trijntje Balk, Jacob de Hart, Piet Wittebol, Cor Winkel.
 213. Boerderij van Jan Zeilemaker, nu fam. Ham. Foto ? 1910.; V.l.n.r.: Jan Zeilemaker (burgemeester van Nibbixwoud), Ma Zeilemaker-Metselaar (zus van H. Metselaar), Sieuwert Loots (werkman), Ant Roos (dienstbode), Cor Zeilemaker jr., Aaltje Loots-Schoen, Reindert Burger (vader van Jaap Burger, 28-2-1899).
 214. Boerderij Cor Winkel, nu J. Ham, 1929.; V.l.n.r.: Ma Winkel, Annie Burger, J. Winkel-Komen, Jane Winkel. Vergeleken met de foto uit 1910 (nr. 219) is de voormuur veranderd. Deur en ramen op een hoogte en deel riet van het dak.
 215. Zak van Hauwert, 1925.; Links de boerderij van C. Stapel (volgens oude ansichten Pieter Stapel), nu Reindert Stapel. Rechts het huis van Kooiman, voorheen vrachtzaak van Jaap Kos, later H. Schans en Jaap Ilbrink.V.l.n.r.: Dirk Velt, Grietje Rutgers, Grietje Spijker, Ab Hollenberg, Bram Rutgers, Cor Stapel Pzn, Jan Wiggelaar, Cor Velt. De drie jongens op de voorgrond zijn Piet Bakker, Ab Belie en Piet Velt. De twee mannen achter de jongens zijn onbekend. De kinderen Rutgers zijn geboren in Nieuwe Niedorp en waren stiefkinderen van Ab Belie. Ze zijn op 2-jarige leeftijd in het huis van nu Boots komen wonen.
 216. Zak van Hauwert, 1918.; Links het werkmanshuis van Cor Winkel, nu bewoond door Freek Meerhof, vroeger o.a. De Jong, Auke Schaafsma en Koop van Dijk. Het kleine huis rechts is gesloopt. Rechts is de toegang naar het huis waar nu Woppenkamp woont, o.a. bewoond door J. Kooy, S. Lageveen, Otto Valk, allen werkman bij Cor Stapel, en Klaas Smit, melktransporteur.
 217. Zak van Hauwert, 1964.; Links boerderijen van R. Stapel en J. Bakker. Rechts de boerderij met schuur van J. Wit, later C. Vis, nu Benthem-Jutting. Links een hooirookje (hoopje) langs de weg. De iepenbomen stonden er toen nog.
 218. Foto 1935. Boerderij van Jan Bakker, later Snitslaar, nu Visser. Nog met de oude ramen en sierlijst onder de goot en de ronde schoorsteen (vroeger een teken dat je schuldvrij zat).
 219. Zak van Hauwert, ? 1935.; Links boerenhuis van Jan Wit. Rechts het huis van Willem Schuit. Op de achtergrond de boerderij van nu Visser. Personen: de kinderen Bakker, Wim, Grietje, ....
 220. Zak van Hauwert, gezien vanaf de bocht bij de Notweg. Foto C. Druif, 1948, (uit de Speelwagen, 1-7-'48). Hier grenst de gemeente Nibbixwoud aan Wervershoof. In de sloot ligt een mest-kruiwagen in de week.
 221. Boerderij W. Bakker, de melkbussen van W. Koeman. Foto ? 1950 door C. Druif.
 222. Woonhuis Jaap Burger sr., 1950.; Jaap kocht dit huis in de oorlog van de erven Jan de Boer voor / 350,--. In 1980 verkocht aan Gerard Schilder voor / 97.500,--. Sinds ? 1990 bewoond door Age van Klaveren.
 223. Boerenhuis S. Boelis, nu Gebr. Groot.
 224. Eind van 't Weggie (Notweg), 1949.; Links C. Tuinman, rechts J. Gelder (later Boelis, nu Groot). Bij Tuinman's huis twee hooiklampen. De dam rechts is van ons land bij "Gelder" (perceel land van fam. C. Metselaar).
 225. Kerk, pastorie, kostershuis. Op het origineel zit een postzegel van 1 cent. ? 1905.
 226. Foto 1915, Pastorie Hauwert met oude gaslantaarn. Pastorie nog met de oude serre en nog met overstek. De twee dames zijn Anna en Corrie Ruyterman.
 227. Zak van Hauwert, 1930. Tuindersbedrijf van Klaas de Ruiter, later Piet de Ruiter. Later gesloopt, hier is nu de Boxwoudstraat.
 228. Zak van Hauwert. Het oude brandspuithuisje. Daarachter het bedrijf van De Ruiter, gesloopt t.b.v. de Boxwoudstraat. De oude brandspuit is nu in beheer en "gerestaureerd" bij de brandweer in Nibbixwoud.
 229. Armenhuis, huis De Ruiter en brandspuithuisje ingesneeuwd. Jaar onbekend.
 230. Lagere school op een ansichtkaart.
 231. Hauwert, brug in de Tuinstraat over de Kromme Leek bij Zwaagdijk. De iepenbomen staan er dan nog.
 232. Kruising Hauwert - Tuinstraat met iepenbomen, voor de verbreding.
 233. Schoolhuis, school. 1942.
 234. Foto ? 1915.; V.l.n.r.: P. Wittebol, T. Balk, Meester Ruyterman, ??, C. Stapel, ??, ??, ??, C. Koeman, M. Zwagerman, J. Balk, P. Druif.
 235. Tuinstraat 1930. Iepen zijn kort gesnoeid, aanplakbord op de hoek.
 236. Tuinstraat verbreed en met jonge bomen. Koeien van Jaap Ruyter, stroom nog boven de grond.
 237. Tuinstraat. Rechts P. Visser (nu Camping). Links J. Molenaar (nu Van Doorn), daarachter o.a. K. Berkhout, De Groot, nu Dijkstra.
 238. Kruising Hauwert - Tuinstraat met iepenbomen, voor de verbreding.; Rond 1950 stond er ongeveer 30 meter vanaf de kruising aan de rechterkant een transformatorhuisje
 239. Begin van de zak, de Witte Brug, ? 1912. Rechts beukenbomen en hek van boerderij Pieter Slagter. Nu in drieën bewoond (1996) door wed. C. Slagter, zoon Kees en dochter Janny.; V.l.n.r.: ??,??,??, Klaas de Ruiter, ??, varken.
 240. 1920. Boerenhuis van C. Clay, later fam. Mienis-Clay. Weer later Evangelisch Centrum Nehemia.
 241. "Zak van Hauwert". Foto ca. 1942.; Rechts de boerderij van C. Clay, nu H 84. Links A. Houtsma, dat werd gesloopt in 1996, nu nieuw huis Jan Mienis (H 111). Erachter het woonhuis van Th. Over, later Van Til (H 113).
 242. "Zak van Hauwert". Foto ca. 1920.; Rechts de boerderij van C. Clay, met nog een oude draaibrug t.b.v. de doorvaart van schuiten (nu H 84). Later woonde er de familie Mienis-Clay. Links ervan de boerderij H 86. Over de weg en uiterst links het huis van Jan Kay, later Piet Mienis, dat werd gesloopt en herbouwd in 1996, nu H 111. Vervolgens boerenhuis-timmerzaak van de firma Over, gesloopt in 1939 voor een nieuw huis met werkplaats, nu H 113. Uiteindelijk het huisje H 115, bewoond o.a. door Arien Langedijk en Ma Haas.
 243. Foto vanaf het schoolerf, ? 1962. rechts de boerderij van Clay, later Nehemia. In 't midden de Witte Brug.
 244. Papeveersloot.
 245. Boerderij van Jaap Kroon, later P. Druif, nu Jan Korver. Rechts het werkmanshuis C. Slagter, verbrand en weer opgebouwd, nu bewoond door Fam. Roozendaal.
 246. Vanaf de Witte Brug, ? 1915. Rechts het oude veerhuis van Nanne Mantel, de laatste beurtschipper van Hoorn, Hauwert, Medemblik. Later bewoond door Arie Langedijk. Tussen de bomen het oude armenhuis.
 247. Vanaf de Witte Brug, 1964. Rechts het oude veerhuis van Nanne Mantel (beurtschipper), later Arie Langedijk (klokkenmaker), P. Gerritsen, P. Napolitano, e.a. 2e woning rechts Theunis Over, timmerman en molenmaker (de betonnen bak bij de weg is het onderstuk van een poldermolen).
 248. Boerenhuis-timmerwerkplaats Theunis Over (nu Van Til), gesloopt in 1939.; V.l.n.r.: Klaas Clay (woonde er tegenover), Cornelis Over, Breggie Over, mevr. Over-Kossen, Noom Over.
 249. 1975, voormalige Witte Brug. Rechts de boerderij van C. Slagter. Huis links: Wietze van Dijk met kastje voor de voetbalopstelling.
 250. Gezicht op de Witte Brug, 1920.; Rechts de boerderij van Pieter Slagter. Links de huizen van Willem de Boer en Klaas Dekker.
 251. 1905, Witte Brug.
 252. Kerkebuurt en school.
 253. Hauwert net voor de Witte Brug, ? 1927. Boerenhuis van Pieter Slagter (links) en Klaas Clay (rechts). Op de oude draaibrug rechts Klaas Clay jr.
 254. ? 1925. Molen van de Sluispolder aan de eerste Gouw, achter op het land van Volkert Kay (nu Klaas Druif). Op de achtergrond een ijzeren Amerikaanse windmolen. De dames zijn Marie Kay (links) en Lies Kay (rechts).
 255. "Zak van Hauwert". ca. 1920. Ansichtkaart afgestempeld 21-8-1934.; Links de winkel van Trien Kooyman, later S. Jansma, gesloopt en nieuw gebouwd door P. Bankersen. Daarachter de huizen van G. Blokker, Ma Visser en van W. Boeder. Rechts de boerderij van Gert Kay (nu Jan Korver).
 256. "Zak van Hauwert".; De boerderij rechts is van Gert Kay (H125). In 1949 Jaap Kroon, daarna Piet Druif en v/a 1989 Jan Korver. Let op de drie hooiklampen bij de boerderij. Uiterst rechts is het kerkje goed zichtbaar, het uitzicht daarop werd nog niet door de nieuwbouw benomen. Links de boerderij (H 98) van H. Schermer later Jan Plekker en nu W. Velthorst. Dan S.Jansma (H 96) gesloopt en herbouwd door Piet Bankersen. Daarachter Cor Winkel, nu Theo Visser (H 94). Vervolgens Willem Balk of Ma Visser, nu Herman Smit (H 92) met daarachter bakker W. Boeder (later Louter en Anholt) en nu Paul Baars (H 90).
 257. Links H. Schermer, later Jan Plekker, nu W. Velthorst. Dan S. Jansma (nog met brievenbus), nu P. Bankersen. Daarachter Cor Winkel (nu Th. Visser), dan Willem Balk of Ma Visser (nu Herman Smit), dan W. Boeder (nu Louter).
 258. Hauwert, ? 1920. Links hek van de boerderij van Gert Kay (nu Jan Korver). Paard voor de driewielderkar. Weivat op de weg. Personen v.l.n.r.: Antje Belis, ??, ??, Bets Keetman (kind), Dieuw Middelbeek.
 259. Zak van Hauwert, 1920.; Rechts huis van o.a. bakker Boeder, later Louter. In dit huis hebben voor bakker Boeder twee generaties Keetman een bakkerij gehad. In 1914 is de bakkerij opnieuw gebouwd. In 1926 heeft bakker Boeder de zaak overgenomen van bakker Keetman. Het volgende huis is gesloopt en herbouwd, o.a. Maarten Bus, Ma Visser, Willem Balk en Herman Smit. Achtergrond op de weg boerderij, later van C. Metselaar, verbrand in september 1983.
 260. 1968, nieuw gebouwd huis van H. Boelis, later C. Metselaar.
 261. Hoge buurt. Links huis van R. Korver, boerderij van J. Visser, werkmanshuis van P. Druif, boerderij van C. Metselaar. Rechts de boomgaard van de gebr. Koster.
 262. Zak van Hauwert, ? 1915. Links de boerderij van Elias Koster. rechts het huis van J. Zwagerman (krengenslager), later K. Bakker, S. Meurs. Nu staat hier het in 1968 door Herke Boelis gebouwde huis. Het meisje rechts is Geertje Kay.
 263. Boerderij van Jan en Cor Koster, gebouwd in 1909. Foto ? 1970.
 264. Hoge Buurt, 1949.; Rechts de huizen van J. Visser en R. Korver. Schoorsteen van de boerderij van E. Koster. Links het werkmanshuis en boomgaard van Koster.
 265. Foto ? 1958. Huis van voorheen J. Visser in de zak, net nog op de "hoogte", het hoogste punt in de zak (nu Robacher). In de zijkant nog een 9-ruiter. Op het dak een ronde schoorsteen, daarachter het werkmanshuis van P. Druif (nu ook Robacher).
 266. "Zak van Hauwert". Foto ca. 1920.; Geheel rechts de boerderij van J. Visser, later o.a. Boertien en nu het restaurant van Robacher's Watermolen (H 110). Links daarvan R. Korver (later o.a. A.W. van Klaveren en Antiekboerderij) nu eveneens deel uitmakend van Robacher's Watermolen (H 112). Op de achtergrond de boerderij van Koster (H 114).
 267. Zak van Hauwert, ? 1928. Links het huis van Klaas Druif, voorheen P. Kaper, V. Kay, Piet Druif. Voor de ramen lindebomen, voor het nog gave ijzeren hek iepebomen. Rechts het huis van J. de Winkel, gesloopt in 1959, eerder bewoond door S. Kossen, P. Bakker, J. Wit. Daarachter het huisje van Antje Mantel (Wed. Visser) later werkmanshuis van P. Druif, o.a. E. v.d. Meulen, S. Jansma, H. Schermer, E. Sjoerds, K. Luback.
 268. Zak van Hauwert, ? 1930. Rechts het huis van K. Druif, voorheen Tuinman, Cees en Jacob Schoenmaker, P. Kaper, V. Kay, Piet Druif. Rechts verder: Gert Kay, nu Jan Korver.
 269. Hoge Buurt, ? 1949. Voorhuis van Piet Druif, daarachter het werkmanshuis van E. Koster. Rechts het hek en beuken voor de boerderij van C. Metselaar, daarachter het oude huis van Jan de Winkel en het werkmanshuis van P. Druif.
 270. Woonhuis van Piet Druif, nu Klaas Druif. Toen bewoond door J. Schoenmaker.; V.l.n.r.: Jacob Schoenmaker, Anna Schoenmaker, Trien Clay. De iepebomen op de voorgrond zijn nog klein.
 271. Zak van Hauwert, 1943. Boerderij van Piet Druif, naast het huis staat Marianne Druif.
 272. Zak van Hauwert, ? 1935. Links de boerderij van Elias Koster, die in de deur staat. Daarvoor staat Cor Koster. Verderop staat het huis en schuur van R. Korver (nu Antiekboerdrij).
 273. Zak van Hauwert, gezien vanaf de Notweg. De leuning van de vroegere brug staat er nog (de vaarsloot Hoorn-Medemblik). Het boerenhuis rechts is gesloopt in ? 1924. Links de boerderij van C. Winkel, nu J. Ham. Rechtuit de boerderij van voorheen W. Koeman, nu van Jb. van Klaveren en onbewoond.
 274. Boerenhuis van Pieter Winkel, ? 1902, nu Piet Koeman.; V.l.n.r.: Marijtje Nooij-Koorn, Pieter Winkel (vader van Cor Winkel), Cor Winkel (vader van Ma de Winkel-Winkel), Adriaantje Winkel-Zeilemaker, Johanna Winkel, Cornelis Zeilemaker.Toen Jan Zeilemaker burgemeester werd van Nibbixwoud, ruilde hij van boerderij met zijn zwager Pieter Winkel. Jan Zeilemaker woonde in de zak, waar nu Jan Ham woont. Ze ruilden in 1906.
 275. Links de boerderij-slagerij van C. Smit, daarachter 2 pandjes van winkelier K. Galis, daarachter de boerderij van Ab Wit (schoonvader van Dirk Weeder.; V.l.n.r.: David Hartog, Hiltje Middelbeek, ??, K. Galis, Marijtje Galis.Reindert Smit was hier slager van 1917-1927, daarna 25 jaar in nieuwe zaak. Daarna A.C. Smit, 11 jaar, daarna Herfst.
 276. Hauwert, Westeinde, ? 1915. Café Kolflust. Op de plaats van de kolfbaan en de doorrijstal woont nu Gerard Houtsma, in het café Wed. Houtsma. Hiernaast slager C. Smit, dan de winkel van K. Galis, in 1923 gesloopt t.b.v. de nieuwe slagerij.
 277. Boerderij-slagerij Cornelis Smit, ? 1905.; V.l.n.r.: Dieuwertje Smit-Renooij, Cornelia Smit (Kruper-Smit), Cornelis Smit en Reindert Smit (?).Het huis is gesloopt in 1923 door Reindert Smit t.b.v. de nieuwe slagerij. Later A.C. (Amt) Smit, C. Herfst, nu Piet Herfst.
 278. Westend. Foto 1938.; Deze 2 panden, allebei van winkelier K. Galis, zijn gesloopt en stonden op de grond van wat nu de garage van Piet Herfst op H 45 is. Erachter het werkmanshuis van Ab Wit (nu Henk Schans) op H 47.
 279. Woonhuis van voorheen Klaas Druif, 1915. Nu bewoond door Peter Leeuw (zoon van Lippe).; V.l.n.r.: Piet Druif, Cor Druif, Klaas Druif.In dit huis is in ? 1991 binnenbrand geweest, daarna is het dak met rechte gevels opgebouwd door Lippe Leeuw. De fam. Druif was hier tuinder, het warenhuis (kassen) is gesloopt door Lippe Leeuw.
 280. Boerenhuis van Evert Bras (nu Huisenga), ? 1915.; Elke stal had een raampje. Verbrand in 1953, nieuw opgebouwd en bewoond door A.C. Smit, later René Smit. Bij de ruilverkaveling in 1978 is René verhuisd naar Onderdijk, waarna het is gekocht door de fam. Huizenga.
 281. Boerenhuis Evert Bras (nu Huisenga), ? 1928.; V.l.n.r.: Jan Bruin (later kapper waar nu Bertus Koning woont), Marijtje Bruin-Bras, Klaas Bras, mevr. Bras-Krul, Evert Bras.
 282. Zuivelfabriek "De Volharding", opgericht ??, gesloten in de oorlog. Is verkocht aan de stichting Verenigingsgebouw en zodanig gebruikt tot 1970. Daarna werd een gedeelte gebruikt als bollenschuur door W.C. Bontekoning. Daarna verkocht aan Leo Weber, die het als woonhuis gebruikt en een tijd een metaalfabriek er in had. Later "Kunst op Zolder". Rechts achter wordt een stuk aangebouwd. Personen Jan Bruin en Marijtje Bruin-Bras.
 283. Zuivelfabriek "De Volharding", opgericht ??, gesloten in de oorlog. Tot 1970 in gebruik als verenigingsgebouw, nu bewoond door Leo Weber. Rechtsachter de boerderij van J. Zeilemaker, nu Piet Koeman. Personen o.a. Jan Bruin en Marijtje Bruin-Bras.
 284. Hauwert, Westeinde, ? 1925. Renteniershuis fam. Pieter Butter, later Piet Hoek (vrachtrijder), nu fam. Rikkelman.
 285. Hauwert, Westend, ? 1938. Renteniershuis fam. Pieter Butter. Op de voorgrond Geer Nooij.
 286. Algemeene Bewaarschool, gesticht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ("het Nut"), nu woonhuis van de fam. Does. In een vergadering van het bestuur in 1918 is besloten dat het hosje zou worden weggehaald door Over.
 287. Hauwert, Westend, ? 1918.; Links het huis van Klaas Bruin (vader van 6 zonen). De jongens op de voorgrond zijn v.l.n.r.: Piet Bruin (op 't hek),Willem Bruin, Jan Bruin en Dirk Bruin. De boerderij is begin 1980 verplaatst naar achteren. Het vierkant met het complete rieten dak is met een kraan op een nieuwe fundering gezet. Na een brand is er een pannendak op gekomen.
 288. Hauwert, Westend, ? 1946.; Rechts het renteniershuis fam. Butter. Links het huis van Galis (gemeentesecretaris), nu fam. Braun. De boerderij recht voor wordt nu bewoond door A. Schouten, daarvoor door P. Kramer, N. Velzeboer, W. Kool, G. Buis, en P. Laan.
 289. Boerenhuis van de fam. Butter, ? 1910. Gesloopt in 1928. De nieuwe boerderij wordt nu bewoond door Jan Butter.; V.l.n.r.: Klaas Butter (broer van opa), Pieter Butter (opa), Urker dienstbode, vrouw van Klaas Butter, Opoe Butter (in verwachting van Jan, de vader van Piet Butter), Grietje Butter, Alie Butter.
 290. Hauwert, Westend, ? 1920.; Renteniershuis fam. Butter. Het huis erachter is gesloopt voor het huis van Jan Butter sr, later Jan Butter jr, Jan Butter (zoon van Piet Butter), nu Piet Butter.
 291. Hauwert, Westend, 1991.; Boerderij van Arie Neefjes jr, eerder bewoond door Arie Neefjes sr, Cees Neefjes, Jan Neefjes.
 292. Boerderij "Welgelegen", sinds 1991 bewoond door fam. Lindijer. Eerder bewoond door fam. K. Middelbeek-v.d. Molen, fam. P. v.d. Molen-Helder, fam. Helder. De boerderij staat net in de gemeente Wognum.
 293. Hauwert, Westend, ? 1940.; Links vooraan het dubbel woonhuis o.a. bewoond door K. Galis, Piet Klaver gelijk met Evert Eikenaar, Corrie Schermer (nu J. de Weerd en J. Dijkstra). Dit waren de werkmanswoningen van Jac. Schermer, fouragehandel. Daarachter dirk Molenaar, gasfitter en gasbronboorder, verbrand in 1941 (nu fam. G. Houtsma). Daarachter de slagerij van Reindert Smit.
 294. Hauwert, Westend, ?1930.; Links het huis van P. Wittebol (nu W.Cool). Daarachter Anton Water (nu dubbel huis gebouwd door Jac. Schermer (fouragehandel, vader van Dick Schermer). Dan Dirk Molenaar (gasfitter, brongas), verbrand in 1941. Daarachter Reindert Smit (slager), nu P. Herfst.
 295. Hauwert, Westend, ? 1928.; Het eerste huis is van Dirk Molenaar, gasfitter, aanleg brongas, verbrand in 1941 (nu fam. G. Houtsma). Dan slagerij Reindert Smit (nu Piet Herfst). Op de achtergrond 3 auto's, de eerste file in Hauwert.
 296. Hauwert, ? 1930.; Pastorie en huis van de fam. Ruyterman (nu B. Stapel-Korver). Dan de boerderij van C. Metselaar, daarnaast het "armenhuis" met het brandspuithuisje.
 297. Zak van Hauwert, ? 1918.; Boerderij C. Metselaar. De man links met fiets is A. Hoogland (veekoper). Man achter de kinderen is K. Korver, het meisje rechts Klazina Korver.
 298. Woonhuis van Simon Kossen, ? 1929. Simon Kossen was melkboer, schoonvader van Jan Buwalda. V.l.n.r.: Nelie Kossen, mevr. Kossen-Meijer. Het huis is gesloopt in 1959 t.b.v. het nieuwe huis van Jan de Winkel.
 299. Boerenhuis van C. Metselaar, verbrand in 1983.
 300. Jaap Burger sr.
 301. Huis van de fam. Commandeur, later Piet Gerritsen. Nu Marcel Gerritsen, die het huis heeft gesloopt en een nieuw huis heeft gebouwd. Personen: Taatje Commandeur en dochter Toos, kinderen Renée, Thea en Sjef.
 302. Hauwert, smederij, 1925.; Oude ansichten: In de deuropening van de smederij staat de knecht van de smid, Jan de Boer. De man met de fiets is Herman Zwagerman, op de motor zit Piet Blokker, een zoon van de smid, en achterop de motor zit zijn vrouw, Meinsje Boelis. Op het bakje van het zijspan zit het zoontje van het echtpaar Blokker, achter hem zit Annie Blokker en naast haar staan Dieuw de Graaf en Grietje Wit. Op de achtergrond, met een mandje onder de arm, staan Jan Blokdijk en Klaas Galis. Op de voorgrond, rechts, zien we Geertje Pluilaar, die voor de hondewagen van Klaas Galis staat.
 303. Hauwert, smederij, 1918.; V.l.n.r.: Gerrit Blokker (smid), ? Wit, Grietje Wit (getrouwd met Dirk Weeder), Piet Blokker (op motor), kruidenier Paslgraaf, mevr. Palsgraaf, Annie Blokker (dochter van Gerrit).
 304. Zak van Hauwert, richting Wervershoof, 1960.; Rechts vooraan het huis van G. Blokker (nu T. Visser), S. Jansma (nu P. Bankersen), H. Schermer (nu Veldhorst), K. van Klaveren (nu Antes), C. Metselaar (verbrand en niet herbouwd).
 305. Hauwert, smederij Blokker en winkel Palsgraaf, ? 1915.; V.l.n.r.: ??, Piet Blokker, Gert Blokker, ??, ??. Voor de winkel: P. Druif, C. Druif, ??, R. Smit, ??.
 306. "Zak van Hauwert".; Links het "zilveren bruggetje". Rechts de boerderij op H 86.
 307. "Zak van Hauwert", Hoge Buurt.; Links woonhuis en boerderij van Klaas en Lies Druif. Rechts de geblakerde restanten van de monumentale beukebomen die, tot de brand in september 1983, voor de boerderij van Cees Metselaar stonden. Rechts zichtbaar achter elkaar de daken van H 106, toen Jan en Ma de Winkel, H 108 en H110 die inmiddels deel uitmaken van Robacher's Watermolen.
 308. Schoolfoto, ? 1915.; Deze foto is ons op 22-11-1995 toegezonden door de Dirk Klaver, toenmalig hoofd van de openbare Basisschool De Vijzel.1e rij kinderen, v.l.n.r.: Alie (Alida Margaretha) Vlieg (geb. 4-4-1908), Siene Koster, Marie Kay, Annie Burger, Beth Korver, Klaas Vlieg (geb. 17-11-1909, overl. 20-1-1951), Dieuw Korver.2e rij, v.l.n.r.: Jaap Kool, Jannetje Saal, meester Zwagerman, Trien Stapel, Piet Wittebol, ??, ??, Jan Balk.3e rij v.l.n.r.: Sijtje van Ree, Marijtje Galis, ??, ??, Ma Haas, Guur Kos, Lies Kay, Jan Butter, Marie de Ruiter, Piet Blokker.Achteraan, v.l.n.r.: juffrouw Kroon (handwerkonderwijzeres), meester Posthumus en meester Klaas Ruyterman.Alie en Klaas Vlieg waren kinderen van J.F. Vlieg-Toxopeus en ds. P.G. Vlieg, predikant in Hauwert van 1912 tot 1918.
 309. Openbare Lagere School, 4e, 5e en 6e klas, ? 1964; V.l.n.r. achterste rij: Harm van Dijk, Hilde Wilms, Klaas Berkhout, Sjoukje Dekker, Loek Schermer, Ina Beemster, Lydie van Klaveren, Tiny van Dijk, Kees Metselaar, Mevr. Schraa (Meta van Dam), Klaas Slagter, Jannie Visser, Piet Blokker.Voortse rij: Ellie Mienis, Hennie Moonen, Jannie Mienis, Wies de Winkel, Liza Abbekerk, Nico van Klaveren, Dhr. Schraa (Willy), Brigitta Schraa, Tiny Bakker, Dicky Bierman, Bert Wilms, Jan Feller, Trinja Feller.Liggend: Siem Dekker, Piet Weel.
 310. Koninginnedag, 1925 of 1926.; Bovenste rij v.l.n.r.: Bets Keetman, Bertha Korver.2e rij v.l.n.r.: Jan Koeman, Marie Kay, Gerrit Blom, Aag Bus, Pie Trompetter, Wijnie Kool, Dirk Metselaar, Annie Burger, Piet Veerman, Dirk Velt, Lies Schermer, Annie Koster, Lies Gelder, Klazien Galis.3e rij, v.l.n.r.: Ma Saal, Jan Wittebol, Maarten Dekker, Piet Kaper, Aagje Metselaar Cd., ??, Grietje Spijker, Dirk van Klaveren, Hanna van Klaveren, Marie van Klaveren.4e rij, v.l.n.r.: Aagje Metselaar Jd., Jaap Nooy, Piet Velt.Onderste rij, v.l.n.r.: Els van Klaveren, Breg Over, Geertje Nooy, ??, Gery van Klaveren, Alie Druif, IJda Gelder, Dily Schuitemaker, Annie Zwagerman, Dina van Klaveren, ??.
 311. Kleuterschool te Hauwert, zomer 1959.; Achterste rij, v.l.n.r.: juffrouw Guur Clay, Brigitta Schraa, Klaas Berkhout, Loek Schermer, Grietje Ziengs, Trinja Feller, Hilda Wilms, Lydie van Klaveren, Ellie Mienis. 2e rij: Ina Beemster, Tini van Dijk, Nico van Klaveren, Piet Blokker, Hans Molenaar, Tini Bakker, Jannie Mienis, Harm van Dijk, Henk Monen. Voorste rij: Bob Fijnheer, Klaas Slagter, Hennie Monen, Kees Metselaar, Dicky Bierman, Bert Wilms, Kees de Ruiter, Jan Feller, Jannie Visser. Album familie Slagter.
 312. Openbare Lagere School Hauwert. Oktober 1966. Klas 3 en 4.; Onderste rij, v.l.n.r.: Kees Weel, Co Dekker, Peter de Groot, Constant Herfst en Jitse de Vries.2e rij: Piet Beemster, Pim de Ruiter, Ella Molenaar, Coby Hamming en Jacob Dirk van Klaveren.3e rij: Marian Abbekerk, Dea Leeuw, daarboven Marianne Feller, meester Conijn en Peter Veerman.Bovenste rij: Jannie Smit, Tonny Dudink, Joke Slagter en Janny Slagter (helemaal boven).
 313. Openbare Lagere School Hauwert, 1966, klas 5 en 6/7.; Voorste rij, v.l.n.r.: Jaap Weel, Piet Blokker, Hans Schermer, Jeroen Conijn en Jan Feller. 2e rij: Kees Metselaar, Bert Wilms, Klaas Slagter, Hans Molenaar en Jan de Jong. 3e rij: Ada Berkhout, Bertha Vis, meester Schraa, Trijnie Dekker, Gea Hamming en Gerry Schans. 4e rij: Gery Beemster, Dicky Bierman, Henny Monen en Liza Abbekerk. Bovenaan: Janny Mienis, Wies de Winkel en Tiny Bakker. In de top: Willy Abbekerk en Chiara Napolitano.
 314. Openbare Lagere School te Hauwert, 1969, eerste en tweede klas.; Voorste rij, v.l.n.r.: Margreet Metselaar, Jacob Boots, Anita Balk, Kees Koertse, Jan Dijkstra, Gosse Keidel, Els Koning.Middelste rij: Age van Klaveren, meester Hartendorp, Anne Dijkstra, Joke Boos, Peter Bruin, Hans Weel.Achterste rij: Corrie Over, Diny Slagter, Wilma Weel, Eddy Bruin, Annie de Vries.
 315. Openbare Lagere School te Hauwert, 1969, derde en vierde klas.; Voorste rij, v.l.n.r.: Jeanette Kreuger, Peter Veerman, Marian Feller, Maichel Tulp, Joice Schermer, Jan Butter. Middelste rij: Ineke Eikenaar, meester Tom van der Staay, Paula Chiocarelli, Janny Slagter, Coby Hamming, Kees Weel. Achterste rij: Jaap Mienis, Dirk Nes, Kees Beemster, Co Dekker, Ella Molenaar, Constant Herfst.
 316. Openbare Lagere School te Hauwert. 1971. De vierde, vijfde en zesde klas.; Voorste rij, v.l.n.r.: Co Dekker (5), Jannie Slagter (5), Ella Molenaar (5), Peter Veerman (5), Jan Butter (4).Tweede rij: Jeanette Kreuger (4), Jannie Smit (5), Colette Spruit (5), Hans Lucassen (4), Marianne Feller (4), Hilda de Graaf (6).Derde rij: meester Schraa, Janneke de Graaf (4), Joyce Schermer (4), Ineke Eikenaar (4), Afra Oud (6), Roza van Klaveren (6), Constant Herfst (5), Kees Weel (5).Vierde rij: Jaap Mienis (5), Jacob Dirk van Klaveren (6), Cor Smit (5), Maikel Tulp (5), Jitse de Vries (6).
 317. Openbare Lagere School te Hauwert, schooljaar 1959-1960.; Onderwijzers: links hoofd der school W.C. Schraa, rechts onderwijzer J. Swier.Leerlingen:Achterste rij, v.l.n.r.: Piet Bakker, Baukje van Dijk, Jannie Ilbrink, Greetje Pereboom, Marjoly Schraa, Renee Smit, Jaap Dijkstra, Harm Dijkstra, Cor Nooy, Bobby Houterman (van Soest), Jikke de Vries, Anneke Velt en Aaltje de Vries.Middelste rij: Anjo en Klaas Boonstra, Klaas Jan de Ruiter, Sjoukje Jansma, Ria Slagter, Kees de Winkel, Dick Slagter, Simke de Vries, Emmy de Winkel, Ria Rol, Dick Mol, Jan Dirk de Ruiter en Maarten Visser.Voorste rij: Gerdientje Bierman, Elly Monen, Ina Ziengs, Jan van Klaveren, Trinja Feller, Grietje Ziencs, Rienne van Klaveren, Krijn van Klaveren, Jelle Valk, Loekie Schermer, Jan Boonstra, Siem Dekker, Jack Mol, Sjoukje Dekker, Tiny Bakker en Lies Wittebol.Geheel vooraan, liggend: Elly Ilbrink en Kees Schermer.
 318. Openbare Kleuterschool te Hauwert, 1960-1961.; Achterste rij, v.l.n.r.: Guur Clay (onderwijzeres), Hans Molenaar, Wiesje de Winkel, Bertha Vis, Aafke Dijkstra, Klaas Slagter, Emma Tuiten, Gerie Beemster.Middelste rij: Kees de Ruiter, Kees Metselaar, Jaap Weel, Hans Schermer, Jannie Mienis, Klaas van Klaveren, Jan Feller, Dicky Bierman.Voorste rij: Henny Monen, Cortje Blokker, Siepie Van Dijk, Tiny Bakker, Arend Ilbrink, Trijnie Dekker en Bert Wilms.
 319. Kleuterschool te Hauwert, schooljaar 1960-1961.; Voorste rij, v.l.n.r.: Kees Metselaar, Hans Schermer, Jannie Visser, Klaas Slagter, Tiny Bakker en Kees de Ruiter.Tweede rij: Jannie Mienis, Siepie van Dijk, Gerie Beemster, Bertha Vis, Wies de Winkel en Dicky Bierman.Achterste rij: Arend Ilbrink, Bertje Wilms, Hans Molenaar, Jan Feller, Trijnie Dekker, Robbie Valk en Klaas van Klaveren.Naast de klas: de tijdelijke onderwijzeres juffrouw Besseling te Zwaag, ter gelegenheid van wier afscheid deze foto werd aangeboden.
 320. Openbare Lagere School te Hauwert. 1970. De eerste, tweede en derde klas.; Achterste rij, vl.n.r.: Tom van der Staay (onderwijzer), René Metz, Kobus Herders, Annie de Vries, Kees Appelman, Peter Kramer, Diny Slagter, Margreet Metselaar.Tweede rij: Age van Klaveren, Hans Weel, Anne Dijkstra, Wilma Weel, Joke Boos, Els Koning, Anita Balk, Julie Doorman.Derde rij: Melis Keidel, Gosse Keidel, Piet Bakker, Peter Bruin of Kees Koertse, Marjo Korver, Jan Dijkstra, Wilma Smit, Jolanda Feller.Voorste rij: Pepie Tulp, Inge of Hilda de Graaf, Greta Dijkstra, Piet Slagter, Janneke de Graaf, Marloes Appelman, Jacob Boos, Simon Bakker.
 321. Openbare Lagere School te Hauwert, 1950; V.l.n.r. onderste rij: Geert Jansma, Jan Otter, Jaap Koeman, Cees Peereboom, Reindert Stapel, Dirk Burger, Maarten Koster.Tweede rij: Nel Burger, Riekie Mantel, Frida Neef, Inge (of Ina) Schaafsma, Gonnie Butter, Klaaske (of Klaasje) Schaafsma, Wies Bierman, Pier Neef.Derde rij: Gerrit Dijkstra, Evert Neef, Jan Mantel, Janny Schans, Elly Klaver, Lida Peereboom, Meester Hindrik Pol, Henk Schaafsma.Achteraan: Maap Otter, Juffrouw Slijper, Piet Koeman, Henk Jongejeugd.
 322. Openbare Lagere School te Hauwert, 1937; V.l.n.r. staand: Bets Wittebol (fabriek), Bram Haker, Nel Nooij, Klaas Bakker, Iet Winkel, Jan Pool, Gerda Druif, Nico Water (of Jan Dijkstra ?), Anne Hittema, Wim Zilver, Henk Schans, Annie Over.Gehurkt: Jan Bijl Azn., Cor Beemster, Klaas Bruin Jzn.
 323. Veteranen van de voetbalvereniging Tot Ons Vermaak.; V.l.nr. staand: A. Hittema, R. Wolthuizen (reserve), J. Bruin, W. Kool, Jb. Langeberg, K. Meurs.Midden: D. Molenaar.Voor: C. Druif, H. Molenaar, W. Bruin (met pet), D. Bruin (met alpinopet) en P. Klaver.
 324. Klaas Laan met de arreslee, erfstuk van Opa Knol.
 325. Hauwert 61, nu familie Boerlage-Laan, gebouwd door Piet Laan in 1920, daarna bewoond door fam. Klaas Laan-van Diepen. Daarvoor heeft er een oude boerderij gestaan die ? 350 jaar oud was, bewoond door de familie Knol.
 326. Hauwert 50. Gebouwd in 1932 voor Jaap Laan en Gré Sjerps. Daarvoor stond er een timmerzaak en diggelenwinkel van Langedijk. De boerderij is in 1964 gekocht door Jo Groot en is in 1966 verbrand. Op dezelfde fundering is eerst een schuur gezet die in 1977 is verbouwd als woonhuis van Koos Groot en Anne Marie Laan.
 327. Jaap Burger met mevrouw Rottine.
 328. Cornelis (Kees) Metselaar, geboren te Hauwert in de boerderij tegenover de school op 16 november 1924, zoon van Cornelis Metselaar en Elisabeth Bloothoofd. In 1928 met zijn ouders verhuisd naar de zak (de boerderij die in 1983 verbrand is). Toen Kees trouwde werd de boerderij verbouwd in twee wooneenheden. Hij trouwde op 26 oktober 1951 met Marian Slagter van 't Veldhuis te Oostwoud, dochter van Cornelis Slagter en Neeltje Veerman.; Kees was een goeie boer en een bekwaam bestuurder, zonder op de voorgrond te treden. Hij had een ruime interesse en volgde elk jaar wel een cursus. In 1980 stopten ze met boeren en verkochten de boerderij. Ze kochten een huis in de zak met een voormalige timmerwerkplaats (H. Boelis). "Kees mocht graag timmeren". Tijd voor hobbies en klussen, bij Metselaar in de bollen, bij Beemster en bij zijn Dorpshuis. Op weg naar zijn Dorpshuis, naar een vergadering van de Dorpsraad, overleed hij aan een hartaanval op de Witte Brug op 24 november 1993.
 329. De Vrolijke Buurt op Schiphol, 12 augustus 1965.; V.l.n.r. staand: K. Middelbeek, Theo Boots, N. Commandeur, Jan Smit, T. Hoek-Spijker, P. Hoek, M. Smit-Neefjes, B. Middelbeek-van der Molen, M. Laan-van Diepen, C. Molenaar-Benist, D. Molenaar, A. Boots-Groen, H. Smit-Rhodens, Jan Butter, Amt Smit, Klazien van der Molen, Piet Langeberg, Neefjes-Smal, A. Neefjes. Knielend: Piet Kramer, C.M.(Corry) Ettes-Wenker, L. Commandeur-Machtel, G. Donker, D. Donker-Smit, Nanda Ettes, ?? (vriendinnen van Ria Boots ?), Ria Boots, V. Boots-Huisman, L. Kramer-Scholten.
 330. Westfriese dansers ?
 331. Foto bij het 25-jarig huwelijk Dirk Ellerbroek en M. van de Abeele. Alle kinderen zijn uit het eerste huwelijk van Dirk Ellerbroek en Clasiena van der Molen. Ook met haar was hij 25 jaar getrouwd en tussendoor 5 jaar weduwnaar.; V.l.n.r. achterste rij: Willem Feller, Cees Klaver, Dirk Molenaar, Jan Molenaar, Clasien Ellerbroek Hd., Hendricus Ellerbroek, Jacob Ellerbroek.Middenste rij: Ma Feller-Ellerbroek, Jantje Klaver-Ellerbroek, Riekus Molenaar, Dirk Ellerbroek, M. Ellerbroek-van de Abeele, Trijntje Molenaar-Ellerbroek, Geertje Ellerbroek-Beunder, Geertje Ellerbroek-Koorn.Voorste rij: Clasien Feller, Klaas Feller, Aagje Molenaar, Trien Ellerbroek Jd., Maartje Ellerbroek, Piet Klaver, Trien Ellerbroek Hd., Dirk Ellerbroek.Clasien Ellerbroek Hd. is later getrouwd met Jacob Bruin Kzn. en is de moeder van mevr. Vos-Bruin.
 332. Dirk Ellerbroek en M. Ellerbroek-van de Abeele.
 333. Jan Molenaar, Dirk Ellerbroek, Aagje Molenaar, Ellerbroek-van de Abeele, Riekus en Dirk
 334. o.a. Dirk Ellerbroek.
 335. Jacob Bruin Kzn. en Clasien Ellerbroek Hd.
 336. ??
 337. ??
 338. De familie Klaas Bruin en Maartje Langereis met hun 6 zonen
 339. Aardappelen rooien.
 340. Familie Bruin.; V.l.n.r., keurig op leeftijd volgorde De zonen van Klaas Bruin en Maartje Langereis Jacob, Hendricus (Rikus), Pieter (Piet), Dirk (Ome Dorus), Jan en Willem
 341. Kermis.; o.a. Reindert Stapel ?
 342. Kermis.; V.l.n.r.: Cor Balk, ??, ??, Bram van Dijk, Dick Schermer, ??. ??
 343. Interieur van de kerk in Hauwert.
 344. De laatste gemeenteraad van de gemeente Nibbixwoud voor de gemeentelijke herindeling (eind1978).; Staand v.l.n.r.: P. Pronk, Jan Burger, Joop Wenker, Tony van der Meer, Jan de Winkel, Sien Weel, Piet Schoenmaker (gemeentesecretaris). Zittend: Jaap Neefjes, burgemeester Kalb, Jan Entius.
 345. Vrouw en dochter Singer voor het huis in de Zak waar nu Sjors Vriend woont (H145).
 346. Schoolfoto Technische School met Kees Over, achterste rij nr. 6 van links.
 347. Foto van de schilderijen van Pieter Naastepad.; Zelfportret van Pieter Naastepad. Portret van Marie van Oostveen.
 348. Kleuterschool 1949.; Afscheid van juf Annie Blom (links) en start van juf Guur Clay.
 349. Kleuterschool Hauwert. Februari 1950.; Bovenste rij v.l.n.r.:Sonja v.d. Wel, Ton(ny) Mantel, Riet(je) Pereboom, Wi(lle)m Koeman Azn., Joke Laan, Klaas Visser, Fokke Kooy, Nel(ly) Wittebol, juf Guur Clay, daarvoor Andrieke Jansma, Willie Balk1e bankje: Dick Bierman, Bert Otter of Gijs de Hoog, Jan Hoek Pzn., Dick Metselaar.2e bankje: Gerrit Nooy, Ineke Jansma, Niek Boelis, Gerie Schaafsma, Ko Houtsma.3e bankje: ??, Anne Dijkstra, Jan Rol, Wiggele v.d. Heide.4e bankje: ??, Corrie Schermer, Jan Balk, Piet Leijen.
 350. Openbare Lagere School Hauwert. Schoolreisje naar Schiphol. 1956.; Achterste rij v.l.n.r.: Dhr de Vries, buschauffeur, Jan Butter, Dirk Metselaar, mevr. Pereboom, meester Pol, J. Hovenier, juffrouw Slijper.Staande 2e rij: Sonja v.d. Wel, Klazien Laan, Jannie Wittebol, Nel Wittebol, Willem Koeman, Jan Butter, Dik Bierman, Sannie de Vries, Dik Metselaar, Cor Nooy, Gerrit Nooy, Arjan Tuiten, Maarten Visser.Voorste rij: Djike de Vries, Gerie Schaafsma, Aaltje de Vries, Kees Velt, Carel de Winkel, Teun Mantel, Henk Lanting, Willy Balk, Frens van Dijk, Jan Rol, Anne Dijkstra, Niek Boelis.
 351. Voetbalvereniging Tot Ons Vermaak (T.O.V.), Hauwert. 1932-1942/43. Foto uit 1939.; Staand: W. Demmendaal, J. Wittekoek, Jo Stapel, K. Balk, J. Hittema, D. de Vries, Jan Otter.Knielend: K. Speets, Piet Veerman, Klaas Clay, Co Lutterot, Meindert Leeuw.
 352. Kleuterschool Hauwert. ? 1903.; Achteraan: rechts juffrouw A. de Ruiter.Voorste rij: 5e van links (kruisje) Anne Boots, 6e van links (kruisje) Marie Boots.
 353. Openbare Lagere School Hauwert. Oktober 1966.; Voorste rij v.l.n.r.: Piet Blokker, Hans Schermer, Jeroen Conijn, Jan Feller. 2e rij: Kees Metselaar, Bert Wilms, Klaas Slagter, Hans Molenaar, Jan de Jong. 3e rij: Jaap Weel, Bertha Vis, Ada Berkhout, meester Schraa, Trijnie Dekker, Gea Hamming, Gery Schans. 4e rij: Gery Beemster, Dicky Bierman, Hennie (?) Monen, Willy (?) Abbekerk. 5e rij rechts: Wies de Winkel, Tiny Bakker. 6e rij: Jannie Mienis (links), Liza Abbekerk (rechts). Helemaal bovenaan: Chiara Napolitana
 354. Openbare Lagere School Hauwert.; Filmopnamen op het schoolplein.
 355. Openbare Lagere School Hauwert. Oktober 1966.; Voorste rij v.l.n.r.: Cor Kreuger, Yvonne Abbekerk, Cor Smit.2e rij: Kees Koning, Felitse Napolitana, Piet de Vries, Jan Vis.3e rij: Jaap Langeberg, Cor Blokker.4e rij: Vincent Conijn, meester Ludo Westrus, Aafke Dijkstra, Mieke Molenaar.5e rij: Tina Hamming, Emma Tuiten, Bob Fijnheer.6e rij: Netty Metselaar, Siebe van Dijk, Roza van Klaveren, Anneke van Klaveren, Klaas van Klaveren, Jaap de Jong.Bovenaan: Anita Over.
 356. Openbare Lagere School Hauwert. 1969.; Voorste rij v.l.n.r.: Pim de Ruiter, Tina Hamming, Cor Blokker, Jitse de Vries.2e rij: Tonny Dudink, Colette Spruit, Roza van Klaveren, Anita Over, Anneke van Klaveren, Afra Oud.3e rij: meester Schraa, Jan Vis, Jaap de Jong, Jacob-Dirk van Klaveren, Piet Beemster.
 357. Openbare Lagere School Hauwert.; Foto met meester Schraa. Rechts naast meester Dick Slagter, Riejenne van Klaveren.
 358. Openbare Lagere School Hauwert.; Schoolreisje met meester Ludo Westrus en mevrouw Schraa.
 359. Openbare Lagere School Hauwert.; Muziekles met meester Roemer (dirigent van Zanglust). Links Sjoukje Jansma en rechts Corrie Langeberg.
 360. Openbare Lagere School Hauwert. 1964. 1e, 2e en 3e klas.; Voorste rij v.l.n.r.: Anita Over, Kees Koning, Cor Blokker, Cor Kreuger, Dick Bruin, Piet de Vries, Jan Vis, Jaap Langeberg.2e rij: Willy Abbekerk, Anneke van Klaveren, Aafke Dijkstra,Roza van Klaveren, Yvonne Abbekerk, Netty Metselaar, meester Ludo Westrus, Emma Tuiten, Gery Beemster, Cor Smit, Tina Hamming.3e rij: Margrit Hendriks, Bob Fijnheer, Siebe van Dijk, Jaap Weel, Ada Berkhout, Hans Molenaar, Trijnie Dekker, Bertha Vis, Klaas van Klaveren, Gea Hamming.
 361. Openbare Lagere School Hauwert.; Foto met meester Schraa. Verjaardag. Piet Blokker (met tijdschrift), Harm van Dijk (links van meester). Onderste rij: Elly Monen, Trinja Feller, Gerdien Bierman, Brigit Schraa.Linksboven Klaas Berkhout. Loek Schermer (achter het hoofd van meester), Tiny van Dijk (rechts van Loek), daarnaast Sjoukje Dekker, ??, Hilde Wilms, Lydie van Klaveren. Linksboven meester Piet Weel (?).
 362. Openbare Lagere School Hauwert.; Foto met meester Schraa. Verjaardag. Jan van Klaveren (met bril), daarvoor Brigit Schraa, rechts daarvan Kees Metselaar en links van meester Elly Monen.
 363. Openbare Lagere School Hauwert.; Foto met meester Schraa. Verjaardag.
 364. Kleuterschool Hauwert.; Klassefoto met juffrouw Eggerding.
 365. 1e klas V.G.L.O. met midden achter Wim Koeman.
 366. Katholieke Lager School te Nibbixwoud. 1912.; Bovenste rij: juf Hoefnagels, Jannetje Hulst, Jan Klijn (Sijvert), Jaap Boots, Arie Laan, Piet Laan, Manus Breed, meester Moeskops.2e rij: Gré van Diepen, Marie Goedhart, Jaap Laan, Marie Boots, Hanna Laan, Jan Hulst, Engeltje Klijn, Hiltje Klijn, Jaap Blom, Marie Buis, Afie Karsten.3e rij: Klaas Klijn, Trien Breed, Betje Korver, Jan Groot, Gert Blom, Dientje Groot, Sijtje Klijn, Piet Boots.4e rij: Neeltje Klijn, Gré Groot, Geer Buis, Trien Buis, Arie Klijn, Alie Karsten, Arie Korver.
 367. Katholieke Lagere School te Nibbixwoud. 1915.; Bovenste rij: meester Kager, juffrouw Van Horn, Guurt Glas, Klaas Ooyevaar, Piet Klijn, Sitta Klijn, Arie Laan, Klaas Laan, Klaas Klijn, Jacob Vriend, Jan Koeleman, Simon van Zelm, ??, juffrouw Hoefnagels.2e rij: Arie Huisman, Dirk Huisman, ??, ??, Jan Thomas, Siemen Koning, Marie Huisman, Mina Hoogland, Sijtje Huisman, Betje Boots, Ma Huisman.Voortse rij: Gert Huisman, Piet Huisman, Gerrit Ooyevaar, Kees Klijn, ??, ??, ? Boots, ? Boots, ??, Siemen van Zelm, Nic. van Zelm. Jaap Verlaat staat in de heok van de foto. Tekst op de lei "Mobilisatie 1915".
 368. Katholieke Lagere School te Nibbixwoud. 1917.; Achterste rij: Arie Klijn, Jaap Ooyevaar, Nick Ursem, Jan Pauw, Cor Koopman, Cor Doodeman, Joop Doodeman, Henk Doodeman, Klaas Ooyevaar, Klaas Laan, Jan Koopman, Simon Ursem.Op de volgende rij: meester Jägers, Marie Boots, Lena Doodeman, Geertje Ooyevaar, Anna Doodeman, Christien Ooyevaar, Clazina Buis, Afie Pauw, Afie Karsten, Marie Hoogland, Jansje Doodeman en Piet Boots.Op de derde rij: Lena Jägers, Trien Hoogland, To Jägers, ??, Anna Hoogland, Geertje Ooyevaar, 4x ??, Bets Ursem, Afie Koopman en Simon Doodeman.Op de voorste rij: Cor Karsten, Roelof op den Kelder, Herman op den Kelder, Piet Klijn, Kees Klijn, Willem Ooyevaar, Gerard Ooyevaar, Dirk Doodeman, Simon Doodeman en Arie Hoogaland.
 369. Openbare Lagere School te Hauwert. 1934 of 1935.; Links meester Pol en rechts juffrouw Borsjes.Eerste rij v.l.n.r.: Cor Druif, Reindert Korver, Piet Druif, Wim Bakker, Lippe Leeuw.2e rij: Anthon van Klaveren, Grietje Bakker Pd., Jane Winkel, Ma Weeder, Truus Weeder, Grietje de Boer, Tine Verbeek.3e rij: Manna van Klaveren, Alie van Klaveren, Meindert Leeuw, Wim Otter, Piet Berkhout.4e rij: Jaap Berkhout, Alie de Boer, Siem Plas, Ma Winkel, Klaas Weeder.
 370. Hauwert. Schoolreisje naar Medemblik, 1940 of 1941.; Met bakwagens met paarden ervoor van boeren (vanwege de oorlogstijd waren er toen geen autobussen of andere auto's beschikbaar). Hier de bakwagen van Cor Schermer op het pad naast de boerderij (H69).Op het kret Riek Schermer en diens zuster Vrouwtje en "tante Aaf" Bruin.In de bak v.l.n.r.: ??, Alie Bruin Wd., Dini Schans, Lida Pereboom, ??, Nellie Schermer Cd., Aafje Schermer Jbd. De jongen bij het wiel van de wagen is niet bekend.
 371. Hauwert.; Spelevaren op de grote sloot voor het brandspuithuisje. Rechts de woning en kassen van P. de Ruiter (later gesloopt bij de aanleg van de Boxwoudstraat).
 372. Openbare Lagere School te Hauwert. Schoolreisje 1932.; Achterste rij v.l.n.r.: Nel Kool, juffrouw Corrie Ruyterman, Grietje de Boer, Jannie Klaver, Marie Pool, Truus Weeder, Annie Blom, Alie Houten, juffrouw Borsjes, Klazien van der Molen, Ina Galis, Cor Druif, Jan Hendriks, Piet Langeberg, Jans Bakker, Marie Haker, Tijs Hendriks, Grietje Bakker Kd., Tjerk Buishand, ??, Kees Over, Trijn Wijdenes.2e rij: Ma Weeder, Jane Winkel, Klaas Bruin Pz., Noom Over, Riek Schermer, Harm Pol, met bord Hotse de Jong, Dirk de Ruiter, Rens Heins (?), Jan Bijl (van Zwaagdijk), Piet Berkhout, Anthon van Klaveren, ??, Vrouwtje Schermer.Voorste rij: Nelie Bruin, Mien Spijker, Gerrit Blokker, ??, Am Smit, Piet Hittema, Jan Molenaar Dz., Dirk Bruin (van de bakker), Kees Clay, Kees Metselaar, Gees Schans.Liggend: Grietje Bakker Pd., Dieuwie Bruin, Dieuw Tuinman, Hiltje Pol.
 373. Openbare Lagere School te Hauwert. ? 1948. Groep kinderen geboren tussen 1936 en 1942.; Vooraan v.l.n.r.: Jan Metselaar, Hielke Kooi, Gerda Laan, Willem Koeman Wzn., Gerrit Kooi,Jaap Balk, Albert Otter, Kees Pereboom, Dick Schermer. 2e rij: Trijntje Bras, Marie Schermer, Rika Mantel, Geesje Leijen, Nettie Rol, Grietje Leijen, Klaas Druif, Marianne Hovenier, Jan Wittebol, Jan Mantel, Jaap Koeman Azn. 3e rij:Jaap Burger, Dick Burger, Gerrit Dijkstra, Klaas Dijkstra, Geert Jansma, Margje Schaafsma, Herke Boelis, Jan Otter, Marianne Druif, Wies Bierman. 4e rij: Maarten Koster, Reindert Stapel, Cor Balk, Hendrik Schaafsma, Henk Jongejeugd, Gonnie Butter, R. Dijkstra, Lida Pereboom, E. Klaver, Piet Koeman, Riek Schermer, juffrouw D. Slijper. Achteraan: meester H. Pol, Trijnie Dijkstra, Klaasje Schaafsma.
 374. Kleuterschool te Hauwert. September 1949.; Bij het afscheid van juffrouw Annie Blom.
 375. Kleuterschool te Hauwert. ? 1958.; Vooraan v.l.n.r.: Tiny Bakker, Lies Wittebol, Ina Ziengs, Gerdien Bierman, ??, Riejenne van Klaveren.2e rij: Lydie van Klaveren, Tiny van Dijk, Elly Mienis, Grietje Ziengs, Trinja Feller, Piet Blokker, Harm van Dijk.3e rij: Jan-Dirk de Ruiter, Siem Dekker, Krijn van Klaveren, Bertus Lanting (?), Piet Bakker, Jan van Klaveren, juffrouw Guur Clay.
 376. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; V.l.n.r.: Annie Stapel, Ma Stapel, Aagt Metselaar.
 377. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Zicht op het feestgewoel in café "Het Wapen van Hauwert". In het café waren de jongeren verzameld, de ouderen in het Dorpshuis.
 378. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; De band in het café met o.a. Herman Smit met de banjo.
 379. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; V.l.n.r.: Marie, Anthon, Manna, Alie en Dien van Klaveren.
 380. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Bij de fototentoonstelling in de Lagere School waren ook handwerkjes uit de jaren twintig van de dames Alie en Dien van Klaveren opgehangen.
 381. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; V.l.n.r.: Jannie Klaver, Maartje Winkel, Ellie Klaver.
 382. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Drukte bij de fototentoonstelling in de Lagere School.
 383. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Overzicht van de feestzaal in de sporthal van het Dorpshuis.
 384. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; De oudste deelnemer aan de reünie: Bertha (Stapel-) Korver (1909).
 385. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Drukte bij de fototentoonstelling in de Lagere School.
 386. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Jacob van Klaveren en mevr. W. de Vries.
 387. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Margreet Metselaar, Jacco Balder, Kees Beemster, Dick Schaafsma, Jan Butter Pzn. Zittend: Els Koning, Diny Slagter, Marian Feller, Dea Leeuw, Wilma Weel. Voor: Corrie ten Bergen.
 388. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Rudo Veerman, Ton Mantel, Marianne Hovenier, Riet Pereboom, Klaas Visser, Jaap Balk, Piet Visser, Bert Otter. Zittend: Geert Kooi, Gerda Laan, Jaap Koeman Wzn., Nettie Rol, Corrie Middelbeek. Voor: Willem Koeman Wzn., Corrie Schermer.
 389. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Jan Balk, Nico Boelis, Marion Schraa, Jan Butter, Teun Mantel. Zittend: Ineke Jansma, Margje Lanting, Marianne Ruiter, Clazina Laan, Willie Balk. Voor: Frens van Dijk en Maarten Visser.
 390. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Jan Vis, Rob Tenty, Bob Fijnheer, Jaap de Jong, meester Ludo Westrus, Aafke Dijkstra, Emma Tuiten. Zittend: Tina Hamming, Roza van Klaveren, Nettie Metselaar, Wil Groot, Joke Slagter, Coby Hamming, Colette Spruit. Voor: Janny Slagter, Cees Koning, Anneke van Klaveren en Co Dekker.
 391. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: juffrouw Anita Noverraz, Ron Valentijn, Mark de Olde, Marieke Schermer. Zittend: Margreet Kaper, Marleen Bobeldijk, Ellen Metselaar, Annemarie Beemster, Margriet de Winkel. Voor: Peter Tenty en Marijke Jongejeugd.
 392. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand: Age van Klaveren. Zittend: Hans Weel, Wilma Smit, Jeroen Tenty, Anita Balk. Voor: Pieter de Lang.
 393. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Jan Feller, Loek Schermer, Lydie van Klaveren, Henk Monen, Ton Spruijt, Dicky Bierman, Hilde Wilms, Tiny Bakker. Zittend: Klaas Slagter, Bertha Vis, Bert Wilms, Liza Abbekerk, Wil Abbekerk, Wies de Winkel, Gea Hamming. Voor: Janny Mienis, Ina Beemster, Trinja Feller, Otto Valk.
 394. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Riet Slagter, Trienke Tuiten, Boukje van Dijk. Zittend: Marjoly Schraa, Marion Schraa, Greetje Pereboom. Voor: Maarten Visser.
 395. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Jan de Ruiter, Jannie Langeberg, Klazien Berkhout, Ina Ziengs, Piet Bakker, Grietje Ziengs, Klaas Berkhout, Brigitte Schraa, Loek Schermer. Zittend: Krijn van Klaveren, Jan van Klaveren, Gerdien Bierman, Ellie Monen. Voor: Ellie Mienis.
 396. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Riekie Mantel, Jaap Koeman, Klaas Druif, Jaap Burger. Zittend: Marie Schermer, Cor Balk, Wies Bierman, Dick Schermer. Voor: Willem Koeman Wzn., Trijntje Bras.
 397. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Kees de Winkel, Dick Klaassen (Slagter). Zittend: Piet Bakker Wzn., Emmie de Winkel, René Smit.
 398. Reünie van de Openbare Lagere School. 17 oktober 1998.; Staand v.l.n.r.: Riet Bruin, Piet Butter, Alie Bruin, Dinie Schans, Henk Jongejeugd, Margje Schans, Am Smit.
 399. Openbare Lagere School Hauwert. ?1973.; Voorste rij v.l.n.r.: Corné Butter, Jolanda Napolitana, Annemarie Beemster, Karen Westrus, Ellen Westrus,Marijke Jongejeugd, Peter Tenty, Mark de Olde. 2e rij: Ron Burger, Ron Valentijn, Piet Slagter, Margriet de Winkel, Jaco Boos, Marloes Appelman, Jan Dijkstra (?), Manon Konings. 3e rij: Rens Metz, Kees Appelman, Piet Bakker, Jolanda Feller, Greta Dijkstra, Belinda Anholt, Ellen Metselaar. 4e rij: meester Thom van der Staay, Kees Stapel, Peter Kramer, Herman Koning, Miranda Kramer, Marjo Korver, Anton Oskamp, Simon Bakker.
 400. Foto van de familie Blokker voor de smederij. ? 1904.; V.l.n.r. Gerrit Blokker, Pieter, Annie en moeder Trijntje Blokker-Houter.
 401. Touwtrekken.; Dirk (Dorus) Bruin, Piet Bruin, Cor Stapel Jzn, Cor Druif, Riek Molenaar.
 402. M.O.C. (Midwoud Oostwoud Combinatie) kampioen.; Staand v.l.n.r.: 5e Henk Blaswijler, 6e Dick Schermer, 7e Rudo Veerman, 10e Anne Dijkstra. Voor: 2e Jaap Burger, 4e Frens van Dijk, 5e Piet Butter. Deze mannen speelden in 1965 in het eerste elftal van Hauwert '65.
 403. Hauwert '65 kampioen.; Staand v.l.n.r.: Piet Butter (voorzitter), Stapel (trainer), Ko Houtsma, Loek Otsen, Bram van Dijk, Jaap Beerepoot, Dick Schermer, Jan Gerritsen, Piet Gerritsen (vlagger).Voor: Jan Nan, William Tensen, Jan Jong, Jaap Burger, Hans Wiering, Kees de Winkel, Jan Buis.
 404. Hauwert '65. 1972. Het eerste en tweede kampioen.; Staand v.l.n.r.: Jan Jong, Dick Schermer, Kees de Winkel, Hans Wiering, Bram van Dijk, Jaap Burger, Jaap Beerepoot, Jan Nan, Jan Gerritsen, Ko Houtsma, Loek Otsen, William Tensen.Voor: o.a. Jaap Laan, René Smit, Ben Houtsma, Anne Dijkstra, Joop Groot.Omkijkend: Cor Stapel.
 405. Hauwert '65. 1972. Kampioensfeest.; De vrouwen van de spelers.V.l.n.r.: Ank Burger, Wil Houtsma, Greta Zwaan-Kooy, Vera Otsen, Riet Tensen-Slagter, Joke Beerepoot-Gerritsen, Ria Jong, Trees van Dijk, Riet Schermer, mevr. Gerritsen (vrouw van Piet Gerritsen), dhr. Neefjes (muziek). Op de rug zien we nog Flip Zwaan.
 406. Hauwert '65. 1987. Haarlem Cup.; Cor Blokker, Rob Houtsma, Gert Jan Metselaar en Jeroen Schaft.
 407. Touwtrekken.; V.l.n.r.: Flip Zwaan, Tinus Kok, Joop Groot.
 408. Hauwert '65. 1965. Junioren.; Staand v.l.n.r.: Dick Schermer, Piet Boots, Koos Groot, Klaas Jan de Ruiter, Kees de Winkel, Jan Houtsma, Dick Slagter, Jan Gerritsen.Voor: Wijb Peetoom, René Smit, Kees Velt, Jaap Laan.
 409. Zaalvoetbal.; Staand v.l.n.r.: Nico van Til, Dennis van Wijk, Jan Butter, Ton Groot, Jacco Balder, coach Greetje Groot.Voor: Cor Laan, Cor Blokker, John Groot, Harrie Groot.
 410. Hauwert '65. 1979.; Staand v.l.n.r.: trainer Hennie Bout, Jan Butter, Jaap Langeberg, Harry Groot, Jan Buis, Kees Beemster, Harry Gorter, Herman Tenty, Rob Tenty, Cor Kreuger. Voor: Jaap Burger, Ilse en Cor Laan, Antonio Chiocarelli, Henk Buwalda, Jaap en Tanja Beerepoot.
 411. Hauwert '65.; Harry Groot (Hauwert) kopt. Anne van Meerkerk rechts hoopt op de goede afloop. (Foto Marcel Rob).
 412. Hauwert '65.; Hauwert '65 tegen St. George. Midden Harry Groot.
 413. Hauwert '65.; Links Harry Groot, rechts Cor Kreuger.
 414. Hauwert '65. 1990. 25-jarig bestaan.; Optreden van Joop Groot en Alice Ruyter. Voorzitter Piet Butter. Rechts Wietse en Betsie van Dijk.
 415. Hauwert '65. 1980. Vierde elftal.; Staand v.l.n.r.: Sjef Gerritsen, Hans Bensdorp, Dick Schermer, Peter Veeken, ?, Piet Weel, Lippe Leeuw.Voor: Hans Aafjes, Piet Herfst, Gerard Neefjes, Simon van Diepen, Gerard Jong, Jan Kampstra.
 416. Hauwert '65. Derde elftal kampioen.; Staand v.l.n.r.: Jan Nan, Anne Dijkstra, Sjef Gerritsen, Gerard Schilder, Gerard Houtsma, Simke de Vries, Joop Groot, Ton Houtsma. Voor: Harry Gorter, Jan Buis, Dick Schermer, Cor Laan, Jaap Burger, Jan Scheltus, Jos Laan, John Groot.
 417. Hauwert '65. 1969.; Staand v.l.n.r.: Ton Houtsma (coach), Cor Blokker, Peter Gerritsen, Jan Feller, John Groot, Cor Kreuger, Harry Groot, Jan Vis, Alfred Houtsma.Voor: Sieb van Dijk, Jaap Langeberg, Gerard Houtsma, Kees Koning, Felice Napolitano, Piet Weel.
 418. Hauwert '65. 1968.; Staand v.l.n.r.: ?, Arend Ilbrink, Kees Metselaar, Ko Houtsma, Cor Kreuger, Jaap Weel, Dirk Molenaar, Harry Groot. Voor: Jaap de Jong, Bob Fijnheer, Jan Feller, Piet de Vries, Felice Napolitano, Jaap Langeberg, Sieb van Dijk.
 419. Hauwert '65.; De hele vereniging op en voor de kantine.
 420. Hauwert '65. Eerste elftal.; Staand v.l.n.r.: Dick Schermer (trainer), Luyten Plekker, Bart Jonkman, Eelco Groen, Cor Smit, André Houtsma, Ted Sijm, Michel Aartsen.Voor: Kees Slagter, Frank Bankersen, Rob Houtsma, Jaap Schermer, Bart Groot, Jeroen Schaft.
 421. Hauwert '65. Eerste elftal kampioen.; Staand v.l.n.r.: Maarten Visser en Jur Roele (sponsors), Luyten Plekker, Rob Houtsma, Eelco Groen, Peter Jonkman, André Houtsma, Tijs Neimijer, Bart Jonkman, Kees Slagter, Paul Groot (trainer), Jan Wagemaker (assistent).Voor: Jeroen Schaft, Thomas Beerepoot, Jeroen Houtsma, Rob Laan, Jaap Schermer, Bart Groot, Jaap Burger (vlagger), Dorien Schermer (verzorgster).
 422. Hauwert '65.; Staand v.l.n.r.: Luyten Plekker, Dorien Schermer (verzorgster), Jan Wagemaker (assistent), Paul Groot (trainer), Tijs Neimijer, Ted Sijm, Eelco Groen, Peter Jonkman, ? , Bart Groot, Jaap Schermer, Rob Houtsma, Jan Butter.Voor: Jaap Burger (vlagger), Rob Laan, Bart Jonkman, Thomas Beerepoot, Kees Slagter, Jeroen Houtsma, ? , André Houtsma, Jeroen Schaft.Rechts met spandoek: 3x ?
 423. Hauwert '65.
 424. Hauwert '65.
 425. Hauwert '65. 1987. Haarlem Cup; Staand v.l.n.r.: André Houtsma, Bart Groot, René Vriend, Benjamin Verhoef, Jaap Schermer, Peter Leeuw, Gert Jan Metselaar.Voor: Peter Bobeldijk, Ron Dijkstra, Kees Slagter, Rob Houtsma, Jeroen Schaft, Michel de Groot.Liggend: Dick Schermer en Cor Blokker.
 426. Hauwert '65. Veteranen kampioen.; Staand v.l.n.r.: Piet Kramer, Herman Tenty, Jaap Boots, Dick Schermer, Jan Jong, Lippe Leuuw.Voor: Tinus Kok, Jaap Burger, Bram van Dijk, Ton Houtsma, Hans Bensdorp, Piet Butter, Jaap Koeman.
 427. Hauwert '65. Junioren.; Achter: begeleiders Dick Schermer, Ko Houtsma, Ton Houtsma en Jaap Laan.Staand v.l.n.r.: Harry Groot, Kees Metselaar, Jan Feller, Hans Molenaar, Bert Wilms, John Groot, Jaap de Jong.Voor: Jaap Weel, Felice Napolitano, Klaas Slagter, Gerard Houtsma, Siebe van Dijk, Arend Ilbrink.
 428. Handbal.; Staand v.l.n.r.: Dick Schermer, Trees van Dijk, Karen Westrus, Karin Butter, Miranda Koeman, Diana Valentijn, Ellen Westrus, Bram van Dijk.Voor: Irene Houtsma, Pieternel Meier, Janet van Dijk, Marieke Schermer, Margot Koeman, Carola Braun, Corrie op den Kelder (trainster).
 429. Handbal.; Staand v.l.n.r.: Margaretha Kaper, Marieke Schermer, Magda Metz, Janet van Dijk, Diana Valentijn, Margot Koeman, Karin Butter, Riet Schermer.Voor: Carola Braun, Leontine Balk, Miranda Houtsma, Miranda Koeman, Irene Houtsma.
 430. Handbal.
 431. Handbal.; Staand v.l.n.r.: Ria Balk, Karen Westrus, Marieke Schermer, Miranda Koeman, Ellen Westrus, Anne Marie Westrus, Jan Balk.Voor: Karin Butter, Margot Koeman, Gertie Kieft, Diana Valentijn, Gré Laan, Carola Braun.
 432. Kermis handbal.
 433. Kermis handbal.
 434. Handbal.; Trainer Dirk Velt geeft aanwijzigingen.
 435. Handbal.; V.l.n.r.: Joke Gerritsen, Trees van Dijk, tegenstandster, Irene Houtsma, tegenstandster, Jacintha Koeman, Riet Schermer.
 436. Handbal.; Staand v.l.n.r.: Monique Smit, Miranda Koeman, Yvonne Kramer, Jolanda Napolitano, Miranda Kramer, Magda Metz.Voor: Margaretha Kaper, Janet van Dijk, Diana Valentijn, Karin Butter, Marieke Schermer, Margot Koeman.
 437. Handbal. Kampioenschap eerste elftal.; Staand v.l.n.r.: Dirk Velt, Jacintha Koeman, Hetty de Vries, Beppie Perrier, Gertie Kieft, Jos van de Boezem.Voor: Marian Burger, Joke Gerritsen, Anne Marie Westrus (achter), Annie Visser (voor), Nel Velt, Trinja Feller, Riet Schermer, Wil Houtsma, Trees van Dijk, Jannie Brouwer.
 438. Handbal.; V.l.n.r.: Trinja Feller, Annie Visser, Hetty de Vries, Jannie Brouwer, Wil Houtsma, Corrie Smit, Riet Schermer, Jos van de Boezem (op de rug gezien), Jacintha Koeman, Beppie Perrier, Trees van Dijk, Gertie Kieft, ? , Anne Marie Westrus, Joke Gerritsen. Staand v.l.n.r.: Dirk Velt,. Voor: Marianne Burger, , (achter), (voor), Nel Velt,.
 439. IJsclub. Crossloop. 1973.; V.l.n.r.: o.a. Carel de Winkel, Klaas Slagter, Wijb Peetoom, Joop Groot, Piet Weel, Ben Houtsma.
 440. IJsclub. Crossloop. 1973.; Koos en Harry Groot op weg naar “de” wegwijzer.
 441. IJsclub. Crossloop. 1973.; O.a. Joop Groot en Piet Bankersen.
 442. IJsclub. Crossloop. 1973.; O.a. Dick Schermer.
 443. Elfstedentocht. 1985. Bij de start.; V.l.n.r.: Joop Groot, Jos Laan, Koos Groot, Cor Laan, Jan Otsen, Age van Klaveren, Meindert Groot.Voor: Ton Groot en Jacob Dirk van Klaveren.
 444. IJsselmeertocht. 1963.; Dick Schermer op weg naar Workum.
 445. Elfmerentocht. 1987. Woudsend.; Vl.n.r.: Jan Buis, John Groot, Piet Bankersen, Joop Groot, Koos Groot, Ton Groot, Meindert Groot.Voor: Jos Groot.
 446. Judo. 1972. Wedstrijden in De Werf.; Rechts Harry Groot.
 447. Judo. 1980.; V.l.n.r.: o.a. Joop Groot, Ton Groot, Jan Wijnker, Hans Roozendaal, Jan Butter, Marcel Gerritsen, Koos Groot, Frans Dudink, Hans Laan, Sjaak Bosch en Karel Smit.
 448. Judo. 2002.; Joop Groot en Matthieu Schipper.
 449. Judo. 1980. Het wedstrijdteam.; Staand v.l.n.r.: Joop Groot, Peter Gerritsen, Hans Roozendaal, Kees Bontekoning, Ton Groot.Voor: Gerard Houtsma, Koos Groot, Jan Kramer, Jos Sijm.
 450. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Met groot materieel en vereende krachten wordt er gewerkt aan een voetbalveld op het land en tegenover de boerderij van Piet Butter (nu Jan Butter, rechts het huis van fam. Rikkelman).
 451. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Cor Slagter op een Ford Dexta, Simon Dkker op een Deutz.
 452. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Eerst werden de graszoden eraf gestoken.
 453. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Greppels dichtploegen. Op de achtergrond de schuur van Dijkstra waar de kleedkamers werden ingericht. De stolp ernaast is gesloopt, hier woont nu Kees Vriend.
 454. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Op de trekker René Smit, achter de ploeg Wietse van Dijk. Op de achtergrond de boerderij van fam. Jan Smit.
 455. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Egaliseren.
 456. Hauwert '65. 1965. Aanleg voetbalveld.; Grondtransport. Piet Blokker aan de schop.
 457. Café Kolflust.; Kastelein Frits Dangermond. In de kolfbaan, ca. 110 m2 trainde gymvereniging W.I.K.
 458. W.I.K.; De W.I.K.-dames naast de boerderij van Galis (nu Houtsma).Voor links: Annie Burger.
 459. Kaasfabriek.; Na de oorlog werd de fabriek gebruikt als gymzaal en verenigingsgebouw.
 460. W.I.K. 1977. Uitvoering en huldiging Piet Butter.; V.l.n.r.: Gerrit Nooy, Marrie de Groot, Corrie Schermer, Dick Burger, Antonio Chiocarelli, Jan Vis, Piet Bakker, Simon Bakker, Ank Burger, Jolanda Feller.
 461. Hauwert op zijn Schots. 1992.; Jaap Burger op doedelzak, Bart Groot en Gerrit Nooy.
 462. 1992.; V.l.n.r.: Linda de Groot, Tanja Beerepoot, Nynke Does, Lianne Groot, Anne Marie Hauwert, Sara Molenaar, Linda Jonkman.
 463. W.I.K. 1992.; V.l.n.r.: Brigit Vriend, Lianne Groot, Suzanne Houtsma, Tanja Beerepoot, Anne Marie Hauwert, Angelique Aafjes, ? van Til.
 464. W.I.K.; Sprookjesachtig. Kees Slagter met een grote meisjesploeg. Voorzitter Gerard Kamp ziet trots toe.
 465. W.I.K. Uitvoering op het toneel van de kolfbaan “De Goede Verwachting”.; V.l.n.r.: Jaap Burger, Piet Butter, Dick Burger.
 466. W.I.K.; V.l.n.r.: Jaap Nooy, Evert Bruin, Piet Gerritsen, Bertus Koning.
 467. W.I.K.; V.l.n.r.: Dick Burger, Joeke Haanstra, Klaas Dijkstra.
 468. W.I.K.; De dames van W.I.K. in concert.
 469. W.I.K. Huldiging Jaap Nooy voor een leven lang W.I.K. ; V.l.n.r. Jan Koster, Jaap Nooy, Lies Druif, Gerard Kamp.
 470. W.I.K. Toneelstukje tijdens de gym-uitvoering.; V.l.n.r.: Piet Boeder, Riet Pereboom, Jaap Burger.
 471. W.I.K.; V.l.n.r.: Dieuw Mienis, Marian Kamp, Aaf Korver, Els Snitslaar, Alie Beemster, Josien Bakker, Marian Metselaar, Lian Vriend, Anneke Groot.
 472. W.I.K. Bestuur.; V.l.n.r.: Piet Butter, Greta Kooij, Piet Boeder, Kees de Winkel, Corrie Schermer, Jaap Burger, Ank Burger.
 473. W.I.K.; Hoogstandje van Jaap Burger.
 474. W.I.K. 1996. Keurploeg.; V.l.n.r.: Hedy Ruyter, ?, Tessa Rustenburg, Anita Nooy, Rosan Buis, Jelke Weber, Ashley van Klaveren, Marieke Groot, Sabine Koeman, Lone Molenaar, Frances van Klaveren, Annelies Middelkoop, Suzanne Bimmerman.
 475. W.I.K. 1975. Keurploeg.; V.l.n.r.: Elly Mienis, Gea Hamming, Gerie Beemster, Trijnie Dekker, Mieke Molenaar, Berta Vis, Gerrie Schans, Hennie Monen, Wies de Winkel.
 476. W.I.K. 1969. Viering 60-jarig bestaan.; Met het vaandel Jannie Langeberg. Bij het spandoek Brigitte Schraa, Berta Vis, Lidy van Klaveren, Janny Visser, Trijnie Dekker, Trinja Feller.
 477. W.I.K. 1969. Viering 60-jarig bestaan.; Zie 500.
 478. W.I.K. Viering 60-jarig bestaan.; Voorste rij, v.l.n.r.: Harm van Dijk, Hans Molenaar, Jaap Weel, Harrie Schans, Arend Ilbrink, Jan Vis, Cor Kreuger en Cor Blokker.2e rij, v.l.n.r.: Gerie Beemster, Mieke Molenaar, Ger Hamming, Henny Monen, Janny Mienis, Bertha Vis, Ellie Mienis, Lidy van Klaveren, Tiny Bakker, Dicky Bierman, Janny Visser, Aafke Dijkstra, Trynie Dekker, Gerry Schans, Ina Beemster en W.I.K. voorzitter Piet Butter.3e rij, v.l.n.r.: Piet Boeder, Gert Donker, Kees Over, Mevr. Schans, M. Schraa-van Dam, D. Clay-Mienis, M. Metselaar-Slagter, Ank Burger, Rienne van Klaveren, Elly Monen, Corry Schermer (l.), Trienja Feller, M. Valentijn-Koning, J. Langeberg, G. Kooy, J. Ilbrink, Brigit Schraa, Bep Peetoom, Sjouk Dekker.Achterste rij, v.l.n.r.: Evert Bruin, ??, Cor Vis (hoed), Dick Burger, Jaap Burger (l.), Gerrit Nooy, Kees de Winkel, Nic Boelis, Dick Metselaar, Klaas Druif, Gon Koning-Bierman, Nel Koeman-Slagter, Nel Kreuger-Jongsma en Aaf Korver-Waiboer.
 479. W.I.K. 1977. Uitvoering en huldiging Piet Butter.; V.l.n.r.: Marry de Groot, Corrie Schermer, Marieke Schermer, Miranda Kramer, Kees Stapel, Frank Koning, Miranda Koeman, Carola Braun, Marco Boelis, Gert Jan Metselaar, Sander van Dijk, Paula Bankersen.Achter: Ko en Piet Butter, Evert Bruin, Jolanda Feller.
 480. W.I.K. Aardappelen rooien om de kas te spekken.
 481. W.I.K. Aardappelen rooien bij Klaas de Boer.; Vooraan: Guur Clay en Kees Pereboom. Daarachter: Cor Vis en Gerrit Donker. Op de achtergrond veel inmiddels verdwenen watermolens.
 482. W.I.K. Uitvoering.; De prinsesjes Marian Feller, Corrie Schermer, Ank Burger, Linda Koolhaas.Achter: Gerrit Nooy, Teun Blokker.
 483. W.I.K. 1977. Uitvoering en huldiging Piet Butter.; Kunst- en vliegwerk. Jaap Burger kijkt of alles goed gaat.
 484. W.I.K. 1977. Huldiging Piet Butter.; Ko en Piet Butter.
 485. W.I.K. Bestuur.; V.l.n.r.: Jaap Burger, Jaap Mienis, Lies Druif, Evert Bruin, Gerrit Nooy, Gerard Kamp, Jan Dijkstra.
 486. W.I.K. Uitvoering.; Kees Pereboom en Marieke Tuiten.
 487. W.I.K. Uitvoering.; Achter v.l.n.r.: Piet Boeder, Mekke Wilms, Piet Butter, Klaas de Boer, Jaap Nooy.Voor: Mieke Schermer, Kees Pereboom, Nettie Rol, Lida Pereboom.
 488. W.I.K. 25-jarig jubileum van Gerrit Nooy als secretaris.; Gerrit Nooy aan de rekstok. Daarachter: ?, Jan Dijkstra, Roy Kreutzer, Gerard Kamp.
 489. W.I.K. Demonstratie op het schoollandje.; Hoogstandje van Piet Butter.
 490. W.I.K. Demonstratie op het schoollandje.; Kees Pereboom staat als vanger bij het paard.
 491. W.I.K. 1962. Uitwisseling met M.O.B.A. in Zutphen op 29 en 30 september.
 492. W.I.K. 1962. Uitwisseling met M.O.B.A. in Zutphen op 29 en 30 september.
 493. W.I.K. Optocht.
 494. W.I.K.; W.I.K. op pad. V.l.n.r.:Klaas Druif, Kees Pereboom (?), Jan Metselaar, Jan Mantel, Jaap Burger, Dick Burger, ? , Gonnie Butter, Klaas Dijkstra, Elly Klaver, Nel Burger, Lida Pereboom, Annie Beemster.
 495. W.I.K. Optocht.; Jaap Burger. Op de achtergrond de boerderij van P.Neefjes, bewoond door de fam. G. Ettes, de woning van Kees en Trees Vijn en de druivenkas van fam. Druif (de bakker).
 496. W.I.K. Optocht.; Links de schuur van Groot (nu huis van Koos en Annemarie Groot).
 497. W.I.K. Optocht.; Voor de boerderij van Dirk Weeder (nu D. Schermer). O.a. Jaap Nooy, Jaap Burger, Klaas Druif, Jaap Kreuger, Niek Boelis, Gerrit Dijkstra.
 498. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; Links Wim Bakker, rechts Piet Langeberg
 499. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; Marie Bakker-Haker en Piet Langeberg
 500. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; V.l.n.r.: Hennie Monen, Marie Bakker-Haker, Piet Langeberg, Tinie Bakker
 501. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; Voorste rij v.l.n.r.: Riet Houtsma, ??, Greta Kooij, ??, ??, Trien Spijker (vrouw van Piet Hoek), Klazien van der Molen, mevr. Schraa, Herrie Boelis, Willy Balk, Meinsje Blokker-Boelis (vrouw van Piet Blokker, de smid), ??, Piet Bakker, Kees de Winkel(?), Corrie Feller
 502. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; V.l.n.r.: ??, Trien Hoek-Spijker, Corrie Balk, Klazien van der Molen, Katrien Bras, mevr. Schraa, Marie Bakker-Haker, Riet Houtsma, Annemarie Westrus, Maja Schaafsma-Rotte, Meinsje Blokker-Boelis, Tiny Boos, mevr. Wittebol, mevr. Visser
 503. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965; Voorste rij v.l.n.r.: Piet Langeberg, Marie Bakker, Greta Kooy, Wim Bakker, Jaap Balder, Willy Balk, ??, ?Boots, Corrie Feller
 504. Zanglust, Die Kaiserin, 1965; V.l.n.r.: Marie Bakker-Haker, Piet Langeberg, Greta Kooij, Riet Schermer, Riet Houtsma, mevr. Schraa
 505. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965
 506. Zanglust, 'Die Kaiserin', 1965
 507. Zanglust, La Tzigane, 1966; Knielend:Guur Claij, met hoed: Klaas Visser (broer van Maarten), achter Klaas: Tjibbele de Jong, rechts Margreet Balk (?), en ??
 508. Zanglust, 'La Tzigane', 1966; V.l.n.r. Bregje Balder, Greta Kooij, Lies Commandeur, Piet Langeberg, Guur Claij
 509. Zanglust, 'La Tzigane', 1966; Op het bed: Bregje Balder, Piet Langeberg en Maja Schaafsma-Rotte. De jongeman met de steek met veren (achter op het toneel) is Auke Schaafsma.
 510. Zanglust, 'La Tzigane', 1966; V.l.n.r.: (moeilijk te zien met die maskers): Lies Commandeur, ??, Trien Spijker, Klazien van der Molen (?), Auk Schaafsma, Jaap Balder, mevr. Schraa
 511. Zanglust, 'La Tzigane', 1966
 512. Zanglust, 'La Tzigane', 1966
 513. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; Piet Langeberg
 514. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; Piet Langeberg en Marie Bakker-Haker
 515. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; Corrie Balk-Lescrauwaet en Jan Monen
 516. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; Klaas Visser en Piet Langeberg
 517. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Klaas Visser, Dick Schermer, Herrie Boelis, Cor Balk, Jaap Balder, Tjibbele de Jong
 518. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Klaas Visser, Tiny Kooy, Dick Schermer, Henry Boelis, ???,???,???
 519. Zanglust, 'Die Lustige Witwe', 1967; V.l.n.r.: Herrie Boelis, ??, Bregje Balder, Greta Kooij, Riet Zwagerman (later met Keidel getrouwd), mevr. Schraa, Riet Houtsma, Marie Bakker-Haker, Meinsje Blokker-Boelis, Jan Monen, ??.
 520. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Joke Muller (soliste uit de Wieringermeer), Piet Langeberg, Marie Bakker-Haker
 521. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Joke Muller (uit de Wieringermeer) en Piet Langeberg
 522. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968
 523. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968
 524. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Riet Schermer-Surink, Joke Buis, ?Boos, Vera Groot, ???, Greta Kooy
 525. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Jan Monen en Piet Langeberg
 526. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Klazien van der Molen, Joke Muller en Maja Schaafsma-Rotte
 527. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; V.l.n.r.: ??, Piet Langeberg, Jan Monen(?), Schaafsma, Bregje Balder, Annie Visser. De mensen helemaal rechts onherkenbaar.
 528. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Joke Muller, Piet Langeberg, Marie Bakker-Haker
 529. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Achter v.l.n.r.: ?Houtsma, ???, Piet Langeberg, Riet Houtsma, Greta Kooy Voor: Corrie Schermer?, ???
 530. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968
 531. Zanglust, 'Eine Nacht in Venedig', 1968; Op de voorgrond v.l.n.r.: Piet Langeberg, Joke Muller, Marie Bakker, Klaas Visser
 532. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969; Piet Langeberg en Marie Bakker
 533. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969; Piet Langeberg en Jan Monen
 534. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969
 535. Zanglust, 'Duizend en een nacht', 1969; V.l.n.r.: Marie Bakker, ??, Greta Kooij, Marieke Tuiten, Elly Monen, Piet Langeberg, Kees de Winkel, ??, ??, Jaap Balder
 536. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969
 537. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969; Jan Monen en Piet Langeberg
 538. Zanglust, 'Duizend en één nacht', 1969
 539. Zanglust, 'Oliver', 2002; De twee dames op de voorgrond: Klazien van der Molen en Marie Bakker De heer rechtsachter: Simon Maijer
 540. Uitnodiging Reunie 50-jarig bestaan Zanglust
 541. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958, geschreven door Willem Bakker en Marie Bakker-Haker; V.l.n.r.zittend: Willem Bakker, ??, Jan Buwalda, ??, Piet Boeder (zoon van bakker Boeder), Auk Schaafsma, Theo van der Sluis. Zanger: Piet Langeberg
 542. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958, operette van echtpaar Bakker-Haker; Marie Bakker-Haker en Piet Langeberg
 543. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; Guur Claij en Piet Langeberg
 544. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; Wim Bakker en Guur Claij
 545. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; Links: Marie Bakker en Piet Langeberg Rechts: Jan Monen en Guur Claij
 546. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; Marie Bakker en Piet Langeberg
 547. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; V.l.n.r.: Corrie Feller, v.d. Sluis, ??, Tiny Kooij, ??, Wim Bakker, Annie Bontekoning, Trien Hoek-Spijker, Jacob Bruin, Diet Smit, Greta Kooij, Guur Claij, Marie Bakker-Haker, ??.
 548. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; V.l.n.r.: Wim Bakker, Corrie Feller, Theo v.d.Sluis, Marian Druif, Tiny Kooij, Piet Langeberg, Annie Bontekoning, Jan Monen, Guur Claij, Marieke Tuiten
 549. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; Corrie Feller, Theo v.d.Sluis, Marian Druif, Meinsje Blokker-Boelis, Mevr. Kroon (woonde eerst in Oostwoud, later op H25), Willem Balk, Marie Bakker, Jacob Bruin, Jan Monen, Piet Langeberg, Greta Kooij
 550. Zanglust, 'Doch de bergen, zij zwegen', 1958; V.l.n.r.: Annie Bontekoning, Trien Hoek-Spijker, Marie Bakker, Piet Langeberg, ??, Greta Kooij, Marieke Tuiten, ??, ??.
 551. Zanglust, 'Doch de Bergen zij zwegen', 1958; Voorste rij v.l.n.r.: Greta Kooij,??, Marie Bakker, Piet Langeberg, Guur Claij, Jan Monen, ??, ??, Auke Schaafsma, ??.
 552. Zanglust "Doch de Bergen zij zwegen", 1958
 553. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; V.l.n.r.: ??, Willem Balk, Mevr. Kroon, Meinsje Blokker-Boelis, Piet Boeder(?), Piet Langeberg, Guur Claij, Marieke Tuiten, Mevr. Schraa, ??, ??, Trien Hoek-Spijker, ??, ??, Auke Schaafsma (met hoed), Wim Bakker
 554. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; Willem Balk en Piet Langeberg
 555. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; Piet Langeberg en Jan Monen
 556. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; V.l.n.r.: Marieke Tuiten, ??, Nel Monen, Marie Bakker-Haker, ??, ??, ??.
 557. Zanglust. 'Doch de Bergen zij zwegen', 1958; Voorste rij v.l.n.r.: Wim Bakker, Wim Balk, Piet Langeberg, Jan Monen, Aagje Kroon-Visser, Guur Claij
 558. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; Marie Bakker-Haker, Piet Langeberg, Jan Monen
 559. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; Piet Langeberg en Marie Bakker-Haker
 560. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; V.l.n.r.: Marijtje Bruin-Bras, Marie Bakker-Haker, Wim Bakker, mevr. Wittebol, Meinsje Blokker-Boelis
 561. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959; De 4 voorste dames v.l.n.r.: Marie Bakker, ??, de dochter van Piet Wittebol, Nel Monen(?) Links achter Marie Bakker staat mevr. Kroon
 562. Zanglust, 'Ein Walzertraum', 1959
 563. Zanglust, 't Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Guur Claij, Marieke Tuiten, Marie Bakker, Diet Smit, Nel Monen, ??, Trien Hoek-Spijker, Marijtje Bruin-Bras, Annie Bontekoning, mevr. Schraa, ?Wittebol, Marian Druif, mevr. Wittebol, Marieke Tuiten, ??.
 564. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Diet Smit, Trien Hoek-Spijker, ??, Annie Bontekoning, Bertha Stapel, Meinsje Blokker-Boelis, mevr. Wittebol, Piet Langeberg, Marie Bakker, Marian Druif, willem Balk, Nel Monen, Marieke Tuiten.
 565. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Marie Bakker, ??, Annie Bontekoning, mevr. Stapel, Bets Wittebol, Annie Visser, de vrouw van Jan Wittebol, ??, Marian Druif, Willem Balk, Nel Monen, ??.
 566. Zanglust, ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Marie Bakker-Haker, Piet Langeberg, Diet Smit, Marijtje Bruin-Bras, Trien Hoek-Spijker, Annie Bontekoning, mevr. Kroon
 567. Zanglust, ''t Heden leeft', 1960; Piet Langeberg en Theo v.d. Sluis
 568. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Guur Claij, Marieke Tuiten, Marie Bakker, Aagje Kroon-Visser
 569. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; Piet Langeberg en Marie Bakker
 570. Zanglust, ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: ??, Nel Wittebol, ?Boots,??, een dochter van Piet Wittebol, Marie Bakker
 571. Zanglust, ''t Heden leeft, 1960; V.l.n.r.: Jaap Burger, ??, Piet Boeder, Jan Wittebol (broer van Nel), ??, Wim Bakker, Jan Monen
 572. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: Marian Druif, Marieke Tuiten, Guur Claij, Meinsje Blokker-Boelis, mevr. Schraa, Klazien Langeberg
 573. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; V.l.n.r.: ??, ??, Guur Claij, Marieke Tuiten, Annie Bontekoning, Aagje Kroon-Visser, Klazien Langeberg, mevr. Schraa, Nel Monen
 574. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; ??, Klazien Langeberg, Jannie wittebol, Annie Bontekoning, Nel Monen, Diet Smit, Annie Visser, mevr. Schraa, mevr. Wittebol, en de vrouw van Jan Wittebol.
 575. Schoolreis te Bergen; Volwassenen: Helemaal achteraan: links bakker P.Druif, rechts Willem Otter. Daarvoor v.l.n.r.: Annie Bruin-Galis (bakker), Marijtje Druif-Nooy, iets naar achteren mevr. Schuitemaker, mevr. Grietje Weeder-Wit, mevr. P.Bruin-Bloem, iets naar voren maar wel achteraan juffr. Corrie Ruyterman, Schuitemaker(veearts), IJsbrand Pool, mevr. Klaasje Otter-Leeuw, daarachter mevr. Pool, Dien Klaver-Pool, mevr. Over-Kossen, Cor Schermer, mevr. Jantje Blom-Pijs. De rij daarvoor: mevr. Leeuw-Geuzebroek, mevr. Hittema-Pijs, Alie Berkhout-Houtkoper, meester H.Pol, juffr.Kroon, H. Galis, Fokje Molenaar-Steggerda, juffr. Middelkoop. Achterste rij kinderen v.l.n.r.: Meindert Leeuw, Dick de Ruiter, Piet Berkhout, Cor Druif(bakker), Tjerk Buishand, Jaap Berkhout, Jan Hittema, Wim Otter, Wim Bakker, Klaas Weeder, IJs Pool jr., Noom Over, Reindert Korver. Tweede rij kinderen v.l.n.r.: Ineke Galis, Marie Pool, Annie Blom, Klazien van der Molen, Ma Winkel, Annie Molenaar Dd., Alie Schuitemaker, Alie van Klaveren, Diet Smit, Ma Weeder, Jannie Klaver, Marie Kaper, Piet Druif. Voorste rij kinderen v.l.n.r.: Harm Pol, Dick Bruin (v.d.bakker), Jane Winkel, Rens Heins (liggend), Jans Bakker, Anton van Klaveren, Cees Over, Riek Schermer Corz., Klaas Bruin Pietz. (liggend).
 576. Zanglust. ''t Heden leeft', 1960; Voorste rij v.l.n.r.: Marie Bakker, Piet Langeberg, Jan Monen, Guur Claij, Aagje Kroon-Visser, Willem Balk, Marieke Tuiten, Theo van der Sluis
 577. Zanglust, 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Piet Boeder, Willem Balk en Piet Langeberg
 578. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: ??, Wim Bakker, Guur Claij, Willem Balk
 579. Zanglust, 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Wim Bruin, Trien Hoek-Spijker, Reindert Stapel, mevr. Schraa, Jan Monen en Marieke Tuiten op de voorgrond, ertussen Nel Monen, Greta Kooij, ??, Klazien van der Molen, Auke Schaafsma, Corrie Feller, Annie Visser-de Ruiter, Agie Kroon-Visser.
 580. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Wim Bruin, Trien Hoek-Spijker, Jan Bruin (hoofd achter Trien Spijker), mevr. Schraa, Jan Monen, Marieke Tuiten, Annie Bontekoning, Greta Kooij, ??, ??, Auke Schaafsma, Corrie Feller, Annie Visser, Aagje Kroon-Visser
 581. Zanglust, 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Wim Bakker, Jacob Bruin (de bakker), Piet Langeberg, Marie Bakker-Haker
 582. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Wim Bruin, Trien Hoek-Spijker, Nel Wittebol, ??, Piet Langeberg, Marian Druif, Meinsje Blokker-Boelis, Jaap Burger, Wim Bakker, Marie Bakker, Jan Monen
 583. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Marian Druif, Willie Balk, Nel Wittebol, Jannie Wittebol, Greta Kooij
 584. Zanglust, 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Corrie Feller, ??, ??, ??, ??, Trien Hoek-Spijker, ??, mevr. Schraa, ??, Marieke Tuiten, Jan Monen, Wim Bakker, Marie Bakker-Haker, J. Bruin (de bakker). Zittend: Aagje Kroon
 585. Zanglust, 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Willy Balk, Marian Druif(?), Jaap Balk, Piet Langeberg, Marie Bakker-Haker, Piet Boeder, ??, Reindert Stapel, Aagje Kroon, mevr. Blokker, Nel Wittebol, Annie Visser, Wim Bakker, Guur Claij, Willem Balk
 586. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962; V.l.n.r.: Auke Schaafsma, Wim Bruin, Willy Balk, Greta Kooij, ??, Piet Langeberg, Marie Bakker, Guur Claij, ??.
 587. Zanglust. 'Victoria en haar huzaar', 1962
 588. Zanglust, 'Gasparone', 1963; V.l.n.r.: Klazien van der Molen, Trien Hoek-Spijker, ??, ??, mevr. Stapel, mevr. Blokker, Agnes Krijnen, ?Houtsma, Jan Monen, ?Schaasma, ??, Annie Visser. Man vooraan: ??
 589. Zanglust, 'Gasparone', 1963; V.l.n.r.: ??, ??, ??, ??, Piet Langeberg, Marieke Tuiten, Annie Visser, Agnes Krijnen, Willem Balk, ??, Jan Monen
 590. Zanglust, 'Gasparone', 1963; V.l.n.r.: de eerste 3 personen onherkenbaar, dan Trien Hoek-Spijker, Piet Langeberg, Marie Bakker-Haker, Herrie Boelis(?), Willem Balk
 591. Zanglust, 'Gasparone', 1963; Piet Langeberg en Marie Bakker-Haker
 592. Zanglust, 'Gasparone', 1963; Piet Langeberg en Marie Bakker-Haker
 593. Zanglust. 'Gasparone', 1963; V.l.n.r.: Marie Bakker-Haker, mevr. Schraa, ??, Wim Bakker, Piet Langeberg, mevr. Stapel, Agnes Krijnen, mevr. Schaafsma, ??, ? Houtsma, Willem Balk
 594. Zanglust, 'Gasparone', 1963; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Marieke Tuiten, Wim Bakker, Agnes Krijnen, Willem Balk, ?Houtsma.
 595. Zanglust, 'Gasparone', 1963; De cast van 'Gasparone'. Op de tweede rij, derde van rechts, de vader van Marie Bakker-Haker (Jan Haker), die 1 x met een operette meespeelde.
 596. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; V.l.n.r.: solist van buiten Hauwert, Jan Monen, Piet Langeberg en Marie Bakker-Haker
 597. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; V.l.n.r.: Piet Langeberg, Piet Boeder, Jan Monen, Guur Claij
 598. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; V.l.n.r. op de voorgrond: Piet Langeberg, Marieke Tuiten, Jan Monen Daarachter: Auke Schaafsma en Klaas Visser
 599. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; V.l.n.r.: Marieke Tuiten, Dick Schermer, Wim Bakker
 600. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; Spelers in 'Dichter und Bauer'
 601. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; V.l.n.r.: ??, Marieke Tuiten, Bregje Balder, ?Schaafsma, Auk Schaafsma, Guur Claij, Corrie Balk-Lescrauwaet, Jaap Balder, mevr. Schraa, Jaap Langeberg, ??, Marie Bakker-Haker
 602. Zanglust, 'Dichter und Bauer', 1964; Cast van de operette 'Dichter und Bauer'
 603. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Elly Mienis, Lydie van Klaveren, Janny Mienis, Liza Abbekerk (rugzijde op voorgrond), Emma Tuiten, Ria Balk, Loek Schermer, Nico Boelis, Jaap Rottiné, Peter Tenty (zoon van Joop), Willy Balk, Piet Visser.
 604. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Willy Balk, Piet Visser, Boukje van Dijk
 605. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Marjolie Schraa, Mw. Schraa, Brigit Schraa, Marion Schraa, Trinja Feller, Ellen Metselaar
 606. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Jan Butter, Wil Groot, Pieter de Lange, Jeroen Tenty, Pepie Tulp, Joyce Schermer, Wilma Smit
 607. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Jaap Surink, Aaf Korver, Cor Balk
 608. Reünie Openbare Lagere School; Alie van Klaveren en Piet Boeder
 609. Reünie Openbare Lagere School; V.l.n.r.: Jannie Visser, Willy Abbekerk, Liza Abbekerk en Roza van Klaveren
 610. Reünie Openbare Lagere School; V.l.n.r.: Joyce Schermer, Louise Doorman en Julie Doorman
 611. Reünie Openbare Lagere School; V.l.n.r.: Marie, Manna en Alie van Klaveren
 612. Reünie Openbare Lagere School; Piet Bakker en Gerdien Bankersen-Bierman
 613. Reünie Openbare Lagere School; Klaas van Klaveren en zijn partner Liesbeth
 614. Reünie Openbare Lagere School
 615. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Trinja Feller, Guur Claij, partner van Trinja, Ina van Klaveren
 616. Reünie Openbare Lagere School; V.l.n.r.: Ina van Klaveren, Klaas van Klaveren en partner, Dini van Klaveren, partner van Jan van Klaveren, Beverly Pearce en Jan van Klaveren
 617. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Bram Ott (partner Tiny Bakker), Henk Monen, Jelle Hofstra (partner Marloes Appelman), Lydie van Klaveren, Jan Balk, Herman Smit
 618. Reünie Openbare Lagere School; Zichtbaar: Meke Wilms, Chiara Napolitana, partner Trinja Feller, Tiny Bakker, Felice Napolitana, Krijn van Klaveren
 619. Cor Winkel op de maaimachine; Cor Winkel, geboren in 1896, bezat een boerderij op Hauwert 132 tot 1966. Hij was in 1920 getrouwd met Immetje Koomen.
 620. Cor Winkel (vader van Ma de Winkel-Winkel) aan het maaien
 621. Kermis 1996
 622. Kermis 1996
 623. Eendragt, 'Zoin Offer', 1946; V.l.n.r.: Jan Koster, Marie Bakker-Haker (toen nog piepjong, maar goed geschminkt), Maarten Dekker, Ma Weeder. 'Zoin Offer' is een bekroond toneelspel in vier bedrijven uit het West-Friese volksleven, geschreven door Jan Koster
 624. Tuinstraat
 625. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1997-1998
 626. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1997-1998
 627. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1997-1998
 628. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1997-1998
 629. Kermis 1998
 630. Kermis 1998
 631. Kermis 1998
 632. Kermis 1998
 633. Kermis 1998
 634. Kermis 1998
 635. Kermis 1998
 636. Kermis 1998; 1998 was het laatste jaar dat de zweefmolen en andere attracties op het land achter H 83 werd gevierd. Vanaf 1999 stonden de attracties bij het Dorpshuis
 637. Kermis 1998
 638. Kermis 1998
 639. 1998
 640. Kermis 1998
 641. Kermis 1998
 642. Kermis 1998
 643. Kermis 1998
 644. Kermis 1998
 645. Kermis 1998
 646. Kermis 1998. Op de voorgrond Karel Smit.; De laatste kermis tegenover het cafe en op het land van de familie Balk.
 647. Kermis 2001. Pyamabal in de feesttent.
 648. Kermis 2001
 649. Kermis 2001
 650. Kermis 1998
 651. Kermis 1998
 652. Kermis 1998
 653. Kermis 1998
 654. Kermis 1998; Helemaal vooraan Riet Schermer-Surink. Dick Schermer gooit een pijltje. Derde van links: Roza van Klaveren. Voor haar staat Jacky Rikkelman-Cooper.
 655. Kermis 1998
 656. Openbare Basisschool De Vijzel – opening
 657. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Wim Vriend bij het naambord; Mr. Klaver heet de jeugd welkom. Onder hen Bart Groot, Brian Antes, Edwin Dijkstra en Monique Smit
 658. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Wim Vriend onthult de naam van de school.
 659. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Wim Vriend onthult het naambord van de school.; Onder de kinderen o.a. Bart Groot, Loek Klein, Edwin Dijkstra
 660. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.; Riet Schermer.
 661. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 662. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.; De heer v.d. Vloed
 663. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Rechts Dirk Klaver, hoofdonderwijzer; Rechts Mr. Klaver.
 664. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 665. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Meester Schraa achter het spreekgestoelte.; Meester Schraa was van 1958 tot 1972/73 hoofdonderwijzer van de lagere school (toen nog Meester Polschool) in Hauwert.
 666. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 667. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 668. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 669. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 670. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.; Rechts Dirk Klaver, hoofdonderwijzer in Hauwert van 1976 tot 1996.
 671. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 672. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 673. Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Dirk Klaver aan het woord.; Dirk Klaver, hoofdonderwijzer in Hauwert van 1976 tot 1996.
 674. Openbare Basisschool De Vijzel – opening.
 675. Pieter Lourensz. Winkel, zoon van Lourens Winkel en Grietje Schuit; Geboren 13 maart 1865 te Benningbroek, overleden 22 december 1947 te Hoorn, gehuwd 24 april 1887 te Sijbekarspel met Ariaantje Zeilemaker
 676. Echtpaar Immetje Koomen en Cornelis Winkel; Cor en Immetje zijn de ouders van: Maartje (Ma de Winkel), Ariaantje (Jane), Grietje en Pieter
 677. Cornelis Winkel en Immetje Koomen
 678. V.l.n.r.: Ma Winkel, Annie Burger (zuster van Jaap Burger Sr), Immetje Winkel-Koomen en Jane Winkel
 679. v.l.n.r.: Johanna Winkel Pdr, Cornelis Spijkerman (e.v. Johanna Winkel) en Cornelis Winkel Pzn.; Johanna en Cornelis zijn de kinderen van Pieter Lourensz. Winkel en Ariaantje Zeilemaker
 680. In de Govert Flinckstraat, v.l.n.r. Johanna Winkel Pdr., Jaantje Zeilemaker (vrouw van Pieter Winkel), Pieter Winkel, Moeder Grietje Winkel-Schuijt, Lourens Winkel, het jongetje is Cornelis Winkel Pzn, Grietje Oud (vrouw van Willem Winkel) en Willem Winkel
 681. onbekend, waarschijnlijk Pietertje Koorn of haar zus
 682. Aaltje Bakker en Pieter Lourensz Winkel; Nadat zijn eerste echtgenote, Ariaantje Zeilemaker, was overleden, is Pieter Winkel hertrouwd met Aaltje Bakker
 683. Dick en Riet met Jaap en Marieke tijdens hun 12˝-jarig huwelijksfeest
 684. Familie Schermer. Voor v.l.n.r.: Jacob Schermer, Mieke, Corrie, Dirk en Maria Schermer-Renooij. Achter v.l.n.r.: Riekus, Aaf en Gerrit.; Jacob Schermer startte rond 1918/19 de fouragehandel op Hauwert 40.
 685. Links het woonhuis van de fam. Schermer (H42), rechts de boerderij die tot 1972 op H40 stond. Naast de boerderij maalderij De Onderneming van de fam. Schermer.; In 1972 werd de boerderij gesloopt en kwam er een ruime schuur voor opslag. De maalderij werd in 1977 gesloopt.
 686. Achterste rij v.l.n.r.: Dirk Schermer (trainer), Rob Houtsma, Ron Dijkstra, René Vriend, Ben Julius (?), André Houtsma, Peter Bobeldijk en ??. Voorste rij v.l.n.r.: Luiten Plekker, Jeroen Schaft, Brian Antes, Gert-Jan Metselaar, Jaap Schermer, Bart Groot en ...Julius (?).
 687. Jacob Schermer voor de maalderij/boerderij in Hauwert; Vanaf 1929 vond het vervoer per auto plaats.
 688. Melkbriefje uit 1919 van H. Schermer, de vader van Jacob Schermer. H. Schermer was kastelein en boer te Midwoud.
 689. Gerrit Schermer, geboren 26 april 1933 en Aafje Schermer, geboren 4 november 1931; Gerrit en Aafje zijn kinderen van Jacob Schermer
 690. Kermis Hoorn 1959-1960; Schutter Dick Schermer, rechts van hem Ben en Cor Koeman en er tussen Edith
 691. Links Cor Balk, rechts Dirk Schermer. Kermis Hoorn 1958.
 692. Volksspelen
 693. Kermis Twisk 1957
 694. V.l.n.r.: Herke Boelis, Dick Schermer, Ben Julius, Cor Balk bij het Drielandenpunt Vaals; Herke Boelis werd ook wel genoemd Herrie of Harry. Ben Julius is getrouwd met Mieke, de zus van Dick Schermer, en woont in Oosterblokker (garage Julius).
 695. Marietje, links en Dikkie Schermer, beiden geboren op 14-3-1940. Foto genomen op 1-10-1941
 696. Uitbreiding bedrijf fam. Schermer in 1979
 697. Uitbreiding bedrijf fam. Schermer in 1979; Helemaal rechts: Riekus Schermer
 698. Diploma voor Radio Technicus behaald door Jacob Nooij in 1933
 699. Gerrit Nooij en Marijke Koorn (midden vooraan) op een uitje in de duinen; Gerrit en Marijke waren de ouders van Jacob Nooij, de oprichter van de electronica-winkel op de Tuinstraat. Gerrit Nooij was jarenlang broodbakker in de Zak van Hauwert (H 155) en werd in 1929 tuinder op de Tuinstraat.
 700. Gerrit Nooij en Marijtje Koorn met hun zoon Jaap Nooij
 701. Jacob Nooij; Jacob Nooij, geb. 1912, overl. 1995, gehuwd met Guurtje Zwagerman. Jacob is de oprichter van de fa. Nooij op de Tuinstraat
 702. Jacob Nooij, zoon van Gerrit Nooij en Marijtje Koorn,
 703. Verlovingskaartje van Guur Zwagerman en Jaap Nooij
 704. Grietje Nipshagen, geb. Wognum 13-3-1843, overl. Ruinen 23-8-1920. Op 27-1-1869 in Westwoud getrouwd met Jan Schagen.; Woonde van ± 1874 - 1913 op Hauwert 64 in het toenmalige café 'De Roode Leeuw'.
 705. Jan Schagen, geboren in Westwoud 17-2-1835, overl. in Hauwert 1-9-1913, getrouwd met Grietje Nipshagen; Jan Schagen was de laatste kastelein (van ± 1874 - 1913) van café 'De Roode Leeuw' op Hauwert 64. Nadat Jan was overleden werd het café afgebroken.
 706. Grietje Schagen; Grietje Schagen, geboren 1883, overleden 1918. Zij was een dochter van Jan Schagen en Grietje Nipshagen.
 707. Bidprentje van Jacob Schagen; Jacob was een zoon van Jan Schagen en Grietje Nipshagen. Jan Schagen was de laatste herbergier (tot 1913) van 'De Roode Leeuw' (H 64).
 708. Juffrouw Middelkoop; Juffrouw Middelkoop was ruim 30 jaar (1910 - 1940) hoofd van de bewaarschool in Hauwert.
 709. Jannetje Slagter, geb. 7 febr. 1898, dochter van Cornelis Slagter en Neeltje Groot
 710. Pieter Slagter, geb. 25 okt. 1889, zoon van Cornelis Slagter en Neeltje Groot
 711. ??, Daaf Hartog, Hiltje Smit-Middelbeek en Reindert Smit
 712. Corry Ruijterman
 713. Klazien Gorter, later gehuwd met Piet Beemster..
 714. Jannie Slagter, Jacob Willig, Jannie Leguit, ??
 715. Annie Blokker en Grietje Wit
 716. Marijtje en Ma Kaij
 717. Drie nichtjes, alle drie genoemd naar Jannetje Spaander, hun grootmoeder. V.l.n.r.: Jannetje Vroom, Jannetje Slagter, Jannetje de Jong.
 718. Vrouwtje Bruin-Bloem en Pieter Bruin
 719. Jannetje Slagter-Slagter en Klaas Slagter; Dit zijn de ouders van Cornelis Slagter, die vanaf 1952 op de boerderij Hauwert 86 woonde.
 720. Pieter Slagter en Maartje Slagter-Kay.
 721. Dirk Weeder en Grietje Weeder-Wit
 722. 'Meester' (Jan Hendrik) van der Laan en echtgenote
 723. 'Meester' Van der Laan, onderwijzer te Hauwert.; Akte van benoeming Jan Hendrik van der Laan dd 23-01-1919
 724. Folkloristisch openluchtspel te Opmeer.; Klaas Slagter en Jannetje Slagter-Slagter in een Westfriese sjees, voorstellende de burgemeester van Spanbroek.
 725. Juffrouw Middelkoop, kleuteronderwijzeres te Hauwert
 726. Klaasje Ott-Vijn, Jeltje Ott en Joost Ott
 727. Een dagje naar Bergen.; V.l.n.r.: Klazien Galis, Mevr. I. Winkel-Koomen, Ma Winkel, Jan Spijker, C. Winkel en Annie Burger
 728. Cornelis Slagter, geb. 26 febr.1864 te Oostwoud, overl. 8 mrt 1910 te Hauwert; Cornelis Slagter en Neeltje Groot woonden op de boerderij Hauwert 86
 729. Neeltje Groot, geb. 19 okt. 1868 te Abbekerk, overl. 27 april 1939 te Hauwert, echtgenote van Cornelis Slagter; Cornelis Slagter en Neeltje Groot woonden van 1903 tot 1910 op Hauwert 86
 730. O.L.S. Hauwert. Links meester Jan Hendrik van der Laan, rechts meester Klaas Ruijterman en juffrouw Dirkje Kroon
 731. O.L.S. Hauwert
 732. De oude timmermanswerkplaats van Teunis Over
 733. Gymnastiekvereniging 'Willen Is Kunnen', opgericht in 1910, waarvan kort na de oprichting deze foto is gemaakt.; Achterste rij v.l.n.r.: Marcus Vijzelaar, Reindert Smit, Klaas Klaver, Klaas van Velzen, Gerrit van Arnhem, Jan Kaper, Klaas Berkhout en Jan Veerman. Tweede rij: R.v.d.Oord (leider), A. Winkel, M. Sluis, R. Kossen, S. Koomen, Cor Metselaar, Karel de Winkel, W. Zwaan en Simon Butter. Volgende rij: Burgemeester Zeilemaker, Piet Blokker, Cor Druif Kz., Piet Boelis, Cor Winkel, Gerrit Wit, Cor Schermer, Teun de Ruiter, Klaas de Boer, en op de stoel Jan Schotsman. Voorste rij: Freek Nes, Jan Butter, Piet Kistemaker, Tijmen Balk, Riek Molenaar en F. Mienis.
 734. Huwelijk Simon Roselaar en Maartje Schermer; Maartje Schermer, geboren in Hauwert 17-9-1917, was een dochter van Pieter Schermer en Sijtje Koomen
 735. Jacob van Klaveren voor zijn ouderlijk huis Hauwert 100
 736. V.l.n.r.: Brals, Dekker, Jonker en Anton van Klaveren
 737. Kinderen Van Klaveren voor H100
 738. Anton van Klaveren, geb. 17-11-1923 in Hauwert
 739. Dirk van Klaveren, geb. 25-5-1912, overl. 23-10-2009
 740. Manna, Antonius en Alida van Klaveren, de drie jongste kinderen van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas.
 741. Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas
 742. Huwelijk van Johanna Alida (Hanna) van Klaveren met Andries Smit
 743. Krijn van Klaveren, zoon van Krijn van Klaveren, voor Hauwert 100.
 744. V.l.n.r.: Alie, Anton en Manna voor hun geboortehuis; Dit zijn de 3 jongste kinderen van Krijn en Maria Lydia van Klaveren, alle 3 in Hauwert geboren: 26-09-1921 Manna Petronella (Manna), 19-09-1922 Alida Johanna (Alie) en 17-11-1923 Antonius Wilhelmus (Anton)
 745. Zuurkoolfabriek Opperdoes
 746. Anton van Klaveren
 747. Krijn van Klaveren in het uniform van het Korps Mariniers; Krijn draagt op zijn uniform de "wing" voor mitrailleurschutter, die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg. In 1941 werd hij vanuit het Korps Mariniers geplaatst bij squadron 320 van de Marine Luchtvaartdienst. Hij sneuvelde in 1942 boven de Noordzee.
 748. Kinderen Anton van Klaveren; V.l.n.r.: Krijn, Klaas, Lydie en Jan van Klaveren.
 749. Dina en Hannah van Klaveren, dochters van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas
 750. Links Krijn van Klaveren op oefening in Curaçao; Krijn werd marinier in zeedienst in 1937, en gedetacheerd op Aruba, eind 1938. In 1940 vertrok hij naar Engeland en werd in 1941 geplaatst bij het 320 squadron. Op 8 mei 1942 werd hij neergeschoten boven de Waddenzee.
 751. V.l.n.r.: Mannah, Anton en Alie van Klaveren, kinderen van Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas; Foto genomen door Mw. Ruijterman-Wardenaar.
 752. Teunis Adrianus (Adriaan) van Klaveren, geb. 28-12-1919, overl. 13-12-2002; Zoon van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas.
 753. Familie Anton van Klaveren
 754. In het midden Anton van Klaveren
 755. Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren; Krijn en Maria Lydia op weg van/naar het huwelijk van zoon Teunis Adriaan. Een zeldzame gebeurtenis, want Maria Lydia kwam bijna nooit buiten.
 756. Ina van Klaveren, dochter van Anton van Klaveren en Pia Schraal
 757. Fam. Van Klaveren; Achter v.l.n.r. Jan, Anton, Krijn en Lydie Voor v.l.n.r.: Klaas en Pia
 758. Rechts Krijn van Klaveren, zoon van Krijn en Maria Lydia van Klaveren
 759. Gezusters Van Klaveren; Dochters van Krijn van Klaveren en Maria Lijdia van Klaveren-Sinterniklaas. Achter v.l.n.r.: Manna, Ger en Dien Voor v.l.n.r.: Alie, Marie, Els en Hanna
 760. Hannah van Klaveren en Andries Smit.; Staande voor H100. Links zichtbaar H102-104 dat is afgebrand.
 761. Mevrouw Van Klaveren-Sinterniklaas (vooraan) in gesprek met de buurvrouw mevrouw Galis-Wit; Achterzijde van H 100(voorste huis) en H 98
 762. Huwelijk Adriaan van Klaveren en Rina de Bres.; V.l.n.r.: Maria Lijdia van Klaveren-Sinterniklaas, Adriaan van Klaveren, Rina de Bres en Krijn van Klaveren.
 763. Maria Lydia Van Klaveren-Sinterniklaas; Maria Lydia Van Klaveren-Sinterniklaas in haar keuken op Hauwert 100. Zij woonde op dit adres vanaf 1920 tot haar overlijden 20 maart 1977.
 764. Krijn, Jacob en Anton van Klaveren.; Op de achtergrond de Oostwouderweg (nu Heemraad Witweg)
 765. Klaas van Klaveren; Links de panden Notweg 1 en 3, rechts H132
 766. Dirk van Klaveren; Dirk van Klaveren, geboren 25-05-1912 te Nieuwer-Amstel, overleden te ? 23-10-2009, kwam in 1920 met zijn ouders wonen in Hauwert (nr. 100).
 767. Alie van Klaveren en Klaas ..; Alie is een dochter van Krijn van Klaveren en Maria Lijdia van Klaveren-Sinterniklaas.
 768. Ger van Klaveren
 769. Nicolaas van Klaveren; Oom Klaas was de oudste van de 13 kinderen van Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas (Hauwert 100), geboren te Nieuwer-Amstel, 07-02-1909. Toen hij 21 jaar was verhuisde hij naar Nieuw-Vennep. Hij is in de oorlog opgepakt door de Duitsers omdat hij zijn radio niet had ingeleverd en niet wilde beloven niet opnieuw een radio te plaatsen. Hij is op 10 maart 1945 omgekomen in het KZ Neuengamme.
 770. 25-jarig huwelijksfeest Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas
 771. Dirk, Adriaan en Jacob van Klaveren
 772. Anton van Klaveren, geb. 1923 op H 100
 773. Maria Lydia Van Klaveren-Sinterniklaas achter het huis Hauwert 100
 774. Anton van Klaveren
 775. Ali, Anton en Manna van Klaveren
 776. Anton van Klaveren en Pia Schraal
 777. 25-jarig huwelijk Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas
 778. 25-jarig huwelijk Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas; Achterste rij v.l.n.r.: Hanna, Adriaan,Els en Cor Bravenboer, Dien, Jacob, Krijn, Dirk, Manna en Anton Voorste rij v.l.n.r.: Alie, Marie en Jo Nierop, Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas (met eerste kleinkind) Klaas, Ger en Jan v.d. Bovenkamp
 779. Op de trekker: v.l.n.r.: Krijn, Anton, Klaas, Jan en Lydie van Klaveren; Aan de linkerkant van de weg v.l.n.r.: huis van Buwalda, brandspuithuisje, huis van de Ruiter.
 780. Op de trekker v.l.n.r.: Krijn, vader Anton, Klaas, Jan en Lydie van Klaveren
 781. Anton van Klaveren
 782. Anton van Klaveren; Geb. in 1923 op H 100, zoon van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas
 783. Klaas van Klaveren
 784. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas; Achterste rij v.l.n.r.: Krijn, Hanna, Jacob, Marie, Dirk, Els, Klaas, Ger, Dien Middelste rij; Adriaan en Manna Zittend: Alie, Maria Lydia Sinterniklaas, Krijn van Klaveren, Anton
 785. Ma(artje) Schermer, dochter van Pieter Schermer en Sijtje Koomen
 786. Sijtje Koomen; Sijtje Koomen, geb. Wijdenes ca. 1888, getrouwd 23-04-1905 met Pieter Schermer, overl. 07-04-1950
 787. Opa de Bres, Krijn van Klaveren, Anton, Rina en Adriaan van Klaveren
 788. Foto ter gelegenheid van het huwelijk van Andries Smit met Hanna van Klaveren; V.l.n.r.: Teunis Smit, Jantje Baas, Andries Smit, Hanna van Klaveren, Krijn van Klaveren, Maria Lydia van Sinterniklaas
 789. Krijn van Klaveren, zoon van Anton van Klaveren en Pia Schraal
 790. Klaas van Klaveren
 791. Maria Lydia Van Klaveren-Sinterniklaas
 792. Teunis Adrianus van Klaveren, geboren 28-12-1919 te Nieuwer-Amstel, overleden in 2002
 793. Dirk van Klaveren, geb. 25-5-1912, overl. 23-10-2009
 794. Oranjefeest. Op het bord is te lezen "Hulde aan Kloris en Roosje".
 795. Links Jan Koster en rechts Ruud Spruijt, directeur van het Westfries Museum; De uitreiking van het laatste door Jan Koster geschreven boek 'In d'Ouden Dik' (uitg. 1996).
 796. Tuinstraat. Bouwrijp maken percelen 2. Foto 2008
 797. Tuinstraat. Bouwrijp maken percelen 2. Foto 2008
 798. Smederij Blokker. Foto 2008
 799. Smederij Blokker. Foto 2008
 800. Feestprogramma Bevrijdings- en Oranjefeesten te Hauwert 1945 (1e bladzijde)
 801. Feestprogramma Bevrijdings- en Oranjefeesten te Hauwert 1945 (2e bladzijde)
 802. Grafsteen Mr Gerrit Adriaensz van Warmenhuijsen.
 803. Gerrit Blokker, tot 1988 smid te Hauwert
 804. Voor smederij Blokker. 2e van links Gerrit Blokker.
 805. Cor Blokker in de smederij
 806. Klaas Smit als Napoleon bij de vossenjacht op kermismaandag.
 807. Klaas Smit; Jarenlang braadde Klaas het vlees bij de schoolreisjes van de Vijzel in het Egboetswater.
 808. Dieuwertje Zijp-Leguit en haar dochter Evertje Zijp; Evertje Zijp, geb. 21-12-1905 te Jisp, was de moeder van Klaas Smit, de melkrijder.
 809. Cornelis Smit, geb. 10-11-1898 te Oosthuizen, getrouwd 28-4-1927 met Evertje Zijp.; Cornelis Smit is de vader van Klaas Smit, de melkrijder.
 810. In het midden: Klaas Smit op een kermis in de Beets
 811. Klaas Smit (in het midden) met 2 vriendjes
 812. Dieuwertje Zijp-Leguit met haar kleinzoon Klaas Smit
 813. Klaas Smit met zijn trekkertje op weg naar de Egboet
 814. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel
 815. Maarten Jansma, zoon van S. Jansma
 816. Maarten Jansma, zijn vader S.Jansma en moeder Jansma; S. Jansma woonde een tijdlang met zijn gezin op H 96.
 817. Fokveedag Hauwert 1958
 818. Sijtje Koomen en Pieter Schermer; Pieter Schermer, (geb.5-11-1880, overl. 25-11-1960) en Sijtje Koomen (geb.21-8-1881, overl. 7-12-1950), trouwden op 23-4-1906. Zij woonden van ± 1926 tot 1960 op Hauwert 131. Pieter was in 1909 betrokken bij de oprichting van de fanfare in Hauwert.
 819. Hendrik Schans met vrouw J.Hofman en zoon; Hendrik Schans had vanaf 1929 een bodedienst,en vanaf 1940 ook een brandstoffenhandel, op Hauwert 149.
 820. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel
 821. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel
 822. Gerard Cornelis van Balen Blanken (1852-1939); Medeoprichter en eerste voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (het huidige Westfries Genootschap)
 823. Hendricus Balk, dochter Trijntje Wiggelaar-Balk, en Lijntje Balk-Rooker; Hendricus is de zoon van Willem Balk en Trijntje van der Molen. Hendricus startte rond 1920 een tuindersbedrijf op de Tuinstraat
 824. V.l.n.r.: Corrie Ruijterman, Anna Ruijterman-Wardenaar, Anna Ruijterman en Klaas Ruijterman voor het schoolmeestershuis
 825. Hauwert '65
 826. Op de voorgrond: Jan Wittebol
 827. IJsclub Hauwert
 828. De Koek- en Zopietent van de IJsclub Hauwert
 829. Elisabeth Laan-Knol; Elisabeth Knol, dochter van Pieter Knol en Jantje Wiering. Geboren in 1870 en in 1898 getrouwd met Pieter Laan uit Binnenwijzend. Ze woonde op Hauwert 61.
 830. Wim Bakker, 12 of 13 jaar oud
 831. Maartje-Geertje Haker (Marie Bakker-Haker) ongeveer 18 jaar oud
 832. V.l.n.r.: Jane Winkel, Marie Haker, Ma Weeder en Klazien van der Molen
 833. Opname dorpsfilm 1953?; Twee dames vooraan: Annie Visser-de Ruiter (moeder van Maarten Visser) en mevr. Buwalda-Kossen (in bloemetjesjurk) Twee heren links daarachter: Dirk Weeder en bakker Boeder
 834. Zanglust. 'Eine Nacht in Venedig'; Vera Groot gedragen door Herke Boelis, Koos Groot en Jaap Koeman. Verder: Riet Schermer (links) en Greta Kooij en Margreet Balk (rechts). Helemaal links: Marie Bakker-Haker
 835. Theerondje Aafje Schermer t.g.v. 9e verjaardag; V.l.n.r.: Jellie Wittebol P.d., Margje Bijl, Aafje Schermer, Annie Leeuw, Gerrit Schermer, Riek Schermer, Gerda Druif en Guurtje Clay
 836. Jan en Nel Monen; Jan en Nel hadden een SPAR-winkel. De winkel werd in 2001 opgeheven.
 837. Hauwert '65; Staand v.l.n.r. Dick Schermer, Piet Boots, Koos Groot, Klaas Jan de Ruiter, Kees de Winkel, Jan Houtsma, Dick Slagter, Jan Gerritsen. Voor v.l.n.r. Wijb Peetoom, Renč Smit, Kees Velt en Jaap Laan.
 838. Interieur van het oude verenigingsgebouw. Dit was voorheen Zuivelfabriek "De Volharding".
 839. Zuivelfabriek 'De Volharding'. De fabriek was in werking vanaf ±1907 tot ± 1942.; Door het luik helemaal rechts aan de voorkant van het gebouw werden de melkbussen naar binnen geschoven. Door het kleine luikje aan de zijkant (in het midden) werden de kazen (die op de zolder lagen opgeslagen) naar buiten gegooid en opgevangen door iemand die vervolgens met de kazen naar de kaasmarkt ging.
 840. Jan Wittebol, vissend in de Papeveer; Jan was een van de mede-oprichters van de Visclub 'De Egboot' in 1961
 841. Biljartvereniging D.O.E.T.; V.l.n.r.: Jaap Balk, Jan Burger, Kees Dekker, Theo Vlaar, Piet Butter, Evert Bruin, Gerard Kroon, vier arbiters en Nico van Til
 842. Jacob Bruin, bakker in Hauwert van 1929-1956
 843. Jacob van Diepen; Jacob van Diepen van bakker in Hauwert van 1970 tot 1979 op Hauwert 65
 844. "Theerondje" bij Nettie Metselaar
 845. Tuinstraat 53, Zwaagdijk
 846. Josine Chattillon aan het melken
 847. René Smit; René, zoon van Almer Smit, boerde van 1973 - 1977 op Hauwert 33. Na de ruilverkaveling vertrok hij naar de Grutteweide in Onderdijk.
 848. Afscheid ds De Beaufort; Aan de tafel v.l.n.r.: Mevr. Clay-Kay, Mevr. de Beaufort, Ds de Beaufort, Mevr. Winkel, Cor Winkel
 849. Hauwert 130
 850. Tuinstraat 45
 851. Slopers van Café "De Roode Leeuw" genieten van hun schafttijd. Links (op de mand) Cor Stapel. Klaas Schagen zittend 2e van rechts.; Café "De Roode Leeuw" is rond 1914 afgebroken. Laatste uitbater van dit cafe was Jan Schagen (van ± 1874 - 1914).
 852. Molen van de polder De Verenigden. Voor de molen staat Jo Baas, molenaar.; In 1941 is deze molen afgebroken en vervangen door een Amerikaanse windmolen. In 1968 werd de polder De Verenigden als zelfstandig waterschap opgeheven.
 853. Hauwert, 1744; Topografische tekening: pen en penseel in grijs. Vervaardiger: Hendrik de Winter(1717-1790)
 854. Marie Bakker, Jan Koster, Ma de Winkel, Piet Butter en Wim Bakker; 'Tot in de dood' geschreven door Jan Koster
 855. Corrie, links, en Anna Ruijterman, dochters van Klaas Ruijterman
 856. Extract geboorte registratie van Klaas Ruijterman
 857. Heemraad Witweg; Links de N.H. Kerk. Op de weg loop Klaas Ruijterman die de bouwtjes inspecteert.
 858. Herinneringsplaquette van Klaas Ruiterman.; Deze plaquette was eerder bevestigd in de oude school te Hauwert.
 859. Pieter Veerman sr.; Pieter Veerman sr. was in 1911 de eerste tuinbouwer van de Tuinstraat (nu Tuinstraat 49).
 860. Volkert Kay Jzn.; Volkert Kay Jzn was een vooruitstrevend en ondernemend man. Hij was Heemraad van 'De Vier Noorder Koggen', lid van het 'Departement tot nut van 't Algemeen'. Met meester Ruyterman en Hendrkus Galis gaf hij de aanzet tot oprichting van het 'Historisch Genootschap Oud West-Friesland'. Volkert was getrouwd met Marijtje Plas en was boer op H124 en later op H127.
 861. Bidprentjes van Jacob Schoenmaker en Emma Schouten
 862. Anna Schoenmaker, Cees Schoenmaker en Catharina Ursem; Anna en Cees zijn kinderen van Jacob Schoenmaker en Immetje Schouten, tot 1915 woonachtig op H 127. Catharina Ursem is een dochter van Coenraad Ursem en Maartje Zuurbier uit Obdam. Zij was getrouwd met Cees Schoenmaker.
 863. Jacob Vijzelaar, brandstofhandelaar; Jacob Vijzelaar was (op 18-02-1891) getrouwd met Jantje Salomon.
 864. Wim Bakker, Ma de Winkel en Piet Butter; 'Tot in de dood', geschreven door Jan Koster
 865. De Eendragt; ?? en Jan Koster in het toneelstuk 'Tot in de dood'
 866. Jubileum W.I.K. Jan Koster achter de microfoon, daarnaast Evert Bruins' vrouw Wil en Josine Chattillon.
 867. Jubileumuitvoering W.I.K.; V.l.n.r.: Piet Winkel, Maap Otter (zoon van Jan Otter, Jan Mantel, Piet Koeman en Jan Druif.
 868. De "Zak van Hauwert".; Deze foto is genomen door Kees Metselaar voor een serie die door Jan Monen werd uitgegeven en verkocht in zijn winkel. V.l.n.r.: vm. Antiekboerderij (H112), restaurant Robacher (H110), vm. werkmanshuis Piet Druif (H108), NIET ZICHTBAAR is het huis van Jan de Winkel (H106). dan de afgebrande boerderij van Metselaar (H102-104). In het zichtbare deel van de boerderij van Metselaar hebben zijn ouders gewoond. Rechts op de foto het oude werkmanshuis van Koster (H129) dat werd afgebroken om –wat oostelijker- plaats te maken voor het huidige huis van Annie van Velzen.; Kees Metselaar
 869. W.I.K. Links Meck Wilms, rechts Piet Butter; Als podium tijdens uitvoering W.I.K. moest worden afgebouwd, werd er even een sketch tussendoor opgevoerd.
 870. Netty Rol en ??
 871. Uitvoering W.I.K. V.l.n.r.: Anne Dijkstra, Piet Visser, Niek Boelis, Kees Velt
 872. Cees Peereboom en Marieke Tuiten
 873. W.I.K.; Op de brug links Ellen Metselaar (woonde op H102). Op de achtergrond 2e van links Gerda Laan, 2e van links Corrie Schermer.
 874. W.I.K.; Voorste rij van voor naar achter: Grietje de Boer (dochter van Klaas de Boer), Jannie Stapel (zus van Reindert), Alie Sluis (uit Zwaagdijk) Tweede rij van voor naar achter: ? Kaper, Marga Schaafsma, ??.
 875. Gerard Houtsma, geb. 1940, overleden 1953; Gerard overleed door een val van een hooizolder.
 876. W.I.K.; V.l.n.r.: Gerda Laan, ??, Corrie Schermer, Greta Kooij, Gonnie Butter, ??, Grietje Peereboom, Marieke Tuiten Aan de brug ongelijk.
 877. Hindrik Pol, hoofd van de school in Hauwert van 1929 tot 1958
 878. Links Arien Galis en rechts Jan Laan op het (toen nog) Bootsgezellenland voor H98
 879. Schoolfoto Basisschool De Vijzel
 880. Schoolfoto Basisschool De Vijzel
 881. Schoolfoto Basisschool De Vijzel
 882. Schoolfoto Basisschool De Vijzel
 883. Openbare Kleuterschool.; V.l.n.r.: Anne Dijkstra, Ineke Jansma, Niek Boelis, Juf Guur Clay en Jan Balk.
 884. Openbare Kleuterschool.; Voor het laatst met juffie Guur Clay op de foto. Staand, v.l.n.r.: Ina Beemster, Piet Blokker, Lydie van Klaveren, Elly Mienis, Nico van Klaveren, Hilde Wilms en Harm van Dijk. Gehurkt Henk Monen en Tiny van Dijk.
 885. Openbare Kleuterschool.; Voor het laatst met juffie Guur Clay op de foto. Staand, v.l.n.r.: Ina Beemster, Piet Blokker, Lydie van Klaveren, Elly Mienis, Nico van Klaveren, Hilde Wilms en Harm van Dijk. Gehurkt Henk Monen en Tiny van Dijk.
 886. Openbare Kleuterschool.; Op de rug gezien en tekenend op het schoolbord Jan de Winkel.
 887. Openbare Kleuterschool.
 888. Openbare Kleuterschool.
 889. Openbare Kleuterschool. .; Over de schouder van Guur Clay meekijkend Jan de Winkel.
 890. Klaas Bruin, Jan Molenaar en Anne Hittema; Anne Hittema was de zo'n van Hittema, de schilder. Hij is naar Rotterdam vertrokken en werkte daar als douanier.
 891. Guur Clay wandelend naar haar Openbare Kleuterschool.; Op de achtergrond links de kosterswoning en rechts ervan de pastorie.
 892. Openbare Kleuterschool. .
 893. Openbare Kleuterschool.; De "groten" die vertrokken. Achterste rij: Klaas Slagter, Jan Feller, Hans Molenaar, Bert Wilms, Hans Schermer, Kees Metselaar en Robby Valk. Voorste rij: Janny Visser, Janny Mienis, Dicky Bierman, Tiny Bakker en Hennie Monen
 894. Openbare Kleuterschool.; "De groten die vertrokken". Staand, v.l.n.r.: Klaas Slagter, Jan Feller, Hans Molenaar, Bert Wilms, Hans Schermer, Kees Metselaar en Robby Valk. Zittend, v.l.n.r.: Janny Visser, Janny Mienis, Dicky Bierman, Henny Monen en Tiny Bakker.
 895. Openbare Kleuterschool.
 896. Openbare Kleuterschool.
 897. Openbare Kleuterschool.
 898. Openbare Kleuterschool.; Kiekjes geschoten door de heer Kampfraat, de kastelein van "de overkant".
 899. Openbare Kleuterschool.; Kiekjes geschoten door de heer Kampfraat, de kastelein van "de overkant".
 900. Openbare Kleuterschool.; Juf Guur Clay met links Jan Butter, Gerrit Nooy en Wiggele van der Heide.
 901. Openbare Kleuterschool.; St. Nicolaasfeest. Een boerendansje met v.l.n.r.: Ina Ziengs, Klaas Berkhout, Jan van Klaveren, Gerdien Bierman, Loek Schermer en Elly Monen.
 902. Openbare Kleuterschool.; St. Nicolaasfeest. Een boerendansje met v.l.n.r.: Klaas Berkhout, Gerdien Bierman, Loek Schermer, Elly Monen, Jan van Klaveren en Ina Ziengs.
 903. Openbare Kleuterschool.; St. Nicolaasfeest. Een boerendansje met v.l.n.r.: Klaas Berkhout, Gerdien Bierman, Loek Schermer, Elly Monen, Jan van Klaveren en Ina Ziengs.
 904. Openbare Kleuterschool.
 905. Guur Clay.
 906. Openbare Kleuterschool.; Naar de Openbare Lagere School gingen Elly Monen en Jan van Klaveren (aan weerszijden van Juf Guur Clay). Op de voorgrond Gerdien Bierman en Ina Ziengs.
 907. Openbare Kleuterschool. Samen met de tweeling Emmy en Kees de Winkel.
 908. Openbare Kleuterschool. Samen met de tweeling Emmy en Kees de Winkel.
 909. Openbare Kleuterschool. Samen met de tweeling Emmy en Kees de Winkel.
 910. Guur Clay
 911. Guur Clay links met juf Blom.
 912. Openbare Kleuterschool. St. Nicolaasfeest.
 913. Openbare Kleuterschool. St. Nicolaasfeest.
 914. Openbare Kleuterschool. St. Nicolaasfeest.
 915. Openbare Kleuterschool. Nichtje Elly Mienis op school bij tante Guur Clay.
 916. Openbare Kleuterschool. Nichtjes Janny, links en Elly Mienis bij tante Guur Clay op school.
 917. Openbare Kleuterschool. Nichtjes Elly, links en Elly Janny bij tante Guur Clay op school.
 918. Openbare Kleuterschool.
 919. Openbare Kleuterschool. Foto 1963.
 920. Openbare Kleuterschool.
 921. Openbare Kleuterschool.
 922. Guur Clay, wandelend naar huis
 923. Openbare Kleuterschool. .; Viering St. Nicolaasfeest dat wegens verbouwing in het schoolgebouw werd gehouden in de zaal van Van Soest. Daar vond de school onderdak gedurende 5 maanden.
 924. Openbare Kleuterschool. .; Viering St. Nicolaasfeest dat wegens verbouwing in het schoolgebouw werd gehouden in de zaal van Van Soest. Daar vond de school onderdak gedurende 5 maanden. Opgevoerd werd een stukje met v.l.n.r. Emmy de Winkel, tweelingbroer Kees, Lies Wittebol en Bertus Lanting.
 925. Openbare Kleuterschool.
 926. Openbare Kleuterschool.; In plaats van Guur Clay was het nu Marian Druif, dochter van Piet Druif en Marie Kay, die eens per week als kwekeling praktijkervaring op deed op de kleuterschool.
 927. Openbare Kleuterschool.; Einde schooljaar en voor ze naar de Openbare Lagere School vertrokken. Achter, v.l.n.r.:Ria Rol en Emmy de Winkel. Voor, v.l.n.r.: René Smit, Dick Wolse en Kees de Winkel.
 928. Openbare Kleuterschool.; Einde schooljaar en voor ze naar de Openbare Lagere School vertrokken. Achter, v.l.n.r.: René Smit, Dick Wolse en Kees de Winkel. Voor, links Emmy de Winkel en rechts Ria Rol.
 929. Jan Buwalda, melkboer in Hauwert tot 1968
 930. Openbare Kleuterschool.; Vrolijke poppenmoedertjes Elly Mienis, links en Grietje Ziengs.
 931. Openbare Kleuterschool. Op het speelplein.
 932. Openbare Kleuterschool. Lekker hoor, die schoolmelk.
 933. Openbare Kleuterschool. St. Nicolaasfeest.
 934. Openbare Kleuterschool. St. Nicolaasfeest.
 935. Openbare Kleuterschool. "Goed gezongen, hoor Kees (de Winkel)".
 936. Openbare Kleuterschool. St.Nicolaasfeest; Het meisje voor Sinterklaas is Wies de Winkel. Zwarte Piet is haar broer Kees (maar dat had zusje Wies niet in de gaten).
 937. Kermis.
 938. Kermis. Kinderen van Guur Clay's Openbare Kleuterschool in de "zweef".
 939. Guur Clay links met ???
 940. Openbare Kleuterschool. .
 941. Openbare Kleuterschool.
 942. Openbare Kleuterschool.
 943. Openbare Kleuterschool.
 944. Openbare Kleuterschool.
 945. 25-jarig huwelijksfeest Koningin Juliana en Prins Bernhard; De kleintjes van de Openbare Kleuterschool op hun feestwagen.
 946. 25-jarig huwelijksfeest Koningin Juliana en Prins Berhard.; De kleintjes van de Openbare Kleuterschool op hun feestwagen.
 947. 25-jarig huwelijksfeest Koningin Juliana en Prins Bernard; De kleintjes van de Openbare Kleuterschool op hun feestwagen.
 948. Openbare Kleuterschool.
 949. Openbare Kleuterschool.
 950. Openbare Kleuterschool.
 951. Openbare Kleuterschool.
 952. Openbare Kleuterschool. Kerstfeest met echt brandende kaarsjes in de kerstboom.
 953. Openbare Kleuterschool. Kerstfeest met echt brandende kaarsjes in de kerstboom.
 954. Openbare Kleuterschool. Kerstfeest met echt brandende kaarsjes in de kerstboom.
 955. Openbare Kleuterschool. .Kerstfeest met echt brandende kaarsjes in de kerstboom.
 956. Openbare Kleuterschool.
 957. St. Nicolaasfeest op de Openbare Kleuterschool.; Onder het toeziend oog van moeder Ma de Winkel (4e van links zittend) herkennen we Wies de Winkel met het emmertje tegenover Jaap Weel (?). Op de achterstevoren geplaatste stoeltjes kijkt Jannie Mienis geďnteresseerd toe.
 958. Openbare Kleuterschool.
 959. Openbare Kleuterschool.
 960. Openbare Kleuterschool.
 961. Openbare Kleuterschool.
 962. Openbare Kleuterschool.
 963. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1987-1988
 964. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1989-1990
 965. Schoolfoto Openbare Basisschool De Vijzel 1989-1990
 966. Schoolfoto Basisschool De Vijzel
 967. W.I.K. viering 50-jarig bestaan.; V.l.n.r.: Jan de Winkel, Willem Bruin (de jongste van de gebroeders Bruin), Jacob Bruin (de oudste van de gebroeders Bruin, Klaas de Boer, Karel de Winkel (vader van Jan de Winkel) ???.
 968. Eendragt; Voorste rij v.l.n.r.: Aaltje van Dijk, Wim Bakker, Marie Bakker-Haker, Cor Winkel, Guur Claij, Willem Balk, Dirk Molenaar, Jan Koster Achterste rij: Meck Wilms, Cor Balk, Cor Slagter, Piet Koeman, Piet Butter, Dick Schermer, Cor Weel, Greta Kooij, Jan Molenaar, Marieke Tuiten, Ma de Winkel-Winkel
 969. Constant Herfst en zijn echtgenote Willy Kanters, naast de voormalige slagerij op H45.; In 1985 sloot deze laatste slagerij uit Hauwert.
 970. Dorpstraat. Eerste huis rechts H44 tegenover smederij Blokker. Er loopt nog een stukje sloot.
 971. Koninginnedag. Ma Stapel is Sneeuwwitje.; Ma Stapel is de dochter van Cor Stapel, de metselaar en Aukje Steggerda.
 972. Dameskrans; Voor v.l.n.r.: Mevr. Bakker-Groot, mevr. D.Peereboom-Beemster, mevr. G.Bakker-Groot, mevr. Annie de Ruiter, mevr. N.Buwalda-Kossen. Daarachter v.l.n.r.: Willem Balk, Tjerk Buishand, Jacob Tiet, Neeltje Nooy-Stieltjes en echtpaar A.Hollenberg.
 973. Dorpsstraat Hauwert; Links het hek voor de boerderij H147, rechts van de weg de huizen van Jan Bakker en Reindert Stapel
 974. Dorpstraat Hauwert. Rechts het café 'De Goede Verwachting'.; Links de sloot met bruggetjes naar de huizen. In de jaren 60 is de sloot gedempt.
 975. V.l.n.r.: Alie de Boer (woonde op H 121), Annie Metselaar en Truus Weeder (woonde op H 42, toen het nog een boerderij was).
 976. Het vaandel van de Muziek-Vereeniging "Onder Ons" aangeboden door de burgers in 1926; Deze vereniging bestond van 1909 tot 1945
 977. Zanglust. La Tzigane; Voorste rij v.l.n.r. Riet Schermer, Vera Groot, Riet Houtsma, Afie Groot, Hennie Houtsma, ? Boots. Tweede rij v.l.n.r.: Bregje Balder, Greta Kooy, Piet Langeberg, Guur Claij, Herrie Boelis, Marie Bakker, Jan Moonen, en op de bank Willem Balk Derde rij v.l.n.r.: ??, ??,Jaap Balder, Dick Schermer, Riet Zwagerman(?), ??, Klazien van der Molen, mevr. Wittebol, dirigent Roemer, Cor Weel, mevr. Visser, mevr. Blokker, Wim Bakker, Corrie Feller, ??, Marja Schaafsma (e.v. Auke), Cor Balk en zijn vrouw Margreet Dame links (met zwarte jurk) Mevr. Hoek, daarachter Willem Bruin Achterste rij v.l.n.r.: Bakker Bruin, Klaas Visser, Henk Blasweiler, Auke Schaafsma, Ludo Westrus, Ton Houtsma, Tjibbele de Jong, de vrouw van Tjibbele de Jong
 978. Kleuterschool te Hauwert bij het afscheid van juffrouw Annie Blom.
 979. 'Arbeidershoeve'.; was arbeiderswoning.
 980. Tuinstraat; Het hek links markeert het einde van het land van Ruiter.
 981. Pieter Bruin , dochter Nelie, en echtgenote Vrouwtje Bloem. Op de voorgrond zoon Klaas Bruin.; Pieter Bruin was een van de 6 zonen van Klaas Bruin en Maartje Langereis (H 5). Pieter (1898-1977) trouwde in 1920 met Vrouwtje Bloem (1898-1970).
 982. Dirk Bruin ('ome Dorus'); Dirk Bruin was een van de 6 zonen van Klaas Bruin en Maartje Langereis.
 983. Jan Bruin en Marijtje Bras, samen met hun kinderen Klaas en Evert; Jan Bruin had jarenlang een kapperszaak in Hauwert.
 984. Achter: G.Bruin, M.Bruin-Langereis en C.Bruin Ellerbroek. Voor: K.Bruin Pzn. en Rietje Bruin
 985. Willem Bruin; Willem Bruin, een van de 6 zoons van Klaas Bruin en Maartje Langereis. Willem was getrouwd met Aafje Korver en had 2 dochters, Alie en Riet.
 986. Muziek-Vereeniging "Onder Ons" (de fanfare)
 987. Zang- en operettevereniging 'Zanglust'; In het midden de dirigent Barend Roemer (met het zwarte pak). Rechts achter hem Marie Bakker-Haker. Rechts naast Marie Bakker staat Aagtje Bus.
 988. Veteranen MOC. .; Achterste rij v.l.n.r.: Niek Kroon, Kees Smit, Piet Butter, Am Smit, Piet Langeberg, Evert Bruin, Piet Kramer, Henk Lanting. Voorste rij v.l.n.r.: Henk de Boer,Jan Roos, Klaas Godfried, Dirk Veld, Piet Fijnheer. Tot de oprichting van Hauwert'65 voetbalden veel Hauwerters bij MOC.
 989. Finale van district West-Friesland; V.l.n.r. Elle Welles, ??, ??, Dirk Bruin (ome Dorus), ??, ??, ??, Gerrit van der Wolff, ??.
 990. Schoolreisje O.L.School Hauwert in 1953; Met het schoolreisje waren de volgende volwassenen mee: Bovenste rij v.l.n.r.: Teunis Mantel, mevr. Peereboom, Hovenier (de veearts), ??, Jan Butter, ?? (de onderwijzeres) en zittend helemaal rechts meester Pol.
 991. Pieter van der Molen; Pieter van der Molen, echtgenoot van Cornelia Helder, boerde op de boerderij 'Welgelegen', net buiten de bebouwde kom van Hauwert (Ni.117)
 992. Jacob Langeberg; Jacob Langeberg (1894-1949) was vrachtrijder op H153. Hij was getrouwd met Jansje de Vries en is de vader van Piet Langeberg.
 993. Duurrecord biljarten; V.l.n.r. achter: Wil Beerepoot, Ko Houtsma, Sjaak van Diepen, Gerard Kroon en Ko van Diepen. v.l.n.r. voor: Hennie Houtsma, Riet Houtsma en ??
 994. Optocht van de gymnastiekvereniging 'Willen Is Kunnen' (W.I.K.)
 995. T.O.V. (voetbalvereniging Tot Ons Vermaak), junioren; Achterste rij v.l.n.r.: Jan Molenaar, Demmendal, Am Smit, Tjerk Buishand, Dirk Metselaar Middelste rij: Rein Laan, Piet Langeberg, Jan Pool, Klaas Bruin voorste rij: Johnny Molenaar (Johnny Miller), Klaas Clay, Piet Veerman
 996. De Zak van Hauwert; Rechts H 130.
 997. Domineebord Nederlands Hervormde Kerk Hauwert
 998. Achterste rij v.l.n.r.: Cor Druif, Jan Bruin, Piet Hoek. Voorste rij: mevr. Druif, Trien Hoek-Spijker, mevr. Bruin
 999. Bruinendag op Hauwert 54
 1000. IJsbrand Pool; IJsbrand Pool was stamboekhouder van de fokvereniging en directeur van de kaasfabriek.
 1001. De bewaarschool omstreeks 1915 met een nog jonge juffrouw Middelkoop; Algemeene Bewaarschool, gesticht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In een vergadering van het bestuur in 1918 werd besloten het hosje weg te laten halen door Over.
 1002. Jacob Hoekstra, smid in Hauwert tot 1898 op H55; Jacob was getrouwd met Geertje Ellerbroek. Zijn dochter A.C.ter Horst-Hoekstra is in de smederij in Hauwert geboren en schreef een aantal romans in het Westfries.
 1003. Echtpaar D. Nierop; Het echtpaar Nierop woonde op H34. In 1966 vertrok de weduwe Nierop uit Hauwert naar de Hoge Weide te Nibbixwoud.
 1004. De voormalige Openbare Lagere School in Hauwert; Deze school werd in 1929 gebouwd
 1005. Simon Kossen,; Simon Kossen (geb. in Schagen 1882, overl. 1961) was in 1909 getrouwd met Neeltje Meijer uit Edam. Hij was de vader van mevr. Buwalda. Hij woonde in een huisje dat nu is afgebroken (tussen H 128 en H 130).
 1006. Links Jan Butter, rechts mevr. Buwalda-Kossen.; Af en toe werd een herhalingsoefening uitgevoerd door de leden van de E.H.B.O. Klaas Meurs (ligt op de brancard) was altijd het slachtoffer. Zijn bijnaam was 'pottepot'(het stopwoordje van Klaas).
 1007. V.l.n.r.: Dorus Bruin, Piet Mienis, Piet Boeder en kastelein Arie Hamming
 1008. Een nog jeugdige Dirk Bruin (ome 'Dorus'), zoon van Klaas Bruin en Maartje Langereis
 1009. Riet en Gerie Bruin met kap en dek van overgrootmoeder Klaasje Ellerbroek-van der Molen; Riet en Gerie zijn dochters van Jacob Bruin en Clazina Catherina Ellerbroek. Dirk Ellerbroek was hun overgrootvader.
 1010. Links kwekerij 'Nimmerdor' (H56) en rechts de boerderij van Willem Bruin (H54).
 1011. Jannetje Mienis-Leguit, Jacob Mienis en Pieter Mienis (de melkcontroleur)
 1012. Uitreiking Jaarboek 1996 aan Piet Butter, schrijver van het artikel over de biljartvereniging DOET.; Het jaarboek wordt uitgereikt door Koos Groot, voorzitter van het Historisch Genootschap.
 1013. Reünie Openbare Lagere School; O.a. zichtbaar v.l.n.r.: Anthon van Klaveren, Dien van Klaveren en Siet de Vries
 1014. Piet Butter (links) en Piet Langeberg
 1015. Reünie Openbare Lagere School; V.l.n.r.: Janny Langeberg, Dick Klaasen (Wolse Slagter) en Cees de Winkel
 1016. Bidprentje van Pieter Knol; Pieter Knol was getrouwd met Jantje Wiering. Zij woonden tot 1891 op Hauwert 61 en zijn de ouders van Elisabeth Knol.
 1017. Bidprentje van Petrus Laan.; Petrus Laan is de vader van Pieter Laan, echtgenoot van Elisabeth Knol.
 1018. Bidprentje van Grietje Schaper; Grietje Schaper was de moeder van Pieter Laan, echtgenoot van Elisabeth Knol.
 1019. V.l.n.r.: Piet Koeman, Wim Koeman, Dirk Schermer, Corrie Schermer, Jaap Koeman, Ellie Klaver
 1020. V.l.n.r.: Jaap Koeman, Ellie Klaver met ervoor op de slee Corrie Schermer, Dirk Schermer, Wim Koeman en Piet Koeman.
 1021. Cor Stapel, zoon van Jan Stapel en Ma Houwert Pijper; Cor is geboren in 1894.
 1022. Jan Zeilemaker, burgemeester van Nibbixwoud van 6-11-1906 tot 1-5-1918; Jan Zeilemaker, geboren Twisk 25-3-1856, overleden Hoorn 23-3-1947. Hij was de zoon van Cornelis Zeilemaker en Grietje Bakker en getrouwd met Maartje Metselaar. Jan boerde op de boerderij Hauwert 38.
 1023. Hendrik Naastepad; Hendrik Naastepad, geboren 02-03-1801 Huisduinen, overleden 1882 Opperdoes, getrouwd met Marijtje Molenaar. Hendrik Naastepad is een oudoom van Pieter Naastepad.
 1024. Marijtje Naastepad-Molenaar; Marijtje Molenaar, geboren 22-05-1805 Opperdoes, overleden 03-05-1890 Opperdoes. Marijtje was de echtgenote van Hendrik Naastepad, de oudoom van Pieter Naastepad.
 1025. Diploma van de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaars uitgereikt aan Pieter Naastepad.; Pieter Naastepad kreeg dit diploma uitgereikt in 1952. Hij was toen 81 jaar oud.
 1026. Pieter Naastepad; Pieter Naastepad, geboren in Hauwert 22-05-1871, overleden Twisk 1963. Huis- en rijtuigschilder, maar vooral kunstschilder.
 1027. Krantenfoto in 'De Boerderij' uit 1934 van Matthijs Naastepad en Marijtje Keizer; Dit zijn de ouders van Pieter Naastepad. Thijs Naastepad was arbeider op Hauwert 147 en woonde in die tijd op Hauwert 120.
 1028. Arie, Hendrikus en Pieter Naastepad.; Arie (13-2-1880), Hendrikus (14-8-1875) en Pieter (22-5-1871) Naastepad, alle 3 geboren in Hauwert.
 1029. Nelie Kunst
 1030. Anne Houtsma
 1031. Joast Houtsma met zijn vrouw Riekjen Sierkstra; Joast Houtsma en Riekjen Sierkstra waren de ouders van Anne Houtsma en woonden in Friesland
 1032. Trouwfoto van Anne Houtsma en Nelie Kunst
 1033. Foto ter gelegenheid van de bevrijding in 1945; voor v.l.n.r. Piet de Ruiter, Anne Houtsma, Frans Vulker, Dirk Velt tweede rij Jaap Ruyter, Berend Wagenaar en twee jongens van Clay
 1034. Anne Houtsma voor zijn huis
 1035. Familie Houtsma. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Anne Houtsma en Nelie Kunst; Staand v.l.n.r.: Nellie, Joop, Riet, Ben, Ton, Hennie, Co, Jan. Zittend v.l.n.r.: Alfred, vader Anne, Gerard, Ans, moeder Nelie en José
 1036. Antje Leegwater, geb. Obdam 18-10-1878, overl.29-10-1943; Antje was 18 april 1901 getrouwd met Hendricus Balk
 1037. Hendricus Balk, geb.4-9-1878, overl.11-5-1956. Hij trouwde 18-4-1901 met Antje Leegwater uit Obdam; Hendricus boerde op Hauwert 79, de boerderij die vanaf 1845 tot 1970 in bezit was van de familie Balk. Hendricus en Antje zijn de grootouders van Anita Slagter-Balk.
 1038. Maartje Helder; Maartje Helder is de zus van Jacob Helder (van Ni117), geb. ± 1842, getrouwd met Cornelis van der Molen op 26-04-1861
 1039. Aafje Schermer, Jan Balk, Antje Leegwater, Rikus Balk en Hendricus Balk; Voormalige bewoners van Hauwert 79. De boerderij is vanaf 1845 tot 1970 in het bezit van de familie Balk geweest.
 1040. Simon Vijn (1836 - 1919); Simon Vijn was getrouwd in 1861 met Marijtje Heilig.
 1041. Marijtje Heilig (1841 -1882) getrouwd in 1861 met Simon Vijn. Moeder van Opoe Kee (Cornelisje Vijn)
 1042. Trijntje Vel, 6 juni 1847 getrouwd met Jacob Koorn. overleden 12 november 1896 op 78-jarige leeftijd
 1043. Jacob Koorn, echtgenoot van Trijntje Vel; Jacob Koorn en Trijntje Vel woonden van 1848 tot 1891 op Hauwert 147. Jacob en Trijntje zijn verre voorouders van de familie Nooij
 1044. Standbeeld van Opoe Kee voor het bejaardenhuis in Obdam (8-8-1863 - 31-3-1954); Opoe Kee was de bijnaam van Cornelisje Vijn, dochter van Simon Vijn en Marijtje Heilig.
 1045. Kruidenierswinkel van de familie Klaver; Voor de winkel: de driejarige Geerdina Zieleman. Naast haar staat Dien Pool, de vrouw van winkelier Klaver, dan Klaas Galis (ook winkelier in Hauwert). Vervolgens Jan Blokdijk en Dien de Graaf. Op de achtergrond de motor met zijspan met Piet Blokker ernaast. Naast hem ??. Links op de voorgrond de beladen hondewagen met de hond ervoor van Klaas Galis. Daarachter is nog een oude Ford zichtbaar.
 1046. Klaas Claij, links, met melkmonsternemer Piet Mienis
 1047. Kermis 1952
 1048. Op de brug voor de huizen Hauwert 43 en Hauwert 45
 1049. Jan Bruin "de kale kapper" wegfietsend van zijn huis H 23. Foto eind 1960.; De laatste dagen van kapsalon Bruin, waarin hij heel wat klanten aan huis had. Op woensdag- en zaterdagochtend ging hij met z'n tas op z'n rug het dorp door om zijn klanten te scheren en eventueel te knippen.
 1050. Klaas en Evert Bruin, zoons van Jan Bruin en Marijtje Bras
 1051. Kaasmarkt te Hoorn
 1052. Jacques ter Beek, kaasmaker; Jacques ter Beek aan de kaasbak bij zijn laatste werkgever Aurora. Hij was eerder kaasmaker in de kaasfabriek in Hauwert en woonde in een kaasmakerswoning naast de fabriek (H29).
 1053. Krijn, Dirk en Jacob van Klaveren bij de nieuwe melkauto.; Jacob van Klaveren was na 1929 melkrijder voor de kaasfabriek.
 1054. Sjoerd Jacob Hoekstra; Sjoerd Jacob Hoekstra was doopsgezind predikant te Twisk en vader van Jacob Hoekstra, grof- en hoefsmid te Hauwert
 1055. Jansje Jans, de moeder van Jacob Hoekstra, de grof- en hoefsmid in Hauwert
 1056. Geertje Ellerbroek, echtgenote van Jacob Hoekstra
 1057. Anna ter Horst Hoekstra (1881-1974); Anna was een dochter van Jacob Hoekstra (hoefsmid te Hauwert) en Geertje Ellerbroek. Zij schreef romans in het West-Fries. Voor haar huwelijk was zij onderwijzeres in Hauwert.
 1058. Krantenbericht n.a.v.55-jarig huwelijksfeest van Jacob Hoekstra en Geertje Ellerbroek.; Jacob Hoekstra en Geertje Ellerbroek trouwden op 28 januari 1859. Jacob was smid op Hauwert 55.
 1059. Winkel van Monen op H 74
 1060. Winkel van Monen op H 74 met in de deuropening: Henk, Henny en Elly Monen
 1061. De SPAR-winkel van Jan en Nel Monen..; De winkel is in 2001 opgeheven.
 1062. Buurtwinkel Monen
 1063. De SPAR-winkel van Jan en Nel Monen; Winkel is in 2001 opgeheven
 1064. Neeltje Nooy-Stieltjes en Pieter Nooy; Pieter en Neeltje bestierden de winkel op Hauwert 74 van 1923 tot 1951
 1065. Jan en Nel Monen in hun SPAR-winkel
 1066. V.l.n.r.: Jo Scheer uit Benningbroek, Arend Ilbrink, Koeten uit Abbekerk, Jaap Ilbrink; Jaap Ilbrink en Cees Schans hadden tot 1971 een vracht- en brandstoffenzaak op Hauwert 149. Ook Jo Scheer en Koeten hadden een bodedienst. De bodediensten reden 4x per week en haalden en brachten pakjes rond voor klant. De een in Abbekerk de ander in Benningbroek, en Jaap in Hauwert. Die reden 4x per week rond en haalde en brachten pakjes rond voor klant.
 1067. Hendrik Schans en Jantien Hofman; Hendrik Schans had een bodedienst op H 149.
 1068. Annie, Jo en Ma Stapel, kinderen van Cor Stapel, de metselaar (H44)
 1069. De vrachtwagen van Hendrik Schans; Rond 1950 reed Hendrik met een 8 cilinder Ford met een eigen gewicht van 2450 kg., bouwjaar 1946. Volgens een beschikking van 1955 wordt hem een vergunning verleend voor vervoer met een totaal laadvermogen van 1.000 kg.
 1070. Hauwert 149; Tot 1971 hadden de bewoners van dit huis een bodedienst op Hoorn. Vrachtrijders waren achtereenvolgens: Jaap Kos, Hendrik Schans, Jacob Ilbrink
 1071. Het wagenpark van de familie Ilbrink.; Fam. Ilbrink had een bodedienst en brandstoffenhandel tot 1971 op H 149
 1072. Hendricus Schermer en Neeltje Druif; Hendricus, geboren 2-7-1869, en Neeltje, geboren 5-2-1870, trouwden op 30-4-1895. Zij woonden op Hauwert 69.
 1073. Elisabeth Kay; Elisabeth Kay was een dochter van Dieuwertje de Boer en Volkert Kay. In 1868 trouwde ze met Cornelis Schermer. Elisabeth en Cornelis woonden op H125 en vanaf ± 1914 op H89
 1074. Klazina Ham; Klazina Ham, geboren 1902 in Schellinkhout, getrouwd in 1922 met Cornelis Schermer
 1075. Cornelis Schermer; Cornelis Schermer, geboren 1897 in Sijbekarspel, getrouwd in 1922 met Klazina Ham uit Schellinkhout. Zoon van Hendericus Schermer en Neeltje Druif. Cornelis boerde van 1924 tot 1967 op H69.
 1076. Ma(artje) Schermer, dochter van Pieter Schermer en Sijtje Koomen (H 131)
 1077. Lies en Ma(artje) Schermer; Lies en Maartje zijn de dochters van Pieter Schermer en Sijtje Koomen (H 131)
 1078. Foto toont het huis op H 131 in oorspronkelijke staat. Rechtsachter de kapberg.
 1079. Staand v.l.n.r.: Pieter Schermer, man van Ma Schermer(?). Zittend v.l.n.r.: Lies Schermer(?) met kind, daarnaast Sijtje Koomen, ??, Ma Schermer (dochter van Pieter en Sijtje) met kind
 1080. Huwelijksoto Anton en Pia van Klaveren
 1081. Pieter Langedijk, geb. ± 1837 te Blokker, zoon van Albert Langedijk en Gerbregje Waterman.; Pieter Langedijk trouwde 12-2-1862 met Maartje Slijksteeg. Pieter was timmerman. Pieter was de vader van Gerbregje Langedijk, getrouwd was met Klaas Druif (H 18).
 1082. Maartje Slijksteeg, geb. ± 1838 te Winkel, getrouwd met Pieter Langedijk te Blokker 12-2-1862; Maartje was de moeder van Gerbregje Langedijk, getrouwd met Klaas Druif (H 18).
 1083. Hendricus Schermer, Cornelis Schermer en Neeltje Druif; Voormalige bewoners van Hauwert 69.
 1084. Albert Langedijk, geb 26-4-1863 te Blokker, overl. 26-7-1915.; Albert Langedijk trouwde 3-4-1887 met Hilletje Zwaan. Albert was de zoon van Pieter Langedijk en Maartje Slijksteeg. Hij was timmerman.
 1085. Hilletje Zwaan, geb. te Nibbixwoud 14-2-1865, getrouwd te Blokker 3-4-1887 met Albert Langedijk
 1086. Jan Druif, zoon van Cornelis Druif en Wijven Schermer; Jan, geboren te Hauwert op 27-09-1867, trouwde op 24-04-1895 met Maartje Stins
 1087. Maartje Stins; Maartje Stins was de echtgenote van Jan Druif, zoon van Cornelis Druif en Wijven Schermer.
 1088. Antje Langedijk, e.v. Jan Tuinman, geb. ca.1866 in Blokker. Moeder van Cornelis Tuinman.
 1089. Jan Tuinman, geb. ca. 1861 in Heerhugowaard, e.v. Antje Langedijk, vader van Cornelis Tuinman
 1090. V.l.n.r.: Piet, Cor en Klaas en Geertje Langedijk
 1091. Klaas Druif, geb. Hauwert 27-05-1875, getrouwd 28-4-1897 met Gerbregje Langedijk; Klaas Druif had een fouragehandel en kruidenierswinkel op Hauwert 18.
 1092. Gerbregje Langedijk, de echtgenote van Klaas Druif; Gerbregje, geb. ±1874, overl. 12-04-1962, was 28-04-1897 getrouwd met Klaas Druif (Hauwert 18).
 1093. Ontwerp Spoorweg Verbinding Wognum-Enkhuizen; In 1901 werd een comité gevormd voor de aanleg van een spoorweg die n.b. ook langs Hauwert zou rijden. Er verschijnen regelmatig berichten in landelijke dagbladen (van 1901 tot 1915) over dit comité. Na 1915 stopt deze berichtgeving abrupt. Hauwert heeft nooit een eigen treinstation mogen bezitten. Zie bijlage voor een krantenbericht uit 1907.
 1094. Bakker Willem Boeder en zijn echtgenote Marijtje Kooyman; Willem Boeder was 35 jaar bakker op H90. In 1960 stopte hij ermee.
 1095. Bakker Willem Boeder
 1096. Marijtje Boeder-Kooyman, Piet Boeder, Willem Boeder
 1097. Bakker Willem Boeder.; Op de achtergrond stallen van Piet Druif.
 1098. Marijtje Dijkstra-Veld, Gerrit en Hendrik Dijkstra; Deze kruidenierswinkel bestond tot 1960.
 1099. Hendrik Dijkstra op de bakfiets in de Zak van Hauwert bij het landje van de Bootsgezellenbeurs t.o. H98
 1100. Gerrit Dijkstra en zijn moeder Marijtje Dijkstra-Veld voor de kruidenierswinkel op H26
 1101. De Végé-winkel op Hauwert 26; De kruidenierswinkel is in 1960 tot woonhuis verbouwd.
 1102. Cornelis Zwagerman, geb. Hauwert 21-4-1884, overl. Middelburg in 1953.; Cornelis was de zoon van Arend Zwagerman en Maartje Jonkerman. Op 27-10-1913 trouwde hij met Martha Studer, een Zwitserse. Cornelis was rijksveeteelt- en zuivelconsulent voor Zeeland vanaf 1906.
 1103. Dirkje Kroon; Dirkje Kroon was van ± 1900 tot ± 1930 handwerkjuffrouw in Hauwert
 1104. Betje Langenberg, echtgenote van Jan Wittebol; Betje Langenberg, geboren te Berkhout ± 1876, overleden te Hauwert 28-08-1958. Zij trouwde 26 april te Wognum met Jan Wittebol. Betje was de moeder van Jan Wittebol uit de Zak (H141).
 1105. Jan Wittebol, echtgenoot van Betje Langenberg; Jan Wittebol, geboren Wognum ± 1879, overleden te Hauwert 20-10-1952, getrouwd 26-04-1900 met Betje Langenberg, vader van Jan Wittebol uit de Zak (H141). Jan was winkelier en vrachtrijder op H18.
 1106. Jan en Bets Wittebol; foto ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk
 1107. Cornelis Winkel, zoon van Pieter Winkel en Ariaantje Zeilemaker
 1108. Johanna Winkel; Johanna Winkel, dochter van Pieter Lourensz Winkel en Ariaantje Zeilemaker
 1109. Pieter Winkel, echtgenoot van Ariaantje Zeilemaker, zoon van Lourens Winkel en Grietje Schuijt
 1110. Woonhuis van Cornelis Stapel en Aukje Steggerda; Voor het huis staan Cornelis Stapel en Aukje Steggerda met hun drie kinderen (op de foto staan overigens vier kinderen). Voor het huis loopt een sloot, waarover 2 bruggetjes. Het huis staat nog helemaal vrij. Hauwert 42 werd pas in 1938 gebouwd. Zie voor de bouwtekening de bijlage.
 1111. Ma en Annie Stapel op het "Klimduin" in Schoorl; Ma en Annie zijn dochters van Cornelis Stapel, de metselaar, en Aukje Steggerda. Ze woonden op Hauwert 44
 1112. Jo Stapel; Zoon van Cornelis Stapel en Aukje Steggerda. Jo Stapel was eerst werkzaam bij Piet Blokker, de smid. Later boer in Oostwoud.
 1113. Een nichtje, Jo, Trien of Annie (?) en Ma Stapel voor het huis op Hauwert 94.; Vanaf 1927 woonden Cornelis Stapel en Aukje Steggerda op H 44.
 1114. Cornelis Stapel, geb. 1 april 1894, overl. 5 sept.1975. Gehuwd 10 mei 1916 met Aukje Steggerda.; Cornelis was een zoon van Jan Stapel en Ma Houwert Pijper.
 1115. Links Aagje Metselaar Jdr, rechts Ma Stapel Cdr
 1116. Aukje Steggerda, geb.3 februari 1894 in Schellinkhout, overl. 6 juli 1973. Gehuwd met Cornelis Stapel, de metselaar.; Aukje Steggerda was ook schooljuffrouw in Hauwert
 1117. Trouwfoto Jantje Dekker en Klaas Singer
 1118. Jantje Singer-Dekker; Bruidsfoto
 1119. Zwemmen in "De Zak"; 4e van rechts Aagt Metselaar, 2e van rechts Gre Singer, uiterst rechts Anne Metselaar
 1120. V.l.n.r.: Cornelis Singer (“trommeltje”), Anna Klasina en Maartje Groot; Cornelis Singer was de oom van Klaas Singer. Maartje Groot was zijn vrouw en Anna Klasina zijn dochter. Cornelis was tuinder te Andijk en directeur van de “Zang-en Muziekvereniging “in Andijk. Vandaar misschien de bijnaam "trommeltje" Anna Klasina Singer was gehuwd met Klaas Tinkelenberg uit Andijk. Ze woonden te Schoonoord, waar Maartje Groot, weduwe Cornelis Singer in 1920 een stuk grond kocht ten behoeve van haar dochter en schoonzoon. Uiteindelijk bezat ze twee huizen te Schoonoord: Slenerweg 28 en Slenerweg 30.
 1121. Margaretha Aafje Singer geb. 20-6-1919 overl. 12-8-1991.; Margaretha Aafje Singer was de(enige) dochter van Klaas Singer en Jantje Dekker.Kwam op 9 jarige leeftijd uit Aartswoud naar Hauwert.
 1122. Het slootje tussen Buishand (Tuinstraat 5) en de O.L. School.; Links Sander en rechts Margot van der Staay.
 1123. Cor Velt (vader van Dirk Velt) voor H 151.; De boerderij (naast H153) is afgebroken.
 1124. Cor Velt en Trijntje Keizer voor hun huis op Hauwert 105; Cor Velt en Trijntje Keizer zijn de ouders van Dirk Velt
 1125. Cor Velt, de vader van Dirk Velt
 1126. Hauwert 51 (naast de Mariahoeve) voordat het werd gesloopt voor een nieuw huis
 1127. Ariën Koeman; Ariën Koeman (± 1862 - 1913), geb.in Sijbekarspel, trouwde in 1883 met Maartje van Leverink.
 1128. Maartje van Leverink; Maartje van Leverink (1860-1943), echtgenote van Ariën Koeman.
 1129. Trijntje Klaver en Pieter Koeman, de ouders van Ariën Koeman; Trijntje en Pieter zijn beide in Sijbekarspel geboren. Getrouwd in 1907. Pieter overleed, pas 31 jaar, in 1916.
 1130. Ariën Koeman; Babyfoto van Ariën Koeman, de vader van Piet, Jaap en Wim Koeman
 1131. Marijtje (Marie) Mars en Ariën Koeman
 1132. Arien Koeman en Marie Mars, met v.l.n.r.: Piet, Jaap en Wim
 1133. V.l.n.r.: Jaap Koeman, Marie Koeman-Mars, Piet Koeman, Wim Koeman
 1134. Achterkant van de boerderij op H 38; V.l.n.r.: hooiklamp, oude gasketel (bood soms onderdak aan beesten), grassilo.; Koeman
 1135. Ariën Koeman met zoon Wim Koeman en hond Bobby; Deze foto is genomen achter H 38.
 1136. Trijntje van Twisk-Klaver met kleinkind Wim Koeman en hond Bobby; De eerste echtgenoot van Trijntje van Twisk-Klaver was Piet Koeman, de grootvader van Piet, Jaap en Wim Koeman
 1137. V.l.n.r.: op het paard Annie Koeman (nichtje uit Twisk)), Piet en Wim Koeman
 1138. Hauwert 38; In de boerderij zitten nog de oude ramen. Voordat Piet Koeman met Janny Zijp trouwde (1966) heeft hij de oude ramen vervangen.
 1139. Wim Koeman (zoon van Arien Koeman en Marijtje Mars) met het ponywagentje.; Wim is te herkennen aan het hoedje dat hij altijd droeg met melken
 1140. Links Cor Vis, rechts Paul Middel (??) en hondje Bobby; Cor Vis was bedrijfsleider bij Marie Mars, Paul Middel was in die tijd boerenarbeider
 1141. Links Jan Helder, geb. 1917 en getrouwd met Aafje Wijdenes. Rechts Elisabeth Helder, geb. 1915 en getrouwd met Pieter Nes.
 1142. Jacob Helder; Jacob was veehouder op Dorpsstraat 117, Nibbixwoud.
 1143. Maartje Kooij, echtgenote van Jacob Helder
 1144. Klaas van der Molen, vader van Pieter van der Molen
 1145. Bregje van der Molen-van Schagen, moeder van Pieter van der Molen
 1146. Kaasmarkt Hoorn. Links met witte pet Pieter van der Molen.; Pieter van der Molen (Ni 117)was voorzitter van de kaasfabriek in Hauwert.
 1147. Cornelia Helder, de moeder van Klazien van der Molen, op de foto 18 jaar.
 1148. Cornelia Helder; Cornelia trouwde 21 april 1915 met Pieter van der Molen.
 1149. Pieter van der Molen (1896-1949)
 1150. Familie Van der Molen; V.l.n.r.: Maartje, Brechtje, Klazien, Cornelia Van der Molen-Helder, Pieter van der Molen
 1151. V.l.n.r.: Klazien, Maartje en Bregje van der Molen
 1152. Klazien, Maartje en Brechtje van der Molen; dochters van Pieter van der Molen en Cornelia Helder
 1153. Dorpsstraat 117, Nibbixwoud
 1154. Achter v.l.n.r.: Jan Hendriks Sr, werkman en Pieter van der Molen. Voor: Jan Hendriks Jr, Thijs Hendriks, Co.
 1155. Dorpsstraat 117
 1156. V.l.n.r.: Klaas Slagter, Klaas(je) Slagter, Cor Slagter en Grietje Langedijk; 4 generaties Slagter. Het jongetje Klaas Slagter (geboren 1954) staat voor zijn vader Cor. Links zit opa Klaas, rechts zit opoe (de moeder van opa Klaas) Grietje Langedijk.
 1157. V.l.n.r.: Jannetje Slagter (e.v. Klaas Slagter), Jo Slagter (e.v. Cor Slagter) met op schoot Joke, en Grietje Langedijk
 1158. Reinie Korver, Aagje Metselaar Jandr, Ma Houwert-Stapel, dochter van Cor Stapel en Aukje Steggerda
 1159. Annie Molenaar, dochter van Dirk Molenaar de 'brongasman' en Fokje Steggerda, echtgenote van Dirk
 1160. Dirk Molenaar, geb. 1892.; Dirk Molenaar was gasfitter en gasbronboorder.
 1161. Links Freek Nes, rechts Jan Molenaar Dzn
 1162. v.l.n.r.: (half zichtbaar helemaal links) Willem Bontekoning, Piet Blokker, Dirk Molenaar, mw. Molenaar, Cor Stapel, Aukje Steggerda, ? .
 1163. Dirk Molenaar en zijn echtgenote.
 1164. Kaasmaker Leendert Blom.; Leendert Blom was chefkaasmaker van de Kaasfabriek in Hauwert.
 1165. Cornelis Buij, echtgenote Elisabet Zwagerman, en hun enigste kind Nely Buij; Cornelis Buij was een van de eerste bewoners op de Tuinstraat
 1166. Cornelis Druif en Geesje Dekker.; Cornelis en Geesje woonden op Hauwert 139. Zij zijn de ouders van Cor Druif, die regelmatig stukjes voor de Dorpskoerier schreef.
 1167. 25-jarig huwelijksfeest Piet Laan en Elisabeth Knol. Tevens trouwdag Piet Laan en Afie Besseling.; Bovenste rij v.l.n.r.: Hanna Laan, Arie Laan, Griet Laan, Jaap Laan, Mart Laan, Klaas Laan. Voorste rij de twee bruidsparen: Piet Laan, Afie Besseling en Piet Laan, Elisabeth Knol.
 1168. Klaas Galis; Klaas Galis, geboren in 1876, overleden 26-08-1959 op 83-jarige leeftijd. Klaas was getrouwd met Dieuwertje Schuijt, dochter van Pieter Schuijt en Trijntje Balk.
 1169. Dieuwertje Galis-Schuijt; Dieuwertje Schuijt, geboren in Blokker ± 1877. dochter van Pieter Schuijt en Trijntje Balk. Op 24 april 1900 getrouwd met Klaas Galis.
 1170. Klaas Galis; Klaas Galis (1876-1959) echtgenoot van Dieuwertje Schuijt
 1171. Dieuwertje Schuijt; Dieuwertje Schuijt (1877-1940), dochter van Pieter Schuijt en Trijntje Balk, echtgenote van Klaas Galis (trouwdatum 24-4-1900)
 1172. Hendricus Galis in veldwachterstenue; Hendricus Galis was tot 1906 veldwachter en vanaf 1907 tot 1940 gemeentesecretaris van de gemeente Nibbixwoud
 1173. Schoolfoto O.L.School Hauwert; Links meester Klaas Ruijterman, rechts meester Albert Olie
 1174. Marijtje Balk dochter van Willem Balk en Trijntje van der Molen; Marijtje (1875-1929) was een dochter van Willem Balk en Trijntje van der Molen. Zij trouwde 24 april 1900 met Hendricus Galis
 1175. Hauwert 15
 1176. Hendricus Galis en Clasina Galis
 1177. Johanna de Goede voor het huis op H 15; Johanna de Goede (1894-1988) was de tweede echtgenote van Hendricus Galis
 1178. Tuinfeest op de Tuinstraat 8 in 1996
 1179. Hauwert, 1726; Vervaardigers: Jacobus Stellingwerf(1667-1727)en Andries Schoemaker(1660-1735). Schoemaker liet zijn eigen tekeningen door Stellingwerf in het net kopieeren.
 1180. Hauwert, 1785; Topografische tekening: pen en penseel in zwart en grijs. Vervaardiger Hendrik Tavenier (1734-1807)
 1181. Hauwert, 1729. Gezicht op dorp, landweg, paard en wagen.; Topografische tekening: pen en penseel in grijs. Vervaardiger: Cornelis Pronk(1691-1759)
 1182. Geertje Langedijk
 1183. Cornelis Tuinman; Jeugdfoto van Cornelis Tuinman. Cornelis trouwde 23 april 1916 met Trijntje Claij en boerde tientallen jaren in een boerderij aan de Notweg (nr 1).
 1184. Tijmen Balk in de tuin naast zijn huis; Tijmen stopte in 1970 met boeren (op H79) maar hield nog jaren uit liefhebberij een paar vaarzen in het land achter zijn huis. Op de foto rechts zicht op de Heemraad Witweg.
 1185. Lies Gelder, dochter van Jan Gelder; Jan Gelder woonde op de Notweg 8
 1186. Hilletje Zwaan, geb. Nibbixwoud 14-2-1865, getrouwd met Albert Langedijk 3-4-1887 in Blokker
 1187. Pieter Cnz Schermer; Pieter Schermer, geb.1880, zoon van Cornelis Schermer en Elisabeth Kaij
 1188. Dirk Kay Jzn.; Broer van Vok Kay en echtgenoot van Betje de Jong.
 1189. Betje de Jong, echtgenote van Dirk Kay Jzn.
 1190. Familie Clay-Kay; V.l.n.r.: Elizabeth Clay-Kay, Cees, Guurtje, Klaas, Dieuw en Cornelis Clay.
 1191. Achterste rij:v.l.n.r.: Pieter Schermer, Thijs Groenhart, Riekus Schermer, Klaas Schermer, Agie Druif en Volkert Schermer. Voorste rij v.l.n.r. Sijtje Koomen, Neeltje Schermer, Neeltje Druif, Cornelis Schermer, Elisabeth Kay en Trien Pool.
 1192. Marijtje Plas en Volkert Kay Jzn.
 1193. Antje Best; Antje Best trouwde 17 april 1904 met Klaas Kaij, de zoon van Jan Kaij en broer van Volkert Janz.
 1194. Volkert Kaij Jzn
 1195. Marijtje Plas, echtgenote van Volkert Kaij Jzn
 1196. Links Volkert (Vok) Kay, rechts Piet Druif. Hooitijd.
 1197. Oogsttijd bij Volkert (Vok) Kay.; Men is hier aan het mosterd dorsen, je ziet op de grond het dorskleed liggen. Waarschijnlijk lopen de werklui op zeildoeksloffen of op sokken, want je mocht niet met klompen aan op het dorskleed.
 1198. Geertje Kaij, dochter van Jan Kaij en Maartje Bruijn
 1199. Jan Donker, echtgenoot van Geertje Kaij; Jan Donker trouwde 28 april 1895 met Geertje
 1200. Pieter van der Molen en zijn echtgenote Cornelia Helder
 1201. Links Cornelia Van der Molen-Helder, rechts Pieter van der Molen. Tweede van rechts Klazien van der Molen
 1202. Nederlands Hervormde Kerk Hauwert; Commentaar bij deze foto: bekroonde foto uit de wedstrijd (init.ADR)
 1203. Links Arie Laan, rechts Piet Boots
 1204. R.K. Bewaar- en Naaischool te Zwaagdijk
 1205. Tuinstraat; Op de voorgrond stier Jelle van de Vlijthoeve van Joris Ruijter
 1206. Familie Smit. V.l.n.r. Cor, moeder Roelie, Jannie en vader Klaas Smit
 1207. Rolverdeling operette 'Die Bajadčre'
 1208. Hauwert 143
 1209. Hauwert 143
 1210. Hauwert 125
 1211. Jan Molenaar, zoon van Henrikus Molenaar en achterkleinzoon van Dirk Ellerbroek en Klaasje van der Molen; Jan was tuinder op kwekerij 'Nimmerdor'(Hauwert 56).
 1212. Rederijkerskamer De Eendragt.
 1213. "Onrust om de rustende landman".; V.l.n.r.: Piet Koeman, Dick Schermer, Jos ten Cate, Ludo Westrus, Annemarie Westrus, ?, ?
 1214. "Onrust om de Rustende landman"; V.l.n.r.: Annemarie Westrus, ?, Piet Koeman.
 1215. "Onrust om de Rustende landman"; Annemarie Westrus en Piet Koeman.
 1216. "Onrust om de Rustende landman"; Ludo Westrus.
 1217. "Onrust om de Rustende landman"; Ludo Westrus.
 1218. "Onrust om de rustende landman"; V.l.n.r.: ?, Annemarie Westrus, Jos ten Cate, Ludo Westrus.
 1219. Krantenbericht over de heropvoering van het originele Westfriese toeneelspel 'Onrust om de Rustende landman' van Jan Koster
 1220. Krantenartikel over de 3 jubilarissen in 2002: Piet Koeman, Fred van Assenbergh en Dick Schermer, resp 40, 25 en 40 jaar lid van de Rederijkerskamer 'De Eendragt'
 1221. Programma opvoering Rederijkskamer De Eendragt (1e pagina); Hommage aan de in 2000 overleden Jan Koster.
 1222. Programma opvoering Rederijkskamer De Eendragt (2e pagina)
 1223. Sperertys(?), de gistventer
 1224. Brandspuit Hauwert voor "Bessie" het witte kerkje in Nibbixwoud
 1225. Brandspuit Hauwert voor de ingang van de brandweer-garage in Nibbixwoud
 1226. Brandspuit Hauwert, detailopname
 1227. Brandspuit Hauwert in de brandweer-garage in Nibbixwoud
 1228. Cees Smit Reindertsz.; Cees was de zoon van Reindert Smit, slager in Oostwoud. Hij was slager van ±1892 - 1916 op Hauwert 45. Zijn echtgenote was Dieuwertje Renooij.
 1229. Am, Rene en Reindert Smit; Reindert Smit (getrouwd met Hillegond Middelbeek) was slager van 1917-1952. Am Smit was de 3e generatie Smit die slager was in Hauwert (van 1952 tot 1963). Na 11 jaar stopte Am met de slagerij en werd boer op Hauwert 33.
 1230. Reindert Smit Czn; Reindert Smit (de slager in Hauwert van 1917-1952) was tot 1917 soldaat.
 1231. Diet en Am Smit; Kinderen van Reindert Smit en Hillegond Middelbeek.
 1232. Eerste prijs middenstandstentoonstelling. Slagerij Smit.; V.l.n.r. Am Smit, Piet Lak, Reindert Smit.
 1233. Slagerij van Reindert en Am Smit, gebouwd in 1927
 1234. Reindert Smit Czn,; Reindert Smit (geb. ca.1893, overl. 1972), zoon van Cornelis Smit Reindertsz en Dieuwertje Renooij, was slager op H 45 van 1917 tot 1952.
 1235. Almer en Diet Smit, kinderen van Reindert Smit en Hillegond Middelbeek; Reindert Smit was tot 1952 de slager in Hauwert. In 1952 werd hij opgevolgd door zoon Almer.
 1236. Trien Galis en Meester van der Laan.; Meester van der Laan werd in 1919 tot onderwijzer in Hauwert benoemd.
 1237. Am en Diet Smit; Zoon en dochter van Reindert Smit en Hillegond Hillebeek.
 1238. Reindert Smit.; Slager in Hauwert van 1917 tot 1952
 1239. Links Am Smit, rechts Piet Blokker.
 1240. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Molenaar Hazn., ??, ??, ??, Klaas Bruin. Voorste rij: Am Smit, Gerrit Blokker, ??.
 1241. V.l.n.r.: Almer Smit, Jan Molenaar Dz., ??, ??.
 1242. V.l.n.r.: Am Smit, ??, ??, Jan Houtsma
 1243. Uiterst rechts, met paard, Cees Smit, de vader van Reindert Smit.
 1244. Links Am Smit, rechts René Smit
 1245. Schouw uit oude slagerij Smit. De schouw werd deels weer in de nieuwe zaak gebouwd.
 1246. Tuinstraat
 1247. Otto, Jelle, Bob en moeder Valk; De familie Valk woonde van 1959 tot 1964 in Hauwert
 1248. V.l.n.r.: Otto, Jelle en Bob Valk; De familie Valk woonde van 1959 - 1964 op H 47 in Hauwert
 1249. Otto Valk
 1250. Links Krijn, rechts Jan van Klaveren; Krijn en Jan zijn zonen van Anton van Klaveren en Pia (Pietertje) Schraal.
 1251. Krijn van Klaveren; Krijn, zoon van Anton van Klaveren en Pia (Pietertje) Schraal
 1252. Krijn, Jan en Lydie van Klaveren
 1253. Jaap, Willy en Jan Balk
 1254. V.l.n.r.: Jan Molenaar Dzn, Dirk Beeldman, Annie Molenaar-Beeldman, ???; Jan Molenaar was de zoon van de brongasman Dirk Molenaar. De bijnaam van Jan was 'Johnny Miller'.
 1255. Jan Molenaar Hzn.; Jan Molenaar, zoon van Henrikus Molenaar.
 1256. V.l.n.r.: Aukje Steggerda, Bernard Steggerda en Fokje Steggerda; Aukje trouwde in 1916 met Cornelis Stapel. Zij was vanaf 1914 onderwijzeres op de school in Hauwert. Fokje trouwde in 1921 met Dirk Molenaar, de brongasinstallateur.
 1257. Links Dirk Molenaar
 1258. Aukje Stapel-Steggerda met Ma Stapel op haar arm
 1259. V.l.n.r.: Arend Ilbrink, Ton Spruit, Jaap Weel, Jaap Langeberg, Hans Molenaar, Sieb van Dijk
 1260. Clasina Jansma, dochter van Auke Jansma en Vrouwtje Schermer
 1261. Tjerk Buishand en zijn echtgenote Aagje Water, bij hun huis aan de Tuinstraat
 1262. Aagje Buishand-Water en Tjerk Buishand met hun zoon
 1263. Cor Winkel aan het woord na of voor een uitvoering.
 1264. Jan Zeilemaker, geboren Twisk 25-3-1856, overleden Hoorn 23-3-1947.; Hij was de zoon van Cornelis Zeilemaker en Grietje Bakker en getrouwd met Maartje Metselaar. Jan boerde op de boerderij Hauwert 38.
 1265. Maartje Metselaar, geb. ca. 1857, overl. 1921, e.v. Jan Zeilemaker
 1266. Jantje Brander, geb. ca. 1883 in Hoogkarspel, echtgenote van Cornelis Zeilemaker (zoon van Jan Zeilemaker)
 1267. Cornelis Zeilemaker, geb. ca. 1882 in Hauwert, zoon van Jan Zeilemaker en Maartje Metselaar. In 1906 getrouwd met Jantje Brander
 1268. Cornelis Zeilemaker, geb. ca.1829, overl. 1913. In 1853 getrouwd met Grietje Bakker.; Cornelis Zeilemaker was de vader van Jan Zeilemaker.
 1269. Grietje Bakker, geb. ca. 1833, overl. 1911, in 1853 getrouwd met Cornelis Zeilemaker.; Grietje Zeilemaker-Bakker was de moeder van Jan Zeilemaker.
 1270. Pieter Winkel, e.v. Ariaantje Zeilemaker
 1271. Maartje Claij-Winkel.; Maartje was de zuster van Lourens Winkel en echtgenote van Jacob Claij
 1272. Jacob Claij, echtgenoot van Maartje Winkel
 1273. Grietje Schuijt, echtgenote van Lourens Winkel; Grietje Schuijt was de moeder van Pieter Winkel (H 132) en de oma van Cornelis Winkel.
 1274. Jantje Koster (1813-1892), echtgenote van Pieter Klaaszn Winkel (1803-1856) en moeder van Lourens Winkel..; Jantje Koster is de overgrootmoeder van Cornelis Winkel
 1275. Antje Zeilemaker, dochter van Jan Zeilemaker en Ma Metselaar
 1276. V.l.n.r.: Grietje, Antje en Cor Zeilemaker, kinderen van Jan Zeilemaker en Ma Metselaar.
 1277. Antje Zeilemaker.
 1278. Grietje Zeilemaker, geb. 22 mei 1878, dochter van Jan Zeilemaker en Maartje Metselaar
 1279. Ariaantje Zeilemaker, dochter van Cornelis Zeilemaker en Grietje Bakker.; Ariaantje (1865-1925) trouwde in 1887 met Pieter Lourensz. Winkel
 1280. Pieter Lourensz. Winkel, zoon van Lourens Winkel en Grietje Schuit; Geboren 13 maart 1865 te Benningbroek, overleden 22 december 1947 te Hoorn, gehuwd 24 april 1887 te Sijbekarspel met Ariaantje Zeilemaker
 1281. Cornelis Winkel, geboren in 1896
 1282. Antje en Grietje Zeilemaker, dochters van Jan Zeilemaker en Ma Metselaar
 1283. Tjerk Buishand en zijn echtgenote Aagje Water; Tjerk Buishand (1900-1982) en Aagje Water (1899-1990) trouwden in 1922. Zij woonden eerst aan de Notweg. In 1929 trekken ze naar de Tuinstraat. Tjerk heeft materiaal van het huisje aan de Notweg gebruikt voor de bouw van het huis aan de Tuinstraat.
 1284. Aagje Buishand-Water
 1285. Jaap Nooij met het W.I.K.-vaandel
 1286. Smederij Blokker
 1287. Dirk Dangermond; Dirk Dangermond, zoon van Frits Dangermond, de laatste herbergier van herberg 'Kolflust'. Dirk kwam in 1904 met zijn vader naar Hauwert. Op de foto is Dirk bijna 103 jaar oud.
 1288. Smederij Blokker
 1289. Tuinstraat
 1290. Dorpsvlag Hauwert
 1291. Domineebord Nederlands Hervormde Kerk Hauwert
 1292. St. Georgius kerk in Spierdijk. Tekening van Klouwen, 1948.
 1293. Gre Laan-Sjerps.; Gre was getrouwd met Jaap Laan. Gre en Jaap woonden van 1932 tot 1964 op Hauwert 50.
 1294. 40-jarig jubileum Hauwert '65. Links Klaas Druif, rechts Jaap Kreuger
 1295. 40-jarig jubileum Hauwert '65. V.l.n.r. Jan Balk, Alfred Houtsma, Piet Langeberg, Jan Gerritsen, Co Houtsma.
 1296. 40-jarig jubileum Hauwert '65. Links Piet Butter, rechts Jaap Kreuger
 1297. Meester Polschool (O.L.S.). V.l.n.r.: meester Conijn, mevr.Schraa, meester Schraa, meester Ludo Westrus
 1298. Interieur met bedstee
 1299. Cornelis Jansz. Neefjes (1867-1952) houdt het paard vast. Naast hem zijn vrouw Leentje Stam (1872-1927).
 1300. Boerderij van Piet Neefjes, later van Theo en Kees Neefjes
 1301. Hauwert 10. Voor de boerderij staan de bewoners Johannes (Jan) Neefjes Czn en Dieuwertje (Duw) Neefjes-Bakker.; Deze boerderij is in de jaren 20 gebouwd door Cees Neefjes voor zijn zoon Jan.
 1302. De familie Neefjes-De Boer, 25 jaar getrouwd; Van boven naar beneden: Arie, Arie, Thea, Peter en Marian
 1303. Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Arie Neefjes en Bets Smal; Staand v.l.n.r.: Gonda, Arie, Kees, moeder Betje, Ria en Nico. Daarvoor v.l.n.r.: Jan, Gre, Lida, vader Arie en Lenie
 1304. Cornelis Neefjes (geb. 1867, overl. 1952), echtgenoot van Helena Stam; Cornelis en Helena kwamen in 1903 in Hauwert wonen op H 11
 1305. Neeltje Mul, getrouwd met Cornelis Stam. Cornelis was de broer van Helena Stam, e.v. Cornelis Neefjes
 1306. Cornelis Stam, getrouwd met Neeltje Mul. Broer van Helena Stam en zwager van Cornelis Neefjes
 1307. Teunis Buis, geb. 1884, overl. 1965, getrouwd met Geertruida Stam
 1308. Geertruida Stam, echtgenote van Teunis Buis. Geertruida was de dochter van Cornelis Stam en Neeltje Mul.
 1309. Ma Stam, dochter van Cornelis Stam (broer van Helena Stam) en Neeltje Mul.
 1310. Helena (Leentje) Stam; Helena (geb. 1872 in Berkhout, overl. 1927) was getrouwd met Cornelis (Cees) Neefjes.
 1311. Alida Neefjes; Alida Neefjes (1865-1956) was een dochter van Jan Neefjes en Marijtje Buurman. Alida ging het klooster in, bij de Salskotten, een Duitse orde
 1312. Sijbregt (Sijpie) Schouten; Sijbregt was de dochter van Klaas Schouten en Marijtje Neefjes. Haar ouders stierven jong (in 1886). Zij kwam als 'thuishaalder' bij haar oom Kees Neefjes en tante Aaltje Schaper, die zelf geen kinderen hadden. Zij erft de boerderij in Westwoud en gaat daar na haar huwelijk in 1910 met Piet van Diepen wonen.
 1313. Trouwfoto van Cornelis (Cees) Neefjes; Cornelis, geb. 1867 in Westwoud, overl.1952, was in 1892 getrouwd met Helena Stam. In 1903 kwam hij met zijn vrouw naar Hauwert. Zij kochten de boerderij op Hauwert 11.
 1314. Cornelis Schouten; Cornelis Schouten, zoon van Jan Schouten en Immetje Ruiter, geboren te Blokker 1869, overleden 1940, echtgenoot van Maria Stam.
 1315. Louweris (Lau) Stam, geb. 1870 in Berkhout, overl. in 1927, echtgenoot van Neeltje Beerepoot
 1316. Neeltje Beerepoot, geb. 1872 te Grootebroek, overl. 1917, echtgenote van Louweris (Lau) Stam.
 1317. Jan Stam, geb. 1866, overl. 1922, e.v. Antje Schouten
 1318. Antje Schouten, geb. 1865, overl. 1938, echtgenote van Jan Stam
 1319. Pieter Neefjes, geb. 1874 in Westwoud, overl. 1947, e.v. Teunisje (Tonie) Schouten; Pieter is de zoon van Jan Neefjes en Marijtje Buurman
 1320. Teunisje (Tonie) Schouten, geb. 1877 in Blokker, overl. 1922, e.v. Pieter Neefjes
 1321. Jan Neefjes; Jan Neefjes (1838-1902), trouwde in 1862 te Westwoud met Marijtje Buurman
 1322. Marijtje Buurman; Marijtje Buurman (geb.± 1842) trouwde in 1862 te Westwoud met Jan Neefjes
 1323. Maria Stam, geb. 1873 in Berkhout, overl. 1948, e.v. Cornelis Schouten
 1324. Teunisje (Tonie) Schouten, geb. 1877 in Blokker, overl. 1922, e.v. Pieter Neefjes
 1325. Marijtje van Diepen, geb. 1846, overl. 1909, e.v. Louweris Schilder
 1326. Louweris Schilder, geb. 1843, overl. 1917, e.v. Marijtje van Diepen
 1327. Aagje Stam, geb. 1891 in Obdam, e.v. Jacob Blom, geb. 1884 in Nibbixwoud
 1328. Huwelijk van Alida Neefjes (geb.1912 in Hauwert) met Johannes Ros in 1938; Vooraan v.l.n.r.: Aagje, Marie, Kees, Duw Neefjes-Bakker, Geertje, Baafje Neefjes-Broers en Betje Neefjes-Smal. Staand v.l.n.r.: Mart Smit-Neefjes, Klaas Klaver, Johannes Ros, Alida Neefjes, Jan, Piet Wijnker, Jo en Marie Neefjes-Apeldoorn. Daarachter v.l.n.r.: Simon Konijn, Jan Smit, Cor, Arie en Piet
 1329. Aspirantendag Alkmaar; Staand v.l.n.r.: Cor Slagter, Henk Monen, Siem Dekker, Piet Weel, Ben Houtsma, Ton Groot, Peter Gerritsen en Lippe Leeuw Voor v.l.n.r.: Klaas Slagter, Jan Feller, Bert Wilms, Piet Blokker, Gerard Houtsma, Harm van Dijk en John Groot
 1330. Dr. G.C. van Balen Blanken; Tekening (1932) van Sytze Henstra, 1894-1991.
 1331. Johannes (Henk), Jan en Trijntje Wiggelaar
 1332. Tuinstraat 10
 1333. Amerikaanse windmolen op het land van Klaas Druif.; Olieverfschilderij ca. 1985 door Tunie Saal, Oostwoud. Zicht vanuit het Egboetswater.
 1334. V.l.n.r.: Neeltje Kuiper-Konijn (vrouw van Pieter Kuiper), Trijntje Schoenmaker-Kuiper (vrouw van Jacob Schoenmaker), Ida Laan (vrouw van Jan Kuiper) en Afie Kuiper-Schipper( vrouw van Klaas Kuiper). Foto ca. 1915.
 1335. Uitstapje naar Schiphol
 1336. Zwaagdijk. Foto 1996
 1337. Hauwert '65. F1 Kampioen.
 1338. Openbare Lagere School Hauwert; Volwassenen: Helemaal achteraan: links bakker P. Druif, rechts Willem Otter. Daarvoor v.l.n.r.: Annie Bruin-Galis (bakker), Marijtje Druif-Nooy, iets naar achteren mevr. Schuitemaker, mevr. Grietje Weeder-Wit, mevr. P. Bruin-Bloem, iets naar voren maar wel achteraan juffr. Corrie Ruyterman, Schuitemaker (veearts), Ijsbrand Pool, mevr. Klaasje Otter-Leeuw, daarachter mevr. Pool, Dien Klaver-Pool, mevr. Over-Kossen, Cor Schermer, mevr. Jantje Blom-Pijs. De rij daarvoor: mevr. Leeuw-Geuzebroek, mevr. Hittema-Pijs, Alie Berkhout-Houtkoper, meester H. Pol, juffr. Kroon, H. Galis, Fokje Molenaar-Steggerda, juffr. Middelkoop. Achterste rij kinderen, v.l.n.r.: Meindert Leeuw, Dick de Ruiter, Piet Berkhout, Cor Druif (bakker), Tjerk Buishand, Jaap Berkhout, Jan Hittema, Wim Otter, Wim Bakker, Klaas Weeder, Ijs Pool jr., Noom Over, Reindert Korver. Tweede rij kinderen, v.l.n.r.: Ineke Galis, Marie Pool, Annie Blom, Klazien van der Molen, Ma Winkel, Annie Molenaar Dd, Alie Schuitemaker, Alie van Klaveren, Diet Smit, Ma Weeder, Jannie Klaver, Marie Kaper, Piet Druif. Voorste rij kinderen, v.l.n.r.: Harm Pol, Dick Bruin (v.d.bakker), Jane Winkel, Rens Heins (liggend), Jans Bakker, Anton van Klaveren, Cees Over, Riek Schermer Corz., Klaas Bruin Pietz (liggend).
 1339. Afscheid Ds. De Beaufort.
 1340. Alie Bierman (links) en Klaas Smit.; Zittend voor het huis van Klaas op H109D
 1341. H68a, achterzijde. Foto 2004.
 1342. Kruising Hauwert-Tuinstraat
 1343. Sientje Zwagerman en haar vader Jan Zwagerman; Jan Zwagerman (1846-1931) was slager in het nu gesloopte huis op H 137. Hij was getrouwd met Antje Man.
 1344. Jan Buwalda vissend op het IJsselmaar; Jan Buwalda was tot 1968 de melkboer in Hauwert op H103.
 1345. Amerikaanse windmolen
 1346. Rampoefening Groene Kruis; 2e van links mw. Buwalda-Kossen.
 1347. Rampoefening Groene Kruis; Links mw. Buwalda-Kossen.
 1348. W.I.K. LinksJaap Nooij en rechts Piet Butter.
 1349. Links Jan Koster, rechts Ma de Winkel-Winkel met echtgenoot Jan de Winkel
 1350. Voor: Marie Haker en ??, Achter: Ma Weeder, ??, en Jane Winkel
 1351. Jan Buwalda; Jan Buwalda, geboren in Sneek in 1904 was getrouwd met Nel Kossen, de dochter van Simon Kossen, de melkboer.
 1352. V.l.n.r.: vader Bruin, zwager Hermen Rotte, moeder Bruin en buurvrouw Nierop
 1353. V.l.n.r.: Klazien van der Molen, Josine Chattillon, Van Dalfsen en Klaas Weeshof; Vermoedelijk bij Langeberg op het land in Oostwoud
 1354. Juffrouw Eggerding, kleuteronderwijzeres; Juffrouw Eggerding ploegt de voortuin van de toenmalige kleuterschool om. Op de achtergrond: Cafe 'De Sack van Hauwert'.
 1355. Piet Druif; Piet Druif was in 1937 getrouwd met Marie Kay, de jongste dochter van Volkert Kay Jzn en Marijtje Plas. Piet boerde eerst op Hauwert 127, en na het huwelijk van zoon Klaas, op Hauwert 125.
 1356. H109a t/m H109d in aanbouw
 1357. Hauwert '65. Opening sportveld
 1358. Dorpsstraat (Westeinde). Rechts H 30
 1359. Schilderij "Zak van Hauwert" (foto 2005). Geschilderd in 1954.
 1360. Krijn van Klaveren en Maria Lijdia van Klaveren-Sinterniklaas voor hun huis H100
 1361. Anton van Klaveren op het pad van H 100 met achter hem een interviewer en filmer van TV-NH.; In 2011 werden er voor TV-NH opnamen gemaakt voor een documentaire over het verzet. Anton van Klaveren werd toen geďnterviewd zowel in Opperdoes, waar hij ondergedoken zat en deel uitmaakte van de K(nok)P(loeg), als bij zijn geboortehuis (H 100).
 1362. Anton van Klaveren
 1363. Anton van Klaveren voor zijn geboortehuis H 100.; In 2011 werden er voor TV-NH opnamen gemaakt voor een documentaire over het verzet. Anton van Klaveren werd toen geďnterviewd zowel in Opperdoes, waar hij ondergedoken zat en deel uitmaakte van de K(nok)P(loeg), als bij zijn geboortehuis (H 100).
 1364. Bertus van Schaik; Bertus van Schaik had van 1971 tot ± 1980 een houthandel op H 68
 1365. Foto n.a.v. 25 jarig huwelijk Piet Laan en Bet Knol (zuster van Anne Knol).; Op deze dag trouwde ook hun zoon Piet met Afie Besseling. Bovenste rij v.l.n.r.: Hanna Laan, Arie Laan, Griet Laan, Jaap Laan, Mart Laan, Klaas Laan Onderste rij de twee bruidsparen, t.w. Piet Laan en Afie Besseling, en Piet Laan en Bet Knol.
 1366. Jan Bakker
 1367. Tulpenkoppen 1971; V.l.n.r.: John, Harry, Koos en Wil Groot
 1368. Hauwert 139
 1369. Tienerkoor van mevr. Balk-Lescrauwaet; Van v.l.n.r.: Wies de Winkel, Marie Louise Ruijter, Nettie Metselaar, mevr. Balk, Joke Slagter, Wil Groot en Harrie Schans
 1370. Zanglust; Jan Monen geeft aanwijzingen. V.l.n.r.: Ria Balk, Joke Muller, mevrouw Metz, Theo Schaft, mevrouw Kok, ??, en Diny Boelis. Voor: Rob Tenty en Wil Groot.
 1371. Tienerkoor; Voor v.l.n.r.: Wies de Winkel, Jannie Mienis, Felice Napolitano en Siebe van Dijk. Achter v.l.n.r.: Jaap Langeberg, Cor Blokker, Wil Groot en Harrie Schans
 1372. Siebe en Harmen van Dijk; Siebe en Harmen van Dijk trainen voor de kortebaan wedstrijd
 1373. Familie Laan; Op 28 april 1923 trouwden Piet Laan en Afie Besseling, en vierden Piet Laan en Bet Knol hun 25-jarig huwelijk
 1374. Titelblad van 'Memoriën ofte kort verhael der gedenckwaerdigste gheschiedenissen van Westvrieslant'.; Deze kroniek over de geschiedenis van West-Friesland is geschreven door de Hauwerter Claes Baerntsz.(1574-1651). Het origineel ligt in het Noordhollands Archief.
 1375. Bladzijde uit 'Memoriën ofte kort verhael der gedenckwaerdigste gheschiedenissen van Westvrieslant' van Claes Baerntsz.; zie ook afbeelding 2340.
 1376. Achter v.l.n.r.: Dirk Molenaar, Jaap Balk, Cor Balk (met hoed), Dick Schermer. Voor: Jan Butter en Piet Steenman
 1377. Westeinde.; Het jongetje is Gerard Houtsma, zittend voor zijn ouderlijk huis H 43.
 1378. Hauwert 41. Foto vóór 1941. Dit huis verbrandde in 1941.
 1379. Hauwert 43. Foto 1974, voor de verbouwing.
 1380. Jan Butter; Jan Butter, geb.Hauwert 20-01-1850, zoon van Klaas Butter en Trijntje Bakker. Trouwt 20-04-1877 met Aagje Speets
 1381. Aagje Speets; Aagje Speets, geb. Sijbekarspel 15-01-1851, dochter van Simon Speets en Bregje Schimmel, trouwt 20-04-1877 met Jan Butter
 1382. Geertje Butter, dochter van Jan Butter en Aagje Speets; Geertje Butter, geb. Hauwert ca. 1885,getrouwd in 1909 met Cornelis Dekker (overl.22-5-1917). Geertje hertrouwt in 1922 met Jan Gelder.
 1383. Cornelis Dekker; Cornelis Dekker, geb. ca. 1885, trouwt 25-04-1909 met Geertje Butter. Overleden in 1917.
 1384. Klaas Butter rechts in officierstenue
 1385. Maarten Dekker, zoon van Cornelis Dekker en Geertje Butter
 1386. Aagje Speets; Aagje Speets, geb. Sijbekarspel 15-01-1851, dochter van Simon Speets en Bregje Schimmel. Trouwt 20-04-1877 met Jan Butter
 1387. Klaas Butter; Klaas Butter, geb. Hauwert 08-05-1878, zoon van Jan Butter en Aagje Speets
 1388. Trijntje Butter, geb. 01-03-1881, dochter van Jan Butter en Aagje Speets
 1389. De kinderen van Jan Butter en Aagje Speets
 1390. Geertje Butter, geb. 14-6-1884, dochter van Jan Butter en Aagje Speets
 1391. Geertje Butter, geb. 14 juni 1884, dochter van Jan Butter en Aagje Speets; Geertje trouwde in 1909 met Cor Dekker. Na zijn overlijden in 1917 hertrouwt ze in 1922 met Jan Gelder.
 1392. IJda Metselaar-Gelder en Jan Metselaar; IJda Gelder is een dochter van Jan Gelder (Notweg), getrouwd in 1942 met Dirk Metselaar.
 1393. Geertje Butter, geb. 14 juni 1884, dochter van Jan Butter en Aagje Speets.; Geertje was 2x getrouwd: in 1909 met Cor Dekker. Na zijn overlijden in 1917 hertrouwde ze in 1922 met Jan Gelder.
 1394. Publieke verkoop te Hauwert, blad 1. Voor blad 2 en blad 3 zie Bijlagen
 1395. Getuigschrift tuinbouwcursus van Maarten Jan Dekker
 1396. Bewijs van toegang tot de vergaderingen en tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw; dit bewijs is van J. Butter
 1397. Aanplakbiljet publieke verkoping 13-12-1916. Goederen in eigendom van J. Butter
 1398. Getuigschrift melkcursus van Maarten Jan Dekker
 1399. cijferlijst bij Getuigschrift melkcursus van Maarten Jan Dekker
 1400. Diploma melkcontroleur van Maarten Jan Dekker
 1401. Ter herinnering aan de toetreding tot de Ned.Hervormde Kerk, van Maarten Jan Dekker
 1402. Simon Butter (links) en Cor Metselaar H(eertje)zn.; Simon Butter, geboren 1888, zoon van Jan Butter en Aagje Speets Cornelis Metselaar, geboren ± 1888, zoon van Heertje Metselaar en Aagje Pijper
 1403. Simon Butter; Simon Butter, geb. 1888, zoon van Jan Butter en Aagje Speets. In 1922 getrouwd te Ilpendam met Anna Slooves.
 1404. Trijntje Butter; Trijntje Butter, dochter van Klaas Butter en Trijntje Bakker, geboren ca. 1846, in 1867 getrouwd met Frans van der Deure
 1405. Frans van der Deure; Frans van der Deure, geb. Wognum ca. 1845, zoon van Frans van der Deure en Trijntje Galis, getrouwd in Nibbixwoud 28-04-1867, met Trijntje Butter
 1406. Dirk Butter??; Dirk Butter, zoon van Jan Butter en Grietje Saal, geb. in Hauwert ca. 1859, overl. 1922. Dirk is in 1881 getrouwd met Cornelisje Butter. Cornelisje overleed in 1894. Hij trouwde in 1911 met Hillegonda de Boer.
 1407. Cornelisje Butter; Cornelisje Butter, geb.ca 1861, overl.28-05-1894, dochter van Klaas Butter en Trijntje Bakker. Getrouwd in 1881 met Dirk Butter.
 1408. Klaas Butter; Klaas Butter, geb. ca 1855, zoon van Jan Butter en Grietje Saal, getrouwd in 1881 met Adriaantje Pool
 1409. Links Dirk Butter (??), en in het midden Klaas Butter (??)
 1410. Klaas Butter, geb. ca. 1855, zoon van Jan Butter en Grietje Saal
 1411. Klaas Koetsier, onderwijzer; Klaas Koetsier, geb. Zwaag 1890, getrouwd 29-12-1915 in Berkhout met Antje Helder
 1412. Antje Helder; Antje Helder, geb. Hauwert ca. 1892, dochter van Jacob Helder en Maartje Kooij, getrouwd 29-12-1915 met Klaas Koetsier
 1413. 4 gebroeders Knol rond het biljart.; V.l.n.r.: Teunis Knol, Piet Knol, Willem ? (toeschouwer), de vader van Annie Knol(echtgenote van Piet Commandeur) en Oene Knol
 1414. Sijvert (Severinus) Commandeur en Taatje (Thadea) Groot op hun 25-jarig huwelijksfeest; Sijvert, geb.18-02-1896, overl.03-03-1965 te Hauwert. Taatje, geb.21-03-1902 te Berkhout, overl.te Nibbixwoud 09-09-1985. Getrouwd te Berkhout 24-04-1924.
 1415. Fam. Commandeur; Staand v.l.n.r.: ?, ?, Taatje Groot-Commandeur, Sijvert Commandeur, Trien Commandeur, Joke Gerritsen, Piet Gerritsen. Staand voor Piet Gerritsen Lies Machtel en Niek Commandeur. Gehurkt vooraan v.l.n.r. Annie Commandeur, Sjef Gerritsen, Jan Gerritsen, Piet Commandeur.
 1416. V.l.n.r.: Vader Sijvert Commandeur, Piet, Toos, Niek, Trien en moeder Taatje Commandeur-Groot
 1417. Bejaardenhuis De Hoge Weide in Nibbixwoud; Aan de tafel links zit Taatje Commandeur-Groot (3e van links).
 1418. De kinderen van Sijvert Commandeur en Taatje Commandeur-Groot.; Foto gemaakt op de kermis in Nibbixwoud. Achter: Piet en Trien. Voor: Toos en Niek
 1419. Trouwfoto Taatje Groot en Sijvert Commandeur
 1420. Piet, Toos, Trien en Niek Commandeur, kinderen van Sijvert Commandeur en Taatje Commandeur-Groot; Heel veel kermisfoto's werden gemaakt tegen de schutting van Ruiter (nu tegenover het Wok-restaurant in Nibbixwoud)
 1421. Vooraan: Niek Commandeur en Rinus Maas (een dienstkameraad van Piet Commandeur). Achter v.l.n.r.: Toos, moeder Taatje, Trien en vader Sijvert Commandeur.
 1422. Schoolfoto van de kinderen van Sijvert Commandeur en Taatje Commandeur-Groot; V.l.n.r. Trien, Piet, Niek en Toos
 1423. De oudste 3 kinderen van Sijvert en Taatje Commandeur. V.l.n.r.: Piet, Niek en Toos
 1424. Bidprentje voor Margaretha Molenaar; Margaretha Molenaar was de oma (van moederskant) van Annie Knol (echtgenote van Piet Commandeur)
 1425. Oogsttijd Hauwert; V.l.n.r.: Vrouwtje Schermer, Riek Schermer en Cor Schermer
 1426. Oogsttijd Hauwert. Tarwe; V.l.n.r.: Cor Schermer, Vrouwtje Schermer en Riek Schermer.
 1427. Oogsttijd Hauwert. Snijbonen plukken.; Hendricus Schermer, vader van Cor Schermer aan de pluk.
 1428. Oogsttijd Hauwert. Bonen dorsen.; Cor Schermer en ?
 1429. Oogsttijd Hauwert. Hooi op de wagen.; Op der bok links Riek en rechts Cor Schermer.
 1430. Bieten uit de kuil halen i.v.m. de vorst
 1431. Op de trekker Joop Groot
 1432. V.l.n.r.: L. Schermer, J. Otsen, Koos Groot, Piet, Har, Joop Groot, R. Otsen, John Groot, Jo Groot en Tonnie.
 1433. V.l.n.r.: Koos, Joop en John Groot.
 1434. Oogsttijd Hauwert, anemonen spoelen.; Joop Groot spoelt de anemonen-bollen schoon.
 1435. Oogsttijd Hauwert. Knielend voor de aardappel-opslag.; V.l.n.r.: Breggie Groot-Deen, Afie Groot, Vera Groot, Joop Groot, ???
 1436. Oogsttijd Hauwert, anemonen rooien.; Voor op de trekker Joop Groot, op de achtergrond Koos Groot.
 1437. Oogsttijd Hauwert, Joop Groot sorteert tulpenbollen.
 1438. Oogsttijd Hauwert, ranonkelzaad darsen.; Joop Groot in de kas.
 1439. Oogsttijd in Hauwert, tulpenbollen oogsten.; Op de trekker Joop Groot, op de aanhanger Koos Groot.
 1440. Oogsttijd Hauwert, aardappelen rooien.; Jo Groot op de trekker.
 1441. Oogsttijd Hauwert, tulpen koppen.; V.l.n.r.: Meindert Groot, Joop Groot en Jo Groot.
 1442. Oogsttijd. Tulpenbollen pellen bij de Jo Groot op Zwaagdijk.
 1443. Oogsttijd. Aardappelen rooien bij de familie Groot op Zwaagdijk.; V.l.n.r.: Vera Groot, ??,. Joop Groot, Koos Groot, Jo Groot en ??.
 1444. Oogsttijd. Aardappels oogsten bij de familie Groot in Zwaagdijk.
 1445. Oogsttijd Hauwert, hooien.; Op het hooi Gert Laan, op de bok v.l.n.r.: ??, Jo Groot en Breggie Groot-Deen.
 1446. Hauwert 124; De boerderij H 124 toen Jan Bakker en Josine Bakker-Chattillon hier nog woonden.
 1447. Hauwert 91; In de deuropening Ida Bakker-de Groot, echtgenote van Pieter Jan Bakker. Het huis is in 1994 gesloopt en vervangen door een nieuw huis.
 1448. Hauwert 124; Zo zag de boerderij eruit toen Jan Bakker en Josine Chattillon hier woonden (1959-1978). Nadat Jan en Josine vertrokken werd het oude type ramen er weer ingezet.
 1449. De boerderijen op H 124 (vooraan) en H 126
 1450. Hauwert 149; Dit huis is gebouwd in 1894 door Jaap Kos. De bewoners van dit huis hadden vanaf 1894 tot 1971 een bodedienst op Hoorn.
 1451. Op het bankje Ida Bakker-de Groot met op schoot kleinkind Kees Wit, en Pieter Jan Bakker. Achter het bankje Grietje Wit-Bakker.; Pieter Jan Bakker en Ida Bakker-de Groot waren de ouders van Jan Bakker
 1452. Notweg 6; Het huis en de schuren zijn neergezet door Jan Bakker en Josine Bakker-Chattillon in 1978 tijdens de ruilverkaveling. Zij hadden tot dan geboerd op H 124.
 1453. Zicht op Notweg 6
 1454. Tijmen Balk; Tijmen Balk, geb. 23-12-1902, zoon van Hendricus Balk en Antje Leegwater.
 1455. Tijmen Balk; Tijmen Balk, geb. 23-12-1902, overl. 17-04-1993. Vanaf 1845-1970 boerde de familie Balk op H79. Tijmen verkocht de boerderij in 1970.
 1456. Tijmen Balk, geb. 23-12-1902, zoon van Hendricus Balk en Antje Leegwater
 1457. Foto t.g.v. de opname van 'Auf da Alm' van Der Edelweisz Chor en Die Tiroler Musiker.; Ter gelegenheid van het 12˝-jarig bestaan van het hervormd tienerkoor van Hauwert werd een plaat gemaakt als herinnering aan dit feest. Ds. A.de Beaufort was de oprichter van dit kerkkoor. De jeugd wilde ook weleens iets anders Zo is het 'Edelweisz'-koor ontstaan. Leden van Der Edelweisz Chor: Annelies Appelman, Anita Balk, Annemarie Beemster, Marleen Bobeldijk, Janette van Dijk, Greta Dijkstra, Mary Keur, Margo Koeman, Miranda Koeman, Ellen Metselaar, Margriet de Winkel.; Pieter Jongerhuis
 1458. Foto t.g.v. de opname van 'Auf da Alm' door Der Edelweisz Chor o.l.v. C.Balk-Lescrauwert (Ilse Mayer) en Die Tiroler Musiker o.l.v. Johann Twisterling; ; Pieter Jongerhuis
 1459. Heilwensch ter Gelegenheid van de Vijf en twintigjarige Echtvereeniging van Henricus Balk en Antje Leegwater.; Het gedicht is geschreven door Tijmen Balk, zoon van Henricus en Antje. Zie Bijlagen voor het hele gedicht.
 1460. Inschrijvingsformulier voor de militie van Tijmen Balk (geb.23-12-1902) voor de lichting van het jaar 1922
 1461. Bevrijdingsfeest 1945; Lida Pereboom en Elly Klaver poseren na de optocht als "Rode Kruis-verpleegsters"
 1462. Piet Klaver en Alberdina Pool voor hun Vivo-winkel; Vanaf het einde van de 19e eeuw tot 1960 was op H 57 een kruidenierswinkel. Piet Klaver en Alberdina Pool waren de laatste winkeliers op dit adres. Daarna werd het een woonhuis.
 1463. Dankwoord van Jan Haker op zijn afscheidsreceptie.
 1464. Afscheidsreceptie kostersechtpaar Haker. In het midden het kostersechtpaar.
 1465. Bij afscheidsreceptie kostersechtpaar Haker. V.l.n.r. Wim Haker, Bram Haker (zijn vader en broer van Marie Bakker-Haker, ??, Wim Bakker.
 1466. Afscheid kostersechtpaar Haker. V.l.n.r.: Trijntje Haker-de Graaf, Jan Haker, Cor Beemster.
 1467. Bij de afscheidsreceptie van het kostersechtpaar Haker. Voor de deur het echtpaar Haker.
 1468. Afscheid kostersechtpaar Haker in 1965. Op de voorste rij v.l.n.r. Wim Bakker, Marie Bakker-Haker, Trijntje Haker-de Graaf (zoekt haar kerkboekje) en Jan Haker.
 1469. Afscheid kostersechtpaar Haker. V.l.n.r. Ds Hendriks, Trijntje Haker-de Graaf, Jan Haker
 1470. Jan Haker en Trijntje Haker-de Graaf, kostersechtpaar; Jan Haker stofzuigt de kerk, terwijl zijn vrouw het zand onder de stoelen in golfjes veegt.
 1471. Cor Winkel geeft cadeau van het Kerkbestuur. Links Wim Bakker, schoonzoon van het kostersechtpaar Haker.
 1472. Jan Haker, koster, windt de klok van de kerk op
 1473. N.H. Kerk van Hauwert, foto 1965, bij afscheid van kostersechtpaar Haker
 1474. Jan Haker, koster, aan het werk op het kerkhof
 1475. Kosterswoning (H93) in 1965 toen het kostersechtpaar Haker er woonde.
 1476. Kostersechtpaar Hakker voor de kerk van Hauwert na de schoonmaak
 1477. Kerkhof Hauwert
 1478. Jan Haker bij het luigat in de kerktoren van Hauwert
 1479. Kosterswoning (H 93) in 1965, toen het echtpaar Haker er woonde, met erachter de N.H. Kerk van Hauwert
 1480. Trijntje Haker-de Graaf, kostersvrouw, op de preekstoel
 1481. Jan Haker vult de psalm in voor de dienst
 1482. Jan Haker, koster, luidt de klok van Hauwert; ; Bakker-Haker
 1483. Kostersvrouw Haker in de keuken van haar woning op H 93.
 1484. Kostersechtpaar Haker bezig met afstoffen van het orgel
 1485. Jan Haker op zijn vaste plek in de kerk
 1486. Trijntje Haker-de Graaf, vrouw van Jan Haker, op haar vaste plek (stoel 77) in de kerk van Hauwert op de dag van het afscheid van het kostersechtpaar Haker
 1487. Trijntje Haker-de Graaf maakt consistoriekamer klaar voor de vergadering; De consistoriekamer was in de kosterswoning
 1488. Koster Haker maait het gras voor de N.H. kerk van Hauwert. Op de achtergrond de pastorie (H97).
 1489. Koster Haker harkt het gemaaide gras bijeen voor de N.H. Kerk te Hauwert
 1490. Huwelijksaankondiging van de ouders van Josine Bakker-Chattillon
 1491. Trijntje Chattillon-Kaan; Trijntje Chattillon-Kaan, geb. 12-9-1913, overl 10-3-2001. Trijntje is de moeder van Josine Bakker-Chattillon.
 1492. V.l.n.r. Broer van opa Kaan, opa Kaan, oma Kaan, Trijntje Chattillon-Kaan, Simon Chattillon, oma Chattillon, opa Chattillon, zuster van Trijntje Chattillon-Kaan. De 2 kinderen zijn een neefje en nichtje.
 1493. Simon Chattillon; Simon Chattillon, de vader van Josine Bakker-Chattillon. De foto is genomen tijdens de mobilisatie. Simon zat bij de cavalerie.
 1494. Pieter Jan Bakker; Pieter Jan Bakker, geb.± 1901 in Hoogwoud, overl. 1969. Hij was getrouwd met Ida de Groot uit Venhuizen. Rond 1932 kwamen Pieter Jan en Ida in Hauwert wonen, op Hauwert 124. Pieter Jan is de vader van Jan Bakker.
 1495. Ida Bakker-de Groot; Ida Bakker-de Groot, geb. ± 1899 in Venhuizen, overl. 1985, echtgenote van Pieter Jan Bakker en moeder van Jan Bakker
 1496. Ida Bakker-de Groot en Pieter Jan Bakker, de ouders van Jan Bakker
 1497. Pieter Jan Bakker en Ida Bakker-de Groot met 2 kleinkinderen
 1498. Familie Chattillon; Bovenste twee meisjes: Netty en Nel Tweede rij v.l.n.r: Josine, vader Simon Chattillon, Gre, moeder Chattillon-Kaan, Jaap Vooraan de drieling: Dick, Simon en Johan
 1499. Josine Chattillon, 2 jaar oud.
 1500. Josine Chattillon, ± 14 jaar oud
 1501. Jan Bakker; Zoon van Pieter Jan Bakker en Ida de Groot (H 124)
 1502. Jan en Grietje Bakker, zoon en dochter van Pieter Jan Bakker en Ida Bakker-de Groot
 1503. Jan Bakker; Jan Bakker, hier ongeveer 20 jaar oud. Later getrouwd (in 1959) met Josine Chattillon.
 1504. Jan Bakker en Josine Chattillon
 1505. Jan Bakker en Josine Chattillon. Huwelijksaankondiging 19-12-1959.
 1506. Jan Bakker en Josine Chattillon. Korte weergave huwelijksakte 19-12-1959.
 1507. Trouwfoto Jan Bakker en Josine Chattillon; Zij woonden tot 1977 op H 124
 1508. V.l.n.r.: Pieter Jan Bakker, Ida Bakker-de Groot, Jan Bakker, Josine Bakker-Chattillon, Trijntje Chattillon-Kaan, Simon Chattillon, oma Chattillon Achter oma Simon, een van de drielingbroertjes van Josine
 1509. Notweg 6
 1510. Luchtfoto van Hauwert 124; Bekijk hoe netjes het was rond het huis vóór de verkaveling
 1511. Hauwert 124. Foto van de westkant genomen.
 1512. Jan Bakker; Jan Bakker, geboren (1933)op de boerderij Hauwert 124. Op klompjes naar school.
 1513. Josine Chattillon
 1514. Fruit plukken bij Jan Ham; In gesprek v.l.n.r.: Nel Kreuger, Josine Chattillon, Mieke Schaft
 1515. Links Nel Kreuger, rechts Josine Bakker-Chattillon; Fruit plukken bij Jan Ham
 1516. Familie Chattillon vóór de geboorte van de drieling; Meisje met strik Josine Chattillon
 1517. Ida Bakker-de Groot
 1518. Ida Bakker-de Groot met haar broer Cor de Groot voor haar huis op Hauwert 91
 1519. Trouwfoto Jan Bakker en Josine Chattillon
 1520. Josine Bakker-Chattillon en haar broertje Jaap Chattillon
 1521. Josine Bakker-Chattillon en Jan Bakker met hun 3 zoons op de boerderij Hauwert 124
 1522. Hauwert 124 voor de ruilverkaveling
 1523. Notweg 6, publicatie 2 mei 1977, toestemming bouw woonhuis
 1524. De schuur achter de boerderij Hauwert 124. Daarvoor de voersilo.
 1525. Boerderij van de fam. Bakker-Chattillon, koestal. Josine Bakker-Chattillon verkoopt melk.; Vóór de ruilverkaveling
 1526. Achter de boerderij Hauwert 124, met doorloopmelkwagen en kippenhok, varkenschuurtje. Aan de westkant op het land genomen
 1527. H 124 Boerderij van fam. Bakker-Chattillon. Mestvaalt en hooiberg.; Vóór de ruilverkaveling
 1528. Kalfjes in de dars.; Vóór de ruilverkaveling
 1529. Josine Bakker-Chattillon aan het biks scheppen; Vóór de ruilverkaveling
 1530. Jan Bakker aan het melken
 1531. Koeien op stal. (lange regel aan de oostkant). Vóór de ruilverkaveling.
 1532. Boerderij fam. Bakker-Chattillon. Zoon Simon helpt Jan Bakker bij het kalveren.
 1533. Boerderij fam. Bakker-Chattillon. Terwijl Jan Bakker het kalf "trekt" kijken zoon Simon en vrouw Josine toe.
 1534. Josine Bakker-Chattillon rijdt de melkbussen naar de weg
 1535. De melkauto van Klaas Smit
 1536. Schoolfoto Openbare Lagere School 1977
 1537. O.L.S. Hauwert.
 1538. Hauwert '65. Pupillen.; Voorste rij, v.l.n.r.: Piet Bakker, ??, ??, Brian Antes, Simon Bakker en Sander/Ferry van Dijk. Achterstenrij, v.l.n.r.: ??, Loek Klein, ??, ??, ??, ?? en Luiten Plekker.
 1539. Piet Boots en Afra Groen; De trouwjurk van Afra was gemaakt van jurken van haar moeder die overleden was in 1933. Piet en Afra woonden op Hauwert 18. Piet was daar tuinder.
 1540. Jaap Boots; Nadat zijn broer Piet was overleden trouwde Jaap Boots met de vrouw van Piet, Afra Groen.
 1541. Afra Groen met de kinderen Nel, Jaap en Theo.; In 1943 overleed Afra's eerste man Piet Boots. In 1944 hertrouwde zij met de broer van Piet, Jaap Boots.
 1542. Arien Koeman te melken in "het bon" achter de boerderij
 1543. Hooitijd
 1544. Arien Koemam (rechts) met Willem Bruin (links)
 1545. Arien Koeman (met bretels om). Foto 1939 tijdens de mobilisatie.
 1546. Arien Koeman aan het graskuilen
 1547. Links Arien Koeman
 1548. Hooitijd.
 1549. Marie Mars (e.v. Arien Koeman) aan het melken
 1550. Arie Koeman
 1551. Huwelijksfoto van Ariën Koeman en Marijtje (Marie) Mars
 1552. Marijtje Mars, e.v. Ariën Koeman, op 18-jarige leeftijd
 1553. Marijtje (Marie) Mars, op 7-jarige leeftijd
 1554. Theunis Over, geb. 1890 te Oude Niedorp, overl. 1972; Theunis kwam in 1913 naar Hauwert. Hij was wijd en zijd befaamd om zijn windmolens.
 1555. Gedicht t.g.v. viering 25-jarig huwelijk Cor Winkel en Immetje Koomen op 25-4-1945.; De schrijvers van het gedicht zijn de kinderen van Cor Winkel en Immetje Koomen. Zie bijlage (v.l.n.r.: Piet, Jane, Iet en Ma Winkel).
 1556. Woonhuis familie Cor Winkel.; In 1945 was het huisnummer nog 137.
 1557. Woonhuis familie Cor Winkel met erachter de boerderij.
 1558. Woonhuis familie Cor Winkel met erachter de boerderij.; Fiets staat voor het raam van de slaapkamer. Erachter de deur naar de koegang.
 1559. Boerderij H 132. Varkensboet.; In de varkensboet waren 3-4 hokken voor maximaal 30 varkens. Rechts op de achtergrond de boerderij van Dirk Metselaar (Notweg 7)
 1560. Boerderij H 132. Kapberg; De kapberg was gebouwd van materiaal vrijkomend van de sloop van de boerderij aan de overzijde van de weg. Volledige boerderij-indeling waar machines waren ondergebracht en kippen werden gehouden. Achterin een hok voor een stier.
 1561. Boerderij H 132. Kapberg.
 1562. Koeien van Cor Winkel.; Staande links achter Loek Winkel, de jongste zoon van de broer van de vader van Cor Winkel, die tijdens de oorlog was ondergedoken. Loe was dus van een oudere generatie dan Cor Winkel.
 1563. Boerderij H 132. Mis (mestvaalt).; Naarmate de winter vorderde werd het een hele kunst om de kruiwagen bovenaan de plank te rijden. Op de achtergrond de kerk en molen De Hoop van Wervershoof.
 1564. De brongasinstallatie.; Links achter de rietmat zichtbaar een deel van de fiets waarop tijdens de oorlog onderduikers fietsten om water naar boven in de brongasinstallatie te pompen. Tegen de verveling was een plank voor de fiets gemonteerd waarop een tijdschrift of boek kon worden gelegd. Na het onderwater zetten van de Wieringermeer door de Duitsers was het fietsen niet meer nodig door stijging van het grondwaterpeil. Op de achtergrond links de watertoren van Hoogkarspel en rechts de kerk van Zwaagdijk.
 1565. Achterdeur boerderij H 132 met ernaast hangend aan de muur een paar drogende dameskousen. Eronder een brongasbuis.; Links de schuif van de trog en ervoor een omgekeerde melkbus. Op de voorgrond de waterpomp.
 1566. Menghok boerderij H 132. Dit was een aparte schuur, gebouwd op de gierkelder, met erin een wasmachine voor kleding.; In een aparte ruimte kon worden gestookt.
 1567. Menghok boerderij H 132.; Dit was een aparte schuur, gebouwd op de gierkelder. Links zichtbaar de plee met afvoer naar de gierkelder. De closetrolhouder kon niet worden gebruikt vanwege de papierschaarste. Rechts de wasmachine waarvoor het hete water werd gestookt in de aparte ruimte.
 1568. Woonhuis 132. Bedstee in de keuken, waar het echtpaar de eerste tijd in sliep.; Later werd de bedstee gebruikt als berging.
 1569. Woonhuis H 132. Keuken aanrecht met een drietal comfort-aansluitingen op de brongasinstallatie.; Aan de muur hangt een aansteker om het gas aan te steken.
 1570. Woonhuis H 132. Voorkamer met achter de stoel de (behangen) deur naar het hossie dat weer toegang gaf tot de slaapkamer van het echtpaar.; Aan de muur medailles van de meisjes Ma en Jane Winkel.
 1571. Woonhuis H 132. Voorkamer met noodkachel, gemaakt door smid Piet Blokker uit een melkbus.; Bovenop de melkbus konden ringen worden gelegd om bijv. de afgebeelde waterketel te laten verzinken. Schoorsteenmantel was van (nep)marmer. Tussen de noodkachel en de stoel is zichtbaar een kolenkit met porceleinen witte knop.
 1572. Woonhuis 132. Slaapkamer aan de oostkant van het woonhuis.; Rechts, achter de stoel, de bedstee deuren. In deze kamer sliepen 3 kinderen.
 1573. Jouke Schaafsma, zoon van Klaas, staat in de deuropening naar de koegang en bekijkt de dars.
 1574. Boerderij H 132. Bakwagen voor de kapberg.; De bakwagen deed dienst voor vervoer van droog materiaal. Rechts een stapel voederbieten. De Duitse bezetter had in '42 een scheurplicht ingesteld om "van groen naar zwart" te boeren. Voor Cor Winkel betekende het dat 3˝ ha. grasland werd omgeploegd om er aardappelen, graan, kool en bieten te verbouwen.
 1575. Boerderij H 132. Staande op het "melkbon" het paard Nel. Een verschrikkelijk lief dier dat op het moment van de foto ruim 20 jaar was.
 1576. Boerderij H 132. Kalverenhok.
 1577. Boerderij H 132. Koestal waarin het licht van de koeraampjes op het stro schijnt.; Te zien is dat de koeien binnen korte tijd naar buiten gaan. Dan worden ook de schutten, die nu achter de koeien de mest tegenhouden, in de sloot gegooid om een tijd later te worden schoongeboend.
 1578. Woonkamer anno 1900. Naaimachine uit 1865. Servies uit 1901.
 1579. Woonkamer anno 1900. Servies uit 1901. Dressoir uit 1920.
 1580. Woonkamer anno 1900.
 1581. Keukentje rond 1900. Let op de boenbank (voorloper van het aanrecht) en de wastobbe.
 1582. Keukentje uit 1900 van de andere kant bekeken.
 1583. Bedstee in de woonkamer. Onder de bedstee een voorraadhok met weckflessen.
 1584. Keukentje met kookpot aan haal.
 1585. In deze verzameling staan de originele bakkerskar van Jacob Bruin uit Hauwert en reiskisten van Willem van Twisk.; Jacob Bruin was van 1929 tot 1956 bakker in Hauwert. Willem van Twisk was veehouder op H 38 van 1921 tot 1946.
 1586. Lijfje (soort hemd). Dit droeg men over het lijf. Rond 1850 zaten aan het lijfje nog geen banden. Het lijfje is van blauwgebloemd wol.
 1587. Manshemd, ook wel hemdrok genoemd. Oorspronkelijk ontstaan als bovenkleding. De mannen droegen het manshemd over hun hemd heen.; Het hemd is gemaakt van wollen damast, dat niet vergaat. Het hemd op de foto stamt uit 1740-1780. In die tijd had een manshemd nl. open oksels, wat ook een kenmerk is van dit hemd.
 1588. Lepelrek in keuken.
 1589. Kookpot aan haal.
 1590. W.C.
 1591. Het stalletje.
 1592. Stal met verstelde overalls, kielbroeken, kieljassen, knechtenkist.
 1593. Transportafdeling. Er staan o.a. een bakfiets, 2-wielige traktor met transportwagen, togen.
 1594. Afd. slootonderhoud.
 1595. Aardappel- en tulpenhoekje. Gereedschap om o.a. aardappelen te poten/telen.
 1596. Kaasmakerij. Alle gereedschap om boter, kaas te maken.
 1597. Gereedschap om bonen te zaaien/telen/planten. O.a. een dorsmolen.
 1598. Gereedschap t.b.v. zacht/klein fruit (aardbeien, druiven etc.). O.a. een kruisbessensorteerder, druiventrap, en plukmandjes per fruitsoort.
 1599. Melkafdeling met melkbussen, melkemmers etc.
 1600. Materiaal t.b.v. voederen van koeien, zoals papbakken, bietensnijder.
 1601. Hooioogst. De kar is van Cees Metselaar (H102).
 1602. Ambachtelijk gereedschap, o.a. van een timmerman, een smid.
 1603. Gereedschap t.b.v. groene ambachten, zoals tuinieren, houthakken. Let op de rookkast anno 1920/30.
 1604. Diversen
 1605. Materiaal t.b.v. bemesting. Ierbak.
 1606. Driewielde kar. Ervoor staat een mestkruiwagen.
 1607. Links een reiskist van Willem van Twisk, veehouder op H 38 van 1921 tot 1946
 1608. Links de bakkerskar van Jacob Bruin, bakker te Hauwert van 1929 tot 1956
 1609. Oud straatbord voor het oosteinde van Hauwert. Na de ruilverkaveling (jaren 70) verdween de Zak van Hauwert.
 1610. Oud straatbord. Wat nu de Dorpsstraat is, heette tot in de jaren 70 Hauwertstraat..
 1611. Simon Boelis op de H-D in de jaren 50.; Deze foto is genomen voor het huis van Simon (Notweg 8). Het hek aan de overzijde is van Cor Tuinman (Notweg 9).
 1612. Luchtfoto van de boerderij op Notweg 8, genomen in de jaren 60 vorige eeuw; In de jaren 60 werd deze boerderij bewoond door de fam. Boelis
 1613. De 2 boerderijen aan het end van "het Weggie".; Deze foto is van voor de ruilverkaveling. De boerderijen aan het eind van de Notweg werden toen bewoond door fam. Tuinman (N 9) en fam. Boelis (N 8).
 1614. Notweg 8 in de jaren 50/60, toen bewoond door de fam. Boelis.; Het paard “Flip”voor de harkmachine. De varkensboet op de achtergrond. Stijntje Boelis-Balk, moeder van Nico en Harry Boelis, bij het kippenhok
 1615. Nico en Harry (Herke) Boelis bij het melkbussenwagentje (Notweg 8)
 1616. Harry (Herke) Boelis, geb. 1940
 1617. Simon Boelis met het paard voor de harkmachine (Notweg 8)
 1618. V.l.n.r.: Stijntje Boelis-Balk, Simon Boelis, Harry (Herke) Boelis en Nico Boelis op het terrasje op Notweg 8.
 1619. Simon Boelis op de maaimachine
 1620. Stoomgemaal Medemblik, gebouwd 1869. Foto gemaakt vóór de uitbreiding in 1907.; De 15 "Molens Oost" waarvan hier 11 zijn afgebeeld werden in 1908 gesloopt. Op de voorgrond de Brakeweg.
 1621. W.I.K. Bonds-Vaardigheids diploma Piet Butter; Jongeren tot 15 jaar waren aspirant-leden
 1622. W.I.K. Diploma Bonds-Vaardigheidsproef Piet Butter
 1623. W.I.K. Diploma Bonds-Vaardigheidsproef Piet Butter
 1624. W.I.K. Diploma Bondsvaardigheidsproef gymnastiek Piet Butter
 1625. Opening Dorpshuis.
 1626. Opening Dorpshuis.
 1627. Opening Dorpshuis.
 1628. Opening Dorpshuis.
 1629. Opening Dorpshuis.
 1630. Piet Berkhout aan het maaien..
 1631. Excursie Historisch Genootschap Hauwert naar IJlst. 2013
 1632. Excursie HGH naar IJlst. 2012
 1633. Schets van Batje 61, geschetst door Piet Mienis, controleur-stamboekhouder van Fokvereniging 'Vooruitgang'
 1634. Simon Boelis en Stijntje Boelis-Balk. Trouwfoto 13-04-1936
 1635. Westend, H 16
 1636. Mobilisatie 1914-1918; Achterste rij, tweede van links Pieter Boelis, 3e van links Piet Blokker Gzn.
 1637. Gerrit Blokker Pzn. Geboren 1925.
 1638. Niek (Nicolaas) Boelis op een Lambretta scooter voor de Pastorie
 1639. Niek Boelis, links, met Anne Dijkstra Annezn op de Lambretta scooter.
 1640. Overlijdensadvertentie Siemon Boelis
 1641. Simon Boelis met echtgenote Stijntje Boelis-Balk en zoon Klaas (Niek) in de sjees. Foto ca. 1947.
 1642. Mariabeeld; Vermoedelijk uit het interieur van de vm. Rooms-Katholieke schuurkerk in Hauwert
 1643. H 7 voordat het pand in augustus 1938, na blikseminslag, volledig afbrandde.
 1644. Schets van boerderij van Fam. Laan door Koos Groot; Van een wazige oude foto,de boerderij staat nog steeds op Zwaagdijk, nu zonder topgeveltje en ooievaarsnest. Gebouwd in 1760 achtereenvolgens bewoond door Klaas Laan en Geertje Wiering, Jan Laan en Antje Kok en Gert Laan en Trien Wiering.
 1645. Anna Buis, echtgenote van Adrianus Laan; Overleden Spierdijk 3-2-1939, begraven Spierdijk R.K. Kerkhof 7-2-1939
 1646. Trouwfoto van Lippe Leeuw en Boukje (Baukje?) Weiland; Lippe was de zoon van Pieter Leeuw en Aafje Geuzenbroek
 1647. Bestuursleden Dorpshuis "De Werf". Foto 2-10-1982
 1648. Herke Boelis, rechts.; Voor de "dikke DAF" in militaire dienst bij de Aan- en Afvoertroepen te Tilburg.
 1649. Herke (Harry) Boelis, geb. 1940, overl. 2002
 1650. Meinsje Boelis en Pieter Gerrit Blokker en zoon Gerrit Blokker
 1651. Pieter Gerrit Blokker en Meinsje Boelis
 1652. Notweg 10; Eigenaren o.a. Tjebbe Wolthuizen, later familie Jacques Elion, onderwijzer te Haarlem en getrouwd met Johanna Louiza van Weezel
 1653. Notweg 8, westzijde
 1654. Notweg 8, westzijde
 1655. Herke (Harry) Boelis, geb. 1940, overl. 2002. Zoon van Simon Boelis en Stijntje Balk
 1656. Nico (Klaas) Boelis, zoon van Simon Boelis en Stijntje Balk
 1657. Nel Tuytel ( Petronella Alma). Geb. te Twisk. Gehuwd met Nico Boelis ( broer van Herke Klaas Boelis)
 1658. Hauwert 135; Straatzijde oude woning van Meindert Leeuw en Geertje Boelis. Op dezelfde plaats werd na de sloop ca. 1956 door Herke K. Boelis een nieuwe woning gebouwd.
 1659. Achterzijde Hauwert 135; Achterzijde oude woning van Meindert Leeuw en Geertje Boelis. Op dezelfde plaats werd na de sloop ca. 1956 door Herke K. Boelis een nieuwe woning gebouwd.
 1660. O.L.S. Zwaag. Foto 1930-1931.; Van achter naar voren en van links naar rechts. Henk Zwaan, Klaas van de Deure, Gert Halsema, Kees Kinderman, Gijs Boot, Piet de Ruiter, Riet Visser, Joop Leeuw, Heemke Kinderman, Cris Boot, Klaas Pijl, Piet Heuvel, Siem Nooi, Tini Penning, Netty Ham, Andrea Saal, Coba Zwaan, Annie Nooi, Griet Pauw, Trijn Groot, Niek Nap, Griet Pijl, Nel Leeuwerik, Bep Faber, meester Gerrit Penning, Aafje Ham, juffrouw Trien Keetman, Dirk Knol, Miek Leeuwerik, Frans Peetoom, Gerie Boelis, Marie Balk, Ma Heuvel, Wim Rol, Duw Kinderman, Jan Demmendal, Jaap Leeuw, Cor Saal, Frits Timmerman en Piet Boelis.
 1661. Rouwbrief overlijden 8-3-1910 van Cornelis Slagter Pzn, echtgenoot van C. Slagter-Groot
 1662. Overlijdensadvertentie d.d. 20-12-2009 Meindert Leeuw, echtgenoot van Geer Leeuw-Boelis
 1663. Aankondiging ondertrouw op 13-4-1920 en huwelijk 2-5-1920 Herke Boelis Klz. en Aaltje Balk Pdr.
 1664. Geboortekaartje 21-8-1922 Geertje Boelis
 1665. O.L.S. Blokker. Op z'n knieën, uiterst rechts Pieter Boelis.
 1666. Overlijdensadvertentie d.d. 22-7-1999 Piet Boelis
 1667. Neeltje Boelis, echtgenote van Reindert Loots; Neeltje, dochter van Klaas Boelis en Geertje Kamp, trouwde in 1922 met Reindert Loots uit Westwoud
 1668. Reinder Loots, met 2e van links echtgenote Neeltje Boelis.
 1669. Hauwert 135. Straatzijde oude woning van Meindert Leeuw en Geertje Boelis.; Op dezelfde plaats werd na de sloop ca. 1956 door Herke K. Boelis een nieuwe woning gebouwd.
 1670. Fred van Assenbergh. Foto ca. 1977; Samen met dochters Irma en Saskia van Assenbergh in de zelfbouw-buggy
 1671. Fred van Assenbergh. Foto ca. 1977; Tezamen met dochters Irma en Saskia van Assenbergh
 1672. Fred van Assenbergh en Tiny Bakker op het toneel
 1673. Ma Wit-Helder, zuster van Corrie van der Molen-Helder, en echtgenoot Dirk Wit
 1674. Begrafenisstoet Anton van Klaveren
 1675. Gezin Piet Langeberg en Klazien van der Molen.; Dopen van Jaap Langeberg. Voor: Corrie en Jannie Langeberg. Achter: vader Piet Langeberg met Jaap op de arm en moeder Klazien van der Molen
 1676. Gezin Langeberg; Dopen van Jaap Langeberg. Voor: Jannie en Corrie Langeberg. Achter: moeder Klazien van der Molen, Jaap op de arm van vader Piet Langeberg
 1677. Kinderen van Jacob Helder en Maartje Kooy; V.l.n.r.: Trien, Jan, Antje, Ma en Corrie
 1678. Trouwfoto Piet Langeberg en Klazien van der Molen
 1679. Klazien van der Molen.
 1680. Trouwfoto Piet Langeberg en Klazien van der Molen
 1681. Dopen Jaap Langeberg. Foto 2-6-1957.; Achter: Piet Langeberg en Klazien van der Molen. Voor: Jannie Langeberg, mw. Koppert, Ds. Koppert met dopeling Jaap op de arm en Corrie Langeberg.
 1682. Dopen Jaap Langeberg. Foto 2-6-1957.
 1683. Klazien van der Molen samen met kleindochter Eva Laan. Foto 6-12-2003.
 1684. Jacob Helder Jzn. Overlijdensbericht van 31-12-1899 namens zijn 2e echtgenote Maartje Kooij.
 1685. Klazien van der Molen en Piet Langeberg.; Verlovingsfoto, 2e Kerstdag
 1686. Klazien van der Molen en Piet Langeberg.; Verlovingsfoto, 2e Kerstdag
 1687. Klazien van der Molen. Foto Oostwoud, 7-9-1953.; Plattelandsvrouwen Gymclub. Staand v.l.n.r. de dames: Biemold, Wagenaar, Bakker, Spithorst, Pie Meurs, Jannie Berkhout, ??, Bertha Meurs en Annie Dekker. Zittend v.l.n.r. de dames: Trompetter, Kos, Ma Coevert, ??, Winkel (moeder van Zeger Winkel), Klazien van der Molen, Dekker en Alie Appelboom.
 1688. Jan Koster (1920-2000). Foto ca. 1938
 1689. Theo Schaft (Themisctocles) en rechts Jan Monen (Leonidas); Premiere Zanglust van "Lysistrata" in de zaal van Café "De Sack".
 1690. Marie Bakker-Haker (Polyxo) en Theo Schaft (Themistocles); Premiere Zanglust van "Lysistrata" in de zaalk van Café "De Sack".
 1691. Zanglust, uitvoering "Lysistrata", onder regie van Jan Plekker.
 1692. Jeroen en Theo Schaft en Lindy Kleimeer; Op de achtergrond de Gele Rivier in China.
 1693. Schaatstour op de Gele Rivier in China.; Uit Hauwert namen deel Jeroen en Theo Schaft en Lindy Kleimeer.
 1694. Schaatstour op de Gele Rivier in China.; Uit Hauwert namen deel Jeroen en Theo Schaft en Lindy Kleimeer.
 1695. Tweeling Cor en Jan Koster. Foto 1921
 1696. Cor Koster (1920-1998); Tweelingbroer van Jan Koster (1920-2000)
 1697. Cor (1920-1998) en Jan Koster (1920-2000). Foto november 1935.
 1698. Cor Koster (1920-1998); Tweelingbroer van Jan Koster (1920-2000)
 1699. Jan Koster (1920-2000) en tweelingbroer Cor Koster (1920-1998). Foto ca. 1938.
 1700. Jan Koster (1920-2000). Foto 1973.
 1701. Cor Koster, Annie van Velzen, Jan Koster en Annie Oostwoud Wijdenes-Bakker. Foto 1989; 40 jarig huwelijksjubileum van Jan en Annie Oostwoud Wijdenes-Bakker.
 1702. Jan en Cor Koster in de boomgaard. Foto ca. 1939.
 1703. Echtpaar Piet van der Molen (1894-1949) en Corrie van der Molen-Helder (1894-1979).
 1704. H 49. Foto 1970.
 1705. Klazien van der Molen, staande voor het hek van de kerk in Hauwert.
 1706. Klazien van der Molen. Foto O.L.S. Hauwert 1937.
 1707. Klaas Middelbeek en Klazien van der Molen. Foto 1997.
 1708. Gezin Piet Langeberg en Klazien van der Molen. Foto ca. 1960.; Achter de boerderij in Oostwoud staan Vader Piet Langeberg en moeder Klazien van der Molen. Ervoor, v.l.n.r. Corrie, Jaap en Jannie Langeberg.
 1709. Jannie Langeberg
 1710. Maartje Kooij (1869-1934), 2e echtgenote van Jacob Helder (1830-1899), hertrouwt na diens dood met Reinder Kistemaker (1880-1959)
 1711. Piet Langeberg en Klazien van der Molen. Foto ca. 1970 (op basis van autokenteken)
 1712. Klaas Koetsier (1890-1918), echtgenoot van Antje Helder (1892-1967).; Klaas was onderwijzer o.a. in Hauwert.
 1713. Anne (Antje) Helder (1892-1967), echtgenote van Niek (Klaas) Koetsier (1890-1918)
 1714. Jannie Langeberg. Foto januari 1997
 1715. Klazien van der Molen, zittend in het midden; Hooitijd
 1716. Jannie (Jannetje) van der Molen, zuster van Piet van der Molen.
 1717. Brechtje van der Molen (1916-1983), echtgenote van Klaas Jan Middelbeek (1914-1999) en zuster van Piet van der Molen. Foto 1917.
 1718. Piet van der Molen (1894-1949). Foto ca. 1914.
 1719. Klaas Jan Middelbeek (1914-1999) en echtgenote Brechtje van der Molen (1916-1983). Foto juli 1940.; Hooiland achter de boerderij aan de Dorpsstraat 117 in Nibbixwoud.
 1720. Dorpsstraat 117, Nibbixwoud. Foto ca. 1970.
 1721. H 49. Foto 1970.
 1722. H 49, westzijde. Foto 1970.
 1723. Klazien van der Molen.; Foto genomen op de boerderij van Reinder Kistemaker in Bobeldijk.
 1724. Optocht in Hauwert. Datum foto waarschijnlijk 6 september 1938 (40-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina).; Rechtsboven in de laadbak van de vrachtwagen Brechtje van der Molen.
 1725. Klazien van der Molen voor de boerderij op Dorpsstraat 117, Nibbixwoud.
 1726. Klazien van der Molen voor de boerderij op Dorpsstraat 117, Nibbixwoud.
 1727. Cor Baas, werkman bij Piet van der Molen.
 1728. Dagje strand in Hargen aan Zee met d familie Bakker. Foto van vóór 1964.
 1729. Bregje en Ma van der Molen helpen vader Piet bij het melken op het Bon Stuijt land tussen Dorpsstraat 115 en 117 in Nibbixwoud.
 1730. Corrie en Jannie Langeberg.
 1731. Jaap Langeberg en zus Jannie. Foto ca. 1964.
 1732. Brechtje van Schagen (1866-1957), echtgenote van Klaas van der Molen (1863-1908) en moeder van Piet van der Molen (1894-1949).
 1733. Kostersechtpaar Sieuwert Loots (1864-1937) en Aaltjer Schoen (1870-1945).
 1734. V.l.n.r.: Ma Weeder, ?? (mogelijk Jane Winkel), Marie Haker en Klazien van der Molen.
 1735. Cor Weel. Foto ca. 1938.
 1736. Brechtje van Schagen (1866-1957), echtgenote van Klaas van der Molen (1863-1908) en moeder van Piet van der Molen (1894-1949). Foto t.g.v. 80e verjaardag maart 1946.
 1737. Dirk Wit, echtgenoot van Maartje Helder.
 1738. Optocht in Hauwert. Datum foto 6 september 1938 (40-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina).; Klazien van der Molen houdt het cijfer 1 vast, direct rechtsachter haar Marie Haker.
 1739. Mogelijk Maartje van der Molen, dochter van Piet van der Molen en Corrie Helder.
 1740. Optocht in Hauwert. Datum foto 6 september 1938 (40-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina).; Gehurkt links Marie Haker en tweede van rechts Klazien van der Molen. Staand rechts Ma Weeder.
 1741. Van achter naar voren: Ma Weeder, Annie Stapel, Klazien van der Molen, Marie Haker en Jane Winkel.
 1742. Overlijdensbericht 27-11-1934 van Maartje Kooij, weduwe van Jacob Helder en echtgenote van Reinder Kistemaker.
 1743. Overlijdensbericht 14-12-1959 van Reinder Kistemaker, weduwnaar van Maartje Kooij.
 1744. Overlijdensbericht 6-4-1957 van Brechtje van Schagen, weduwe van Klaas van der Molen, moeder van Piet van der Molen.
 1745. Overlijdensbericht 5-6-1949 van Piet van der Molen, echtgenoot van Corrie Helder.
 1746. Familie Van der Molen-van Schagen.; Staande, derde van links Piet van der Molen, tweede van rechts staat zusJannetje, echtgenote van Jan Meelis Reek en naast haar, uiterst rechts Corrie Helder, echtgenote van Piet van der Molen. Zittend, tweede van rechts, Brechtje van Schagen.
 1747. Jannetje van der Molen, echtgenote van Jan Meelis Reek en zuster van Piet van der Molen.
 1748. Bram van Dijk, zoon van Koop van Dijk en Aaltje de Jong.
 1749. Koop van Dijk, echtgenoot van Aaltje de Jong.
 1750. Aaltje de Jong (1924-1976) en echtgenoot Koop van Dijk (1920-1997)
 1751. Huwelijksfoto Koop van Dijk (1920-1997) en Aaltje de Jong (1924-1976).
 1752. Koop van Dijk (1920-1997) met jongste dochter Tinie en haar hond Beiky. Foto 1956.
 1753. Koop van Dijk (1920-1997) met jongste dochter Tinie en haar hond Beiky. Foto 1957.
 1754. Aaltje de Jong met jongste dochter Tinie en echtgenoot Koop van Dijk achter hun huis in "De Zak" van Hauwert.
 1755. Koop van Dijk en jongste dochter Tinie bij de schuur van Cor Winkel (H132) tijdens de winter van 1958.
 1756. Baukje van Dijk, oudste dochter van Koop van Dijk en Aaltje de Jong draagt haar zusje Tinie naar de kerk van Hauwert om gedoopt te worden. Foto 1954.
 1757. Tinie van Dijk, jongste dochter van Koop van Dijk en Aaltje de Jong op weg naar school. Foto 1962.
 1758. Vader Koop van Dijk met jongste dochter Tinie voor het raam van nu H 151. Foto 1956 bevat huisnummer H134!
 1759. Gezin Koop van Dijk en Aaltje de Jong. Foto 1960.; In het huis H 151. Achter v.l.n.r.: Bram, Baukje en Frens van Dijk. Voor, v.l.n.r.: Aaltje de Jong, Tinie en Koop van Dijk.
 1760. Zanglust, uitvoering "Ein Walzertraum" van Oscar Strauss in Bel Canto, Oostzaan.
 1761. Zanglust, uitvoering "Ein Walzertraum" van Oscar Strauss in Bel Canto, Oostzaan.
 1762. Zanglust, uitvoering "Die Förster Christ'l" van Georg Jarno en Bernhard Buchbinder. Theo Schaft in de rol van Keizer Franz Joseph.
 1763. Uitvoering Rederijkerskamer De Eendragt "Van een brulleft..." van Jan Koster.; V.l.n.r.: Marie Bakker-Haker, Cor Slagter, Jan Koster, Ma de Winkel-Winkel en Jan Balk.
 1764. Zanglust, uitvoering "Die Goldene Meisterin" van Edmund Eysler.; 2e van links Marie Bakker-Haker, 2e van rechts Theo Schaft in de rol van Graaf Jaromir Greifenstein. Uiterst rechts Ria Balk-Langereis.
 1765. Uitvoering Rederijkerskamer De Eendragt "Bazuinen om Jericho" van Ben van Eijsselsteijn. Op Dodenherdenking 4-5-1975 in de zaal van Café "De Sack".; Links Ludo Westrus als de Duitse Gefreiter Flincke. Jan Koster in de rol van boer Warmolt Alting en Ada van de Staay-Geerlings als zijn dochter Marchien.
 1766. Uitvoering Rederijkerskamer De Eendragt "Bazuinen om Jericho" van Ben van Eijsselsteijn. Op Dodenherdenking 4-5-1975 in de zaal van Café "De Sack".; De 3 onderduikers met de dochter van boer Warmolt Alting. V.l.n.r.: Theo Schaft als de joodse bankier, George Vriend, Ada van de Staay-Geerlings als dochter Marchien en Jan Ham.
 1767. Zanglust, uitvoering "Frau Luna" in de zaal van Café "De Sack" van Paul Lincke, onder regie van Jan Plekker.
 1768. Zanglust, uitvoering "Boccaccio" van Franz von Suppé.
 1769. Uitvoering Rederijkerskamer De Eendragt "Voor 't Lest" van Jan Koster.; Links Greta Kooij, Jannie Koeman-Zijp, Piet Koeman. Rechts, Ma de Winkel-Winkel, staand Theo Schaft als Johan en Jan Koster.
 1770. Uitvoering Rederijkerskamer De Eendragt "Gieren op 't veilig nest" van Harold McPerson. Foto 17-3-1984.; V.l.n.r.: Leony ?? Christa Jongerhuis, ??, Cees Slagter,Ludo Westrus, Joke Slagter, Ria Balk-Langereis, Sylvia Cool, Gerard Houtsma en Theo Schaft.
 1771. Kindertoneel; Staand v.l.n.r.: Piet Bankersen, Dirk Klaver, Anita Noverraz en Theo Schaft. Geknield, v.l.n.r.: Afke Plekker-Romkema, ?? en ??.
 1772. Uitvoering Zanglust.
 1773. Uitvoering Zanglust.
 1774. Molens van de "Vier Noorder Koggen". Foto 1905. Uitgave "Medemblik in oude ansichten".
 1775. Café "De Goede Verwachting".
 1776. Rechts winkel Palsgraaf (nu H 57). Links het omstreeks 1927 gebouwde huis van Cornelis Stapel (nu H 44).
 1777. "Zak van Hauwert". Foto winter 1987-1988.; Gezicht richting westen. Rechts het toegangshek van H 141. De stolpwoning is H 133.
 1778. Hauwert "Westend". Foto ca. 1968.; Links zichtbaar H 73 en de twee boerderijen H 77 en H 79. Uiterst rechts H 60, dat inmiddels is afgebroken en herbouwd. Links ervan en net zichtbaar H 62 en de westzijde van H 64. In het verlengde van de weg is de Kerk van Hauwert nog vaag zichtbaar.
 1779. "Zak van Hauwert". Het vm. werkmanshuis van Jan en Cor Koster (H 129). Foto ca. 1975
 1780. Wietse, links en Koop van Dijk. Foto eind 70'er jaren.; Als jachttafereel uniek, maar ook vanwege het feit dat beide broers samen op de foto gingen.
 1781. Hauwert '65.; Geknield v.l.n.r.: Bart Groot, Frank Bankersen, Jeroen Schaft, Pieter Stapel en Marcel Kamp. Staand v.l.n.r.: Hans Aafjes, Jos ten Cate, Thijs Nijmeijer, Arjan Koeman, ??, ??, Jaap Jan Kreuger, ??, ?? en Sjaak de Groot.
 1782. Hauwert '65. Foto 1984.; Zittend v.l.n.r.: André Houtsma, ??, ??, ??, Frans Harms en Piet Bakker. Staand v.l.n.r.: ??, Corné Butter, Peter Leeuw, Simon Bakker, ?? en Piet Butter.
 1783. V.l.n.r. Jeroen Tenty, ??, Christa Jongerhuis en ?? Anholt.
 1784. Voor Leontine Balk en Jerry Anholt, erachter ?? Anholt, vader van Jerry.
 1785. Wietse van Dijk links en collega jager Dick Makkes rechts.
 1786. Betsie Bakker de echtgenote van Wietse van Dijk, op houten Friese doorlopers, op de Papeveersloot. Foto winter 1980.
 1787. Wietse van Dijk en echtgenote Betsie Bakker, op het ijs van de Papeveersloot.
 1788. Betsie Bakker, echtgenote van Wietse van Dijk, op houten Friese doorlopers op de Papeveersloot.; Op de achtergrond de caravan, beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Wester uit Zwaagdijk. Verder de huisjes H 105 en H 107. Links ervan de eensgezinswoningen aan de Boxwoudstraat. Jan Horst op H 103 maakte reclame voor zijn schaatsen slijpen.
 1789. Betsie Bakker de echtgenote van Wietse van Dijk, op houten Friese doorlopers, op de Papeveersloot.
 1790. Betsie Bakker de echtgenote van Wietse van Dijk met witte ijsmuts en Corné Butter met oranje ijsmuts, schaatsend op de bevroren Papeveersloot.
 1791. Schaatspret op de Papeveersloot.; Voor de toegang van de Boxwoudstraat, met links de huisjes H 105 en H 107. Herkenbaar zijn met witte ijsmuts Betsie Bakker, echtgenote van Wietse van Dijk, er vlak achter met oranje muts Corné Butter en naast hem met rode muts Age van Klaveren.
 1792. Schaatspret op de Papeveersloot.; 2e van links Ina van Klaveren, rechts ervan Betsie Bakker, de echtgenote van Wietse van Dijk en uiterst rechts, het sleetje duwend Monique Smit.
 1793. Jan Monen, links, samen met René Smit.
 1794. W.I.K. Huldiging Piet Butter. Foto 1975.; Aanbieding schilderij van de boerderij van Piet en Co Butter. 2e van links Jeannette Kreuger en uiterst rechts Ank Burger.
 1795. Sneeuwpret op het erf van (nu) H 82.; Op de achtergrond de oude O.L.S. met rechts ervan H 97 ( Pastorie), H 99 en de stolp met dubbel vierkant op H 103. Van achter naar voor, Siebe van Dijk, Felice Napolitano, ?? en Jaap Mienis.
 1796. Harm en Wiebe van Dijk. Foto winter 1968.; Voor de voor poort van het bruggetje naar de weg van H 82 en H 84. Aan de overzijde van de weg de schuur van (toen) aannemersbedrijf Cees Over (H 113) met een paar septic-tanks.
 1797. Wiebe en Harm van Dijk samen met een oom van Wiebe en Harm. Foto najaar 1967.
 1798. Hauwert '65. Foto najaar 1968.; Voor v.l.n.r.: Gerard Houtsma, John Groot, Peter Gerritsen, Harm van Dijk en Piet Blokker. Achter, v.l.n.r.: Piet Weel, Ton Spruit, Jan Feller, Ton Groot, Kees Metselaar, Hans Molenaar en Klaas Slagter.
 1799. Huwelijksfoto Wietse van Dijk en Betsie Bakker.; Bruidsmeisje is Baukje van Dijk, dochter van broer Koop van Dijk en Aaltje de Jong.
 1800. Harm van Dijk met vader Wietse.; Foto genomen achter het huisje dat stond achter wat nu H 115 en 117 is.
 1801. Harm van Dijk, zoon van Wietse, op de arm van (mogelijk) zijn tante Aaltje, de vrouw van Koop van Dijk.
 1802. Hauwert '65. Opening sportveld. Foto 1972.
 1803. Harm van Dijk. Foto winter 1971.; Van rechts naar links de septic-tanks staande voor de werkplaats het bedrijf van Cornelis Over met links ernaast het woonhuis, nu H 113. Verder de "nieuwbouw" met de huisnummers H 109 a t/m d. De Boxwoudstraat bestaat nog niet, het brandspuithuisje is nog aanwezig. Dan volgen de huisjes H 107 en 105. Ernaast H 103 met het dubbele vierkant, dan H 99 en nog net zichtbaar H 97, de pastorie. Aan de linkerkant de oude Openbare Lagere School.
 1804. Optocht in Hauwert. Foto voorjaar 1965.; Uiterst rechts Siebe van Dijk, zoon van Wietse van Dijk. Het groepje kinderen verbeeldt "Zwaan kleef aan!". Rechts de huizen v.l.n.r.: H83 t/m H87.
 1805. Ellen Erickson-Schermer, echtgenote van Henry Schermer.; Henry Schermer is de zoon van Teunis Schermer en Neeltje Slagter. Teunis Schermer is geboren Dorpsstraat 117 in Hauwert.
 1806. Hendrikus Schermer (1797-1887), echtgenoot van Neeltje Druif (1807-1864); Hendrikus en Neeltje woonden op H117.
 1807. Hendricus (Henry) Schermer (1868-1969), echtgenoot van Ellen Erickson-Schermer. Trouwfoto 03-07-1892.; Hendricus emigreerde met zijn ouders (Teunis Schermer en Neeltje Slagter) naar Amerika. Hij is in Nederland geboren.
 1808. Neeltje Slagter, getrouwd met Teunis Schermer.; Teunis was de zoon van Hendricus Schermer en Neeltje Druif en is in 1841 geboren in Hauwert op de Dorpsstraat 117.
 1809. V.l.n.r.: Nelly Brouwer-Schermer met dochter en man Cor Brouwer, dan Klazina Schermer-Ham met echtgenoot Cornelis Schermer. Foto genomen voor de boerderij op H 69.
 1810. Kruidenierszaak van Henry Schermer in Crookston, Minn., VS.; Rechts, met het witte overhemd met vest erover: Henry Schermer. Henry was de zoon van Teunis Schermer (geb.in Hauwert) en Neeltje Slagter.
 1811. Hendricus (Henry) Schermer (1868-1969) met echtgenote Ellen Erickson-Schermer.
 1812. Teunis Schermer (1841/1915) geboren in Hauwert op de boerderij van (later) Van der Molen (Dorpsstraat 117)
 1813. Broers Pieter (Peter) Schermer, links met echtgenote en Hendricus (Henry) Schermer (1868-1969) met echtgenote Ellen Erickson-Schermer. Foto juli 1942.; Foto ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van de beide broers Peter (links) en Hendricus Schermer. De broers waren op dezelfde dag getrouwd, nl. 3 juli 1892. De broers zijn zonen van Teunis Schermer en Neeltje Slagter.
 1814. Krantenartikel in Amerikaanse krant over het 50 jarig huwelijk van Peter en Henry Schermer, zoons van Teunis Schermer en Neeltje Slagter.
 1815. Ellen Erickson-Schermer en Hendricus (Henry) Schermer. Foto 1942.
 1816. Hendricus (Henry) Schermer (1868-1969) met echtgenote Ellen Erickson-Schermer.; Trouwfoto
 1817. Hendricus (Henry) Schermer (1868-1969), zoon van Teunis Schermer en Neeltje Slagter
 1818. Elizabeth (Lizzy) Schermer, zuster van Hendricus (Henry) Schermer, dochter van Teunis Schermer en Neeltje Slagter.
 1819. Boerderij van Teunis (Tunes) Schermer in Silver Creek, Minn, VS.
 1820. Boerderij van Teunis (Tunes) Schermer en Neeltje Schermer-Slagter in Silver Creek, Minn, VS.
 1821. Boerderij van Teunis (Tunes) Schermer en Neeltje Schermer-Slagter in Silver Creek, Minn, VS. Foto 2015
 1822. Pieter (Peter) Schermer familie in de VS. Pieter was een zoon van Teunis Schermer en Neeltje Slagter.
 1823. Hauwert '65.; Geknield v.l.n.r.: Peter Leeuw, Arjan Koeman, Pieter Stapel, Thomas Veld, Marcel Kamp, Luiten Plekker, Noel Nijmeijer en Frank Bankersen. Staand v.l.n.r.: Jochem Welvaart, Arie Neefjes, Bart Groot, Edwin Dijkstra, Brian Antes, Mathijs Schaft, Richard van de Sande, Jos Groot, Jaap Jan Kreuger en trainer Jaap Burger.
 1824. Hauwert '65.; Geknield v.l.n.r.: Thijs Nijmeijer, Jaap Jan Kreuger, ??, Bart Groot en Frank Bankersen. Staand v.l.n.r.: ??, Richard van de Zande, Brian Antes, Edwin Dijkstra, ??, Peter Lereuw en trainer Jaap Burger.
 1825. Piet Berkhout (1924-2002), echtgenoot van Anna Schoen.
 1826. Annie Schoen (1925-2008), echtgenote van Piet Berkhout.
 1827. Piet Berkhout (1924-2002), echtgenoot van Anna Schoen.
 1828. Kinderen van Piet Berkhout (1924-2002) en Anna Berkhout-Schoen (1925-2008).; V.l.n.r.: Ada, Klasien en Klaas Berkhout.
 1829. Familie Ruijterman spelevarend in het Egboetswater.; In de boot v.l.n.r. meester Ruijterman en mw. Ruijterman-Wardenaar met dochter Annie en Corrie ter hoogte van de molen van de sluispolder in de eerste Gouw.
 1830. Gerbrand Clay's Hoenderboerderij in Zuid-Afrika; Linksachter de woning van Cees Clay (broer van Guur Clay). Cees Clay emigreerde in 1951 naar Zuid-Afrika. Eerder woonde hij op de boerderij op H 84.; Guur Clay
 1831. Cees Clay, geboren op H 84, op de boerderij in Oberholzer, Zuid-Afrika; Foto genomen door zus Guur Clay, op bezoek in 1960 bij haar broer.
 1832. Koeien op de boerderij van Gerbrand Clay (oom van Cees en Guur Clay) , in 1929 vanuit Hauwert geemigreerd naar Zuid-Afrika.; De foto is genomen door Guur Clay, die haar broer Cees Clay in 1960 in Zuid-Afrika bezocht.
 1833. V.l.n.r.: Else, Ina, Nelie en Cees Clay in Zuid-Afrika; Foto genomen door Guur Clay bij haar bezoek aan broer Cees Clay (geboren op H84). Cees emigreerde in 1951 naar Zuid-Afrika
 1834. Openbare Kleuterschool.
 1835. Onderweg van de kleuterschool begeleid door Juf Guur Clay.
 1836. Openbare Kleuterschool.
 1837. Openbare Kleuterschool.
 1838. Guur Clay.
 1839. Ferdinando Chiocarelli neem afscheid van zijn vrouw en kinderen. Rechts staat Pasquale Napolitano met Felice en Chiara; Foto staat in 'Het Aanzien van 1965'. Het was nl. landelijk nieuws dat vrouwen en kinderen van Ferdinando en Pasquale wegens verstrijken van de visa het land werden uitgewezen.
 1840. Ferdinando Chiocarelli (links) en Pasquale Napolitano
 1841. Chiara, Jolanda en Felice Napolitano
 1842. Van links naar rechts: Brigitta Schraa, mevr.Schraa, Pasquale Napolitano, Marjoly Schraa in Albenga.
 1843. Jolanda en grote broer Felice Napolitano
 1844. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1845. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1846. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1847. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1848. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1849. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1850. Hauwert '65 Damesvoetbal
 1851. Mevrouw Anna Napolitano-Santaniello, echtgenote van Pasquale Napolitano
 1852. Anna Napolitano-Santaniello en Pasquale Napolitano
 1853. Krantenartikel. Raadsbesluit subsidie Hauwert '65. Publicatie 1965.
 1854. Hauwert '65. Krantenartikel oprichtingsvergadering. Publicatie 1965.
 1855. Echtpaar Cor Galis (1895-1971) en Cornelia Hendrika (Corry) Galis-Scheelings (1913-1966). Trouwfoto ca. 1945.
 1856. Cor Galis met echtgenote Corry Galis-Scheelings in de huiskamer van hun boerderij op H 68. Foto 1953
 1857. Cor Galis bij zijn schapen op het erf achter zijn boerderij op H 68. Rechts het woonhuis behorende bij het toenmalig café "De Goede Verwachting", nu H 70. Foto ca. 1958.
 1858. Doorkijkje vanaf de achterzijdevan de boerderij van Cor Galis op H 68. Op de achtergrond de boerderij op H 79.
 1859. Cor Galis in de tuin achter de boerderij.; V.l.n.r.: Co Visser-Scheelings, schoonzus van Cor Galis, "pleegzoon" Theo Matthiezen van Cor Galis, Cor Galis zelf met eierenoogst, Hans Visser en Hannie Visser, kinderen van Co.
 1860. Doorkijkje achter de boerderij (H68) van Cor Galis en Corry Galis-Scheelings.; Staand neef Hans en nicht Hannie van Cor en Corry. Het kleine jongetje is Theo Matthiezen die tijdelijk bij het echtpaar Galis-Scheelings werd opgenomen.
 1861. Poserend voor de boerderij op H 68. Uiterst rechts geknield Cor Galis. Foto ca. 1955.
 1862. Cor Galis op de 3-wielige boerenkar.; Achter Cor Galis Theo Matthiezen, een kind dat vanwege omstandigheden een tijd bij Cor Galis en zijn echtgenote Corry Galis Scheelings verbleef. Op de achtergrond het Westeinde van Hauwert. Rechts zittend Piet Berkhout
 1863. Piet Veerman.; Woonde in een "klein boerenhuis" (H 58) enkele huizen westelijk van Cor Galis op H 68. Kwam altijd bij Cor en Corry Galis eten.
 1864. V.l.n.r.:Alie Bierman-Hiemstra, Marie Bakker-Haker, Trien Haker-de Graaf (moeder van Marie Bakker-Haker)
 1865. Alie Bierman-Hiemstra (1923-2016), echtgenote van Maarten Bierman (1919-1967).
 1866. Mw. Balk, echtgenote van Willem Balk.
 1867. Ds. I.C. Jansen, de eerste vrouwelijke predikant in de Ned. Hervormde Kerk. Beroepen in Hauwert 23-5-1971, emeritus 8-7-1986.; Foto genomen op 21 september 1959 tijdens de bevestiging in de Hervormde Kerk van Kwadijk door ds. J.H. Klein Wassink.
 1868. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 12-12-2016.; Wijdingskruis werkkast.
 1869. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 12-12-2016.; Wijdingskruis noordbeuk, oostzijde.
 1870. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 12-12-2016.; Wijdingskruis noordbeuk, westzijde.
 1871. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 12-12-2016.; Schilderij hangend in ontvangsthal
 1872. Domineebord Nederlands Hervormde Kerk Hauwert
 1873. Domineebord Nederlands Hervormde Kerk Hauwert..
 1874. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 9-12-2016.; Stalen archiefkist.
 1875. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 9-12-2016.; (Mogelijke) altaarsteen uit de periode voor de reformatie. Nu geplaatst in de noordbeuk.
 1876. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 9-12-2016.; 2 Klaviersorgel, gebouwd door Fa. Van Dam & Zonen, Leeuwarden. Geplaatst in 1870. Tussen 1872 en 1999 nog altijd de oorspronkelijke onderdelen. In 1999 ten behoeve van de restauratie uit de kerk verwijderd. Pas vanaf 2004 tot de herplaatsing in 1999 gerestaureerd door Bakker & Timmenga in Leeuwarden.
 1877. Hervormde Kerk Hauwert. Foto 9-12-2016.; 2 Klaviersorgel, gebouwd door Fa. Van Dam & Zonen, Leeuwarden. Geplaatst in 1870. Tussen 1872 en 1999 nog altijd de oorspronkelijke onderdelen. In 1999 ten behoeve van de restauratie uit de kerk verwijderd. Pas vanaf 2004 tot de herplaatsing in 1999 gerestaureerd door Bakker & Timmenga in Leeuwarden.
 1878. . Grafsteen voor Anna van Leeuwen (overl. 10-4-1727), huisvrouw van, en Ds Mellius Ylpendam (overl. 18-1-1730) en hun 2 zonen.; Opschrift: Hier rust het lijk van Anna van Leeuwen. In leven Huijsvrouw van Mellius Ylpendam Leeraar deser Gemeent(e) overleden de 10 April 1727 Oud 40 7/12 Jaar Met haar 2 Soontjes. En Mellius Ilpendam leeraar deser gemeente Sterf den 18 Januarius 1730 Oud 48 2/3 Jaar en 6 dage(n)
 1879. Grafsteen voor Ds. Petrus Yvenius. Overleden 6 april 1703 .
 1880. Grafsteen voor Elisabet Bos (Huijsv van Nicolaus Wassenberg, ds. in Hauwert van 1653-1682) en haar 3 jong gestorven kinderen Margrietje, Johannes en Margrietje.
 1881. Grafsteen voor Geertruy van der Meer, Huysvrou van Ds Petrus Yvenius (dominee in Hauwert van 1682 tot 1703)
 1882. Fam. Boots...
 1883. Fam.Boots (zie jaarboek 2016); Kaart 31 Accurata Territorii Bergensis et Aquaeductuum delineatio (gebied van St. Winoksbergen en de Wateringen) uit Joan Blaeu's Atlas Maior van 1665. Jaarboek 2016.
 1884. Familie Dirk Boots en Anne Knol. Foto ca. 1919.; Achter v.l.n.r.: Marie, Jaap, Anne en Piet Boots. Voor v.l.n.r.: Aaf, Dirk en Jantje Boots en Anne Knol.
 1885. Dirk Boots Jbzn (1867-1921), echtgenoot van Antje Knol Pdr. (1867-1937).
 1886. Antje Knol (1867-1937), echtgenote van Dirk Boots Jbzn (1867-1921).
 1887. Familie Boots-Groen. Foto 1958; Achter, v.l.n.r.: Nel, Jaap en Theo Boots. Midden, v.l.n.r.: Piet Boots, moeder Afra Groen, Tiny, vader Jaap en Annie Boots. Voor Jan en Ria Boots.
 1888. Maartje Boots (1877-na 1958), dr. van Jacob Boots en Aafje Berkhout, echtgenote van Andreas Johannes Koopman (1866-1958).
 1889. Anna Boots (1867-1949), echtgenote van Jan Ligthart (1866-1942).; Moeder van Jaap Lighart en grootmoeder van Joop, Jaap en Jan Ligthart.
 1890. Bruidsfoto Joris de Boer (1896-1975) en Jantje de Boer-Boots (1896-1960). Foto 1920.
 1891. Jantje (1896-1960), links en Aafje Boots, geb. ca. 1898, als bruidjes. Foto 1910.
 1892. Ds. Koppert met echtgenote en kinderen.
 1893. Aaf, links en midden Jantje Boots.
 1894. John en Joop Groot op de Zündapp Bella scooter voor het door brand geteisterde pand H 50. Foto 1965
 1895. Afra Boots-Groen en Willem Vriend, vader van Cees, Nico, Wim, George. Foto 1989
 1896. Links Antje Boots-Knol en rechts dochter Marie Boots
 1897. Jantje (1896-1960) en Jaap Boots.
 1898. Ria Boots.Foto ca. 1960..; Foto ter gelegenheid van haar 1e Heilige Communie.
 1899. Briefkaart gezonden aan D. Boots Jbz te Hauwert.Afgestempeld 31-12-1910.; Afzender J. Boots.
 1900. Jan Ligthart...
 1901. Piet Groen, vader van Afra Boots-Groen. Foto 1957.; Piet bezocht zijn dochter t.g.v. de 1e Heilige Communie van kleinzoon Piet Boots.
 1902. Gezin Joris de Boer (1896-1975) en Jantje de Boer-Boots (1896-1960). Foto ca. 1930.
 1903. Jacob Boots (1900-1966), 2e echtgenoot van Afra Groen.
 1904. Trijntje Galis (1817-1897), echtgenote van Albert Wiers van der Deure (1816-1899).
 1905. Albert Wiers van der Deure (1816-1899), echtgenoot van Trijntje Galis (1817-1897).; Burgemeester van Nibbixwoud 1872-1898.
 1906. Kinderen Boots en Groot op het ijs. Foto winter 1954-1954.; Op de achtergrond Zwaagdijk. Midden voor, in korte broek (!), Koos Groot.
 1907. Trouwfoto Cees Boots en Dina Verhoeven. Foto eind jaren '30 begin '40, Amsterdam.
 1908. Maartje Boots-Louter (ca. 1863-1948), echtgernote van Klaas Boots (ca. 1863-1948) met kleindochter Ellie Boots.
 1909. Jan Boots en Dieuw Boots-van Stralen voor hun huis in Westwoud. Foto 1951.
 1910. Nico, links en Ellie Boots, voor op de motor van vader Cees Boots op de Zwaagdijk voor hun huis.
 1911. Gezin Jan Boots en Dieuw Boots-van Stralen; Voor, v.l.n.r.: Mart, Jan en Klaas Boots en Dieuw Boots-van Stralen. Achter, Cor links en Geer Boots.
 1912. Cor Boots en Annie Knijn.
 1913. Gezin Cor Boots en Annie Boots-Knijn.; V.l.n.r.: Gerard en Nico Boots, Moeder Annie Boots-Knijn met dochter Caroline Boots op schoot. Staande naast haar Peter en Eduard Boots. Achter Peter staat Jos Boots, ervoor vader Cor Boots met op zijn schoot Ronald Boots.
 1914. Tuinstraat tussen bruggetje over de Leek en de Zwaagdijk.
 1915. Jan Butter en Jan Zijp, de stiefzoon van D. Butter.
 1916. H 106 links achter de Fiat 500, rechts de oostzijde van H 104. Het pad leidt naar H 127.; De dame met de grote tas is Gerbrechtje Langedijk, getrouwd met Klaas Druif (vader van Piet Druif, opa van K.K.Druif). De dame met de kleine tas is Neeltje Druif (zus van Klaas Druif), getrouwd met Hendricus Schermer.
 1917. Poserend voor de tuin van H 103. Op de achtergrond de huisjes 105 en 107.
 1918. Gré Sjerps (1905-1996), echtgenote van Jaap Laan (1902-1970). Foto van vóór 1964.; Sportieve Gré met badminton-racket op het pad naast H 50. Achter haar de bakkerij op H 65 van (toen) Cor Bruin.Rechts ervan H 76.
 1919. Tuinstraat. Foto najaar 1995.; Rechts zichtbaar Tuinstraat 29 en links de boerderij op H 76.
 1920. Westend. H 50 voordat brand het pand verwoest had. Foto vóór 1965.
 1921. Stichting Historisch Hauwert. Foto tentoonstelling 1995 in de Hervormde Kerk.; Op de voorgrond links Herman Smit en rechts Jaap Surink.
 1922. Stichting Historisch Hauwert. Foto tentoonstelling 1995 in de Hervormde Kerk.; Gadegeslagen door voorzitter Koos Groot verricht mw. Mienis een onthulling. Op de achtergrond kijken Gerard en Nel Kamp geamuseerd toe.
 1923. Pastorie H 97 westzijde. Foto 1996.
 1924. J.(uriaan). Hovenier (1904-2002), echtgenoot sinds januari 1933 van Maria de Goede (1905-1994).; Veearts te Hauwert van 1933 tot ca. 1971. Hij had de praktijk overgenomen van veearts Schuitemaker en woonde ook in de door hem gebouwde woning met praktijkruimte op H64. Na in 1989 verhuisd te zijn naar Bergen is Juriaan overleden in 2002, 8 jaar na zijn vrouw Maria. Beiden werden begraven in Edam.
 1925. Bestuur Stichting Historisch Hauwert. Foto 28-3-1996.; Eerste statiefoto van het Bestuur. Zittend v.l.n.r. Aaf Korver-Waiboer (penningmr.), Koos Groot (voorz.) en Jaap Surink (secr.) Staand Roza van Klaveren (1958-2009) en rechts Piet Copier, beiden bestuurslid.
 1926. Oranjefeest ca. 1917.; Ansichtkaart (foto A. Peereboom, Hoogkarspel). Info op achterzijde kaart: Pieter Stapel (1875-1953), Jan(ne)tje Stapel-Wit (geb. 1875) en Kees Hollenberg.
 1927. Klaas Singer (1892-1962). Foto begin jaren '30.; Op de motor met achterop dochter Gré. Jaarboek 2003, blz. 48.
 1928. Ballonvaart vanaf Camping Hauwert. Foto 1996.; In de mand zichtbaar v.l.n.r.: John |Groot, Jaap Kreuger, Sjaak de Groot, Roy Weber, Marja van Dijk-Brouwer. Behulpzaam bij het opstijgen (rechts) Cor Laan.
 1929. Ballonvaart vanaf Camping Hauwert. Foto 1996.
 1930. Ballonvaart vanaf Camping Hauwert. Foto 1996.; Net opgestegen vanaf de vlakte tussen de bomen van Camping Hauwert. Aan de westzijde van de Tuinstraat zijn goed zichtbaar de huizen op nr. 4, 6, 8 (caravanstalling Groot) en 10. Aan de oostzijde van de Tuinstraat de langgerekte Camping behorend tot Tuinstraat 45. Op de achtergrond links de nieuwbouw van de Papenveer en naar rechts "De Zak". Van het Sluispolderpad en de waterberging is nog geen sprake.
 1931. Ballonvaart vanaf Camping Hauwert. Foto 1996.; Zojuist opgestegen van het veld van Camping Hauwert de ballon van Rob Wiegers Ballonvaarten B.V.
 1932. "Zak van Hauwert". Foto 2009.; Winterbeeld. Huizen v.l.n.r. H 111, H 113, H 115 met gedeeltelijk zichtbaar het dak van H 117. Dan de boerderijen op H 86 en H 84 eindigend met het woonhuis op H 82.
 1933. Hervormde Kerk Hauwert. Foto vóór 2004.; Gedurende de restauratie van de Hervormde Kerk van Hauwert werd ook de bedekking van de toren verwijderd. Staande op de steiger de Bestuursleden van de Stichting Historisch Hauwert Koos Groot (links) en John Groot gebruik van de gelegenheid om de omgeving van Hauwert van grote hoogte bekijken.
 1934. Kortebaan draverij Hauwert. Foto augustus 1997.; 2 Sulky's draven de fotograaf die bij de poort van de bakkerij (H 65) staat, tegemoet. Links het woonhuis op H 71 en rechts de twee boerderijen op H 56 en erachter H 58.
 1935. Kortebaan draverij Hauwert. Foto augustus 1997.
 1936. Kortebaan draverij Hauwert. Foto augustus 1997.; Sulky passeert het woonhuis op H 50 op weg naar de start van weer een race in Kortebaan draverij.
 1937. A.N.J.V. afdeling Hoorn. Foto 1949.; Deelnemers aan het "Pinksterkamp"in Hulshorst (Gld.). Achter, v.l.n.r.: Joke Dudink, Christ Kalkman, Meindert Leeuw, Jopie de Jong, Rijkel Dudink, Lippe Leeuw, Lees van der Laan en Cor Dekker. Voor, v.l.n.r.: Rinze Brouwer, Joop Vermeer, Tinie Dudink, Klaas Boeder en Piet Boeder.
 1938. Guur Clay en Klaas Jongert. Trouwfoto 1966.; Staand, tweede van rechts Jannie Slagter.
 1939. Winter 1962/1963.
 1940. H 5, 20 meter verplaatsing kap van de boerderij. Foto begin jaren 80.; De volledige kap wordt op de nieuwe fundamenten geplaatst m.b.v. een mobiele kraan van Winder Limmen.
 1941. H 5, 20 meter verplaatsing kap van de boerderij. Foto begin jaren 80.; Voorbereidingen voor de verplaatsing. Op de achtergrond de boerderij op H 3.
 1942. H 5, 20 meter verplaatsing kap van de boerderij. Foto begin jaren 80.; Los van de grond
 1943. H 5, 20 meter verplaatsing kap van de boerderij. Foto begin jaren 80.
 1944. Hervormde Kerk Hauwert. Olieverfschilderij Annie Saal 1982.
 1945. Annie Metselaar en Piet Otjes. Verlovingsfoto ca. 1955.; Annie, de dochter van Jan Metselaar en Antje Groot, trouwde op 7 december 1955 in Twisk met Piet Otjes. De foto werd genomen achter de boerderij op Hauwert, nu H 103.
 1946. Annie Metselaar met logeetje Annie Schoonhoven op het land achter (nu) H103. Foto ca. 1934.; Op de achtergrond de druivenkas van Annie's ouders Jan Metselaar en Antje Groot. Annie Schoonhoven is het overbuurmeisje van Annie's broer Cor die in Alkmaar woonde en in haar jeugd erg ziek was. Op uitnodiging van Antje Groot, mocht het meisje een groot aantal jaren op de boerderij aansterken.
 1947. Aagje, links, en Annie Metselaar achter de boerderij van hun ouders op (nu) H 103. Foto ca. 1934.; Op de achtergrond de druivenkas van Jan Metselaar en Antje Groot, de ouders van Aagje en Annie. Het meisje in het midden is Annie Schoonhoven, het over-buurmeisje van Cor Metselaar, de zoon van Jan en Antje, die toen nog in Alkmaar woonde. Annie Schoonhoven mocht, op uitnodiging van Antje, een groot aantal jaren op de boerderij aansterken. Hondje Fanny is van de familie Metselaar.
 1948. Annie Schoonhoven (l) en Aagje Metselaar achter de boerderij op (nu) H 103. Foto eind jaren dertig.; Annie was het overbuurmeisje van Aagje's broer Cor Metselaar die tot 1937 in Alkmaar woonde. Op uitnodiging van de moeder van Cor mocht zij op de boerderij aansterken van haar ziekte. Aagje had het uniform van haar dienstplichtige broer aangetrokken. Links op de achtergrond de bomen van de Oostwouderweg, nu de Heemraad Witweg.
 1949. Annie Schoonhoven (l) en Annie Metselaar achter de boerderij op (nu) H 103. Foto eind jaren dertig.; Annie was het overbuurmeisje van Aagje's broer Cor Metselaar die tot 1937 in Alkmaar woonde. Op uitnodiging van de moeder van Cor mocht zij op de boerderij aansterken van haar ziekte. Aagje had het uniform van haar dienstplichtige broer aangetrokken. Hondje Fanny was van de familie Metselaar.
 1950. Hervormde Kerk Hauwert. Foto voorjaar 2017.; Oostzijde van de kerk, gefotografeerd vanaf de achtertuin van H 99 waar ooit het schoolgebouw stond.
 1951. Hervormde Kerk Hauwert, oostzijde. Foto voorjaar 1972.
 1952. Hervormde Kerk Hauwert. Restauratiewerkzaamheden. Foto 2005.
 1953. Hervormde Kerk Hauwert. Restauratiewerkzaamheden. Foto 2005.
 1954. Hervormde Kerk Hauwert. Restauratiewerkzaamheden. Foto 2005.; Zicht op de zuidbeuk
 1955. Hervormde Kerk Hauwert. Restauratiewerkzaamheden. Foto 2005.; Zicht op de noordbeuk met wijdingskruis in de westzijde.
 1956. Hervormde Kerk Hauwert. Restauratiewerkzaamheden. Foto 2005.; Zicht op de noordbeuk.
 1957. Hervormde Kerk Hauwert, oost- en noordzijde.; Foto werd gemaakt ver voor de restauratie. Op de noordbeuk is duidelijk de H-vormige schoorsteenkap te zien.
 1958. Bestuur Rabobank.; V.l.n.r.: Piet Laan, Kees Metselaar, Herman op den Kelder, Gerrit Doedens (kassier), ??, Cor Beemster en Jaap Smal.
 1959. Bestuur Rabobank.; V.l.n.r.: Kees Metselaar, Piet Laan, Herman op den Kelder, Gerrit Doedens (kassier), Simon van Diepen (getrouwd met Regien Ettes), Cor Beemster en Jaap Smal.
 1960. Hervormde Kerk Hauwert, westzijde.; Links, net zichtbaar de geparkeerde truck, nr 7, van J. Hoek Transport te Wijdenes waarop Hennie Knijn chauffeur was.
 1961. Hervormde Kerk Hauwert, luidklok Nicolaas.; Gewicht 603 kg, middellijn 101 centimeter, is in 1530 gegoten door Gobel Zael om als luidklok dienst te doen in de Oude Kerk in Amsterdam. Tussen sierranden en in Latijnse hoofdletters staat rondom: Sanctus Nicolaus is minen naem. Miin gheluit is voer gode bequaem. int jaer ons Heren mcccccxxx Gobel Zael me fe. Op de klok is zichtbaar het wapen van Amsterdam met leeuwen en keizerskroon. Deze klok hangt sinds ongeveer 1659, met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de toren van de Hervormde Kerk te Hauwert (N.H.).
 1962. Hervormde Kerk Hauwert, luchtfoto.; Zichtbaar voor de kerk: links de kosterswoning (H 93), in het midden de vm. pastorie (H 97) en rechts het huis (H 99) waar ooit Meester Ruyterman in woonde. Achter en opzij van de kerk de begraafplaats.
 1963. Jan de Winkel, links, in gesprek met Andries Spruijt. Foto 1970.
 1964. Hervormde Kerk Hauwert. Gerestaureerd uurwerk. Foto voorjaar 2001.
 1965. Landbewerking. Foto 1965
 1966. Landbewerking. Foto 1965
 1967. Echtpaar Cornelis (Kees) Buij (ca. 1873-1953) en Elisabeth Buij-Zwagerman. Foto 1935.; Staande voor de noordzijde van hun huis, nu Tuinstraat 45. In het midden hun kleinzoon Harry Baas van dochter Neeltje (Nely) Baas-Buij.
 1968. Hauwert '65. Foto 1972.; Kampioensfeest.
 1969. Hauwert '65. Foto 1972.; Kampioensfeest.
 1970. Hauwert '65. Foto 1972.; Kampioensfeest, op het toneel van Café "De Sack". V.l.n.r.: ??, Ank Burger, Wil Houtsma, Greta Zwaan-Kooy, Vera Otsen, Riet Tensen-Slagter, Joke Beerepoot-Gerritsen, Ria Jong, Trees van Dijk, Riet Schermer net nog zichtbaar, mevr. Gerritsen (vrouw van Piet Gerritsen)
 1971. Hauwert '65. Foto 1972.; Kampioensfeest.
 1972. Huwelijk Rob Groot en Simone Laan. Foto 14-11-2014.
 1973. Hervormde Kerk Hauwert...; Interieur voor de restauratie. Naamborden van de dominee's ontbraken, de lampen waren vernieuwd.
 1974. Openluchtkerkdienst. Foto juli 1969.; Voorgegaan door Ds. A. de Beaufort werd tussen Hauwert en Oostwoud in de openlucht een kerkdienst gehouden.
 1975. Openluchtkerkdienst. Foto juli 1969.; Voorgegaan door Ds. A. de Beaufort werd tussen Hauwert en Oostwoud in de openlucht een kerkdienst gehouden. Het in Nederland wereldberoemde trio The Shepherds -gitarist Jan, zangeres zus Helen en contrabasist Nico Schaap- ondersteunde met zang.
 1976. Openluchtkerkdienst. Foto juli 1969...; Voorgegaan door Ds. A. de Beaufort werd tussen Hauwert en Oostwoud in de openlucht een kerkdienst gehouden. Het in Nederland wereldberoemde trio The Shepherds -gitarist Jan, zangeres zus Helen en contrabasist Nico Schaap- ondersteunde met zang.
 1977. Openluchtkerkdienst. Foto juli 1969....; Voorgegaan door Ds. A. de Beaufort werd tussen Hauwert en Oostwoud in de openlucht een kerkdienst gehouden die tot in de avond voortduurde.
 1978. Hervormde Kerk Hauwert. Blad mogelijk uit een kalender.; Zicht vanaf de berm langs de Heemraad Witweg. Op de voorgrond de "Kerkebouwtjes" die voor een geringe bijdrage werden verhuurd.
 1979. Krijn van Klaveren (1915-1942). Uiterst rechts met marinierspet op.
 1980. Krijn van Klaveren (1915-1942).; Gezeten in uitgaanstenue voor de tropen op een militaire Indian motor met zijspan. Op de heup het foedraal voor de bajonet.
 1981. Stichtingsbestuur "de Werf"; Staande v.l.n.r.: Roza van Klaveren, Dick Schermer, Gerard Kamp, Joris Ruijter, Mieke Schaft, Stans de Jager, Erik Koning en Wim Cool. Geknield Piet Butter en Lizette Mienis-Koomen.
 1982. Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas.; Staand v.l.n.r.: Piet van der Does (oom van Krijn), Jacob van Klaveren (broer van Krijn) en Krijn van Klaveren. Zittende volwassenen v.l.n.r.: Elsje van Klaveren-van der Does (moeder van Krijn, later getrouwd met Jan Jongkind), Jan Jongkind (2e echtgenoot van Elsje), Lydia Maria van Klaveren-Sinterniklaas. Kinderen v.l.n.r. Sara Maria (Marie) van Klaveren, Jacob van Klaveren en Nicolaas van Klaveren.
 1983. Anton van Klaveren links met neef, vriend en verzetsmakker Dirk Huis.
 1984. Kinderen van Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas....; Foto mei 1998 t.g.v. de 80 verjaardag van Hanna Smit-van Klaveren in Opperdoes.
 1985. Kinderen van Krijn van Klaveren en Maria Lydia van Klaveren-Sinterniklaas. .; Nog in de Legmeerpolder; links Krijn van Klaveren en op de rechterfoto Hanna op het hobbelpaard met oudere zus Dina van Klaveren.
 1986. Melkenstijd.; V.l.n.r.: Jan Wit, echtgenote Grietje Wit-Koster, dochter Geri, Dina van Klaveren en Jan Schaafsma.
 1987. Krijn van Klaveren (1915-1942).; Koffie en thee voor de mariniers. Derde van rechts Krijn van Klaveren.
 1988. Krijn van Klaveren (1915-1942).; Rechts, zittend op de bumper van truck, marinier Krijn van Klaveren.
 1989. Krijn van Klaveren (1915-1942). Foto Aruba jaarwisseling1939-1940 .; Staande voor de -van de raffinaderij gehuurde- barak van het kampement Savaneta, waarin de mariniers waren gehuisvest. Achterste rij, uiterst rechts Krijn van Klaveren.
 1990. Krijn van Klaveren (1915-1942) in mariniersuniform.
 1991. Krijn van Klaveren (1915-1942).; Inschrijving bevolkingsregister.
 1992. Krijn van Klaveren (1915-1942). Krantenartikel
 1993. Koos Groot in de molen, Piet Copier op de balustrade. 23-10-2003; Inspectie van de molen. Boven Koos Groot en op de balustrade Piet Copier.; Jaap Surink
 1994. De met hout afgedekte vijzelgoot. 23-10-2003; Zicht op de met hout afgedekte vijzelgoot.; Jaap Surink
 1995. Ernstige roestvorming op de constructie van de toren. 23-10-2003; Ernstige roestvorming op de constructie van de toren.; Jaap Surink
 1996. De roestige onderkant van de torenconstructie. 23-10-2003; De onderkant van de constructie van de toren.; Jaap Surink
 1997. Het wiekenrad met de paraplustokken voor de veren van de grote staart. 23-10-2003; Het wiekenrad met de paraplustokken voor de veren voor de grote staart en het trapje voor onderhoud.; Jaap Surink
 1998. De vijzel met een diameter van 80 cm, 2 gangig, spoed ca. 80 cm. 23-10-2003; De vijzel. Vijzeldiameter 80 cm, 2-gangig, spoed ca. 80 cm.; Jaap Surink
 1999. De omkasting van de onderste overbrenging. 23-10-2003; De omkasting van de onderste overbrenging.; Jaap Surink
 2000. Wiekenrad met staarten. 23-10-2003; Overzicht van wiekenrad met staarten. Aan het frame van de grote staart zijn de veren zichtbaar, die de grote staart haaks achter de wieken moeten trekken om de molen in de wind te zetten.; Jaap Surink
 2001. Voor de kleine staart. Achter de grote staart met vaag de tekst: Th. OVER, HAUWERT. 23-10-2003; De beide staarten. Voor de kleine vaste staart en achter de grote beweegbare staart. Vaag is nog de originele tekst te zien die op de grote staart stond: Th. OVER, daaronder HAUWERT. De molen is door Theunis Over in 1937 geplaatst.; Jaap Surink
 2002. Eerste inventarisatie technische toestand Molen Sluispolder op 23-10-2003.; Overzicht zoals de molen in 2003 nog achter op het land van Klaas Druif stond.; Jaap Surink
 2003. Inventarisatie technische toestand Molen Sluispolder op 13-4-2004. Ernstige roestvorming.; Ernstige roestvorming op het frame van de toren.; Jaap Surink
 2004. De sterk uitgesleten onderste lagering van de draaibare kop. 13-04-2004.; De onderste lagering van de draaibare kop.; Jaap Surink
 2005. Op 17-12-2008 bleek de natuur het geheel in bezit te nemen. Vooraan de kist voor onderhoudsgereedschap.; ; Jaap Surink
 2006. Detail van de kop waarop is te zien dat de vaste staart is afgebroken. 17-12-2008; Detail van de kop waarop is te zien dat de vaste staart is afgebroken van de bevestigingsbouten. Hij hangt nog in de kettingen waarmee de molen is vastgezet.; Jaap Surink
 2007. Rechts het afgebroken bovenlager van de verticale as. 14-8-2009.; Verzamelen van losse onderdelen die bij de molen lagen. Rechts het afgebroken bovenlager, links daarnaast de afgebroken afscherming voor het boventandwiel. Links daarnaast nog een deksel van een oliesmeerpot en en half lager voor de verticale as.; Jaap Surink
 2008. De molen werd weggehaald om te worden gerestaureerd bij Simotech in Sijbekarspel op 15-10-2009; Op 15 oktober werd de molen weggehaald uit het Egboetswater om gerestaureerd te worden bij Simotech BV in Sijbekarspel.; Jaap Surink
 2009. De vorige dag heeft Klaas Druif deze buis opengegraven om de waterberging vol te laten stromen.15-10-2009; Op 14 oktober werd door Klaas Druif officieel de handeling verricht voor het laten volstromen van de nieuw aangelegde waterberging. Een dag later was het nieuwe meer nog lang niet vol.; Jaap Surink
 2010. Zicht over het langzaam vollopende meer. 15-10-2009.; Zicht over het langzaam vol lopende meer naar de molen.; Jaap Surink
 2011. V.l.n.r.: Maarten Korver, Simon Oudt en Klaas Druif. 15-10-2009.; Van links naar rechts: Maarten Korver, Simon Oudt en Klaas Druif.; Jaap Surink
 2012. Met twee poten doorgezaagd en de andere twee half kon de molen rustig worden neergelegd.15-10-2009; Door twee poten door te zagen en de andere twee half kon de molen rustig neer worden gelegd.; Jaap Surink
 2013. Weghalen van de molen 15-10-2009; ; Jaap Surink
 2014. Op de grond zie je pas hoe groot het is. Links de vader van Simon Oudt. In de wieken Simon Oudt. 15-10-2009; Op de grond zie je pas hoe groot het is. Links de vader van Simon Oudt, in de wieken Simon Oudt en daarachter een werknemer van Simotech BV.; Jaap Surink
 2015. De wieken worden weggetakeld na te zijn gehalveerd. 15-10-2009; En de andere helft van de wieken wordt weggetakeld.; Jaap Surink
 2016. Op de vrachtwagen de vijzel en de grote staart. 15-10-2009; Op de vrachtwagen de vijzel en de grote staart.; Jaap Surink
 2017. Alles werd door Koper uit Wervershoof naar de werkplaats van Simotech gebracht. 15-10-2009; Alles werd door Koper uit Wervershoof naar de werkplaats van Simotech in Sijbekarspel gebracht.; Jaap Surink
 2018. Het door het hoogheemraadschap geëiste kwelscherm is geplaatst 24 mei 2010; Het hoogheemraadschap eiste een kwelscherm tussen de molen en de laagwatersloot.; Jaap Surink
 2019. Aanpassing van de fundering, sloopwerk 22-10-2010; Om de molen weer te kunnen laten malen moest de uitstroming worden verlegd. De fundering wordt hiervoor aangepast door Roelof Korver uit Benningbroek.; Jaap Surink
 2020. De bekisting wordt geplaatst. Het water moest linksom worden geleid i.p.v. rechtdoor. 15-11-2010; De bekisting wordt geplaatst.; Jaap Surink
 2021. De aanvoervijver is leeggepompt. Zichtbaar is het rooster en de vijzelgoot.15-11-2010; De aanvoervijver is leeggepompt zodat het rooster en de vijzelgoot zichtbaar zijn.; Jaap Surink
 2022. Het beton is gestort. 18-11-2010; Het beton is gestort.; Jaap Surink
 2023. De gemeente Medemblik heeft de afvoerbuis aangelegd. Situatie 8-10-2011; De gemeente heeft de afvoerbuis aangelegd naar de uitstroomvijver.; Jaap Surink
 2024. De gerestaureerde molenkop bij LEBA Enkhuizen 25-3-2013; Bij LEBA in Enkhuizen is de molenkop gerestaureerd. Als laatste moest nog de bovenste lagersteun nieuw worden gemaakt (het ongeverfde onderdeel).; Jaap Surink
 2025. De vijzel bij Koos Groot in de kas 25-3-2013; Het onderste deel van de vijzel is door Jaap Beerepoot van nieuwe schoepen voorzien. Daarna is de vijzel gestraald en geconserveerd.; Jaap Surink
 2026. Het bovenste deel van de toren bij Koos Groot in de kas. Links de grote staart. 25-3-2013; De toren is bij Simotech opgeknapt, gestraald en geconserveerd. Op de wagen het schuifstuk van de molenkop. Links naast de wagen de grote staart.; Jaap Surink
 2027. De wieken zijn door Jaap Beerepoot en Piet Blokker samengesteld in de werkplaats van Piet Blokker. 26-3-2013; De wieken zijn door Jaap Beerepoot en Piet Blokker samengebouwd in de werkplaats van Piet Blokker. In totaal zijn er 24 wieken, in frames van drie wieken per frame. De wieken zijn van roestvrijstaalplaat, de framestrips zijn de originele strips, gestraald en geconserveerd.; Jaap Surink
 2028. De beide delen van de toren bij Piet Blokker voor de werkplaats 14-5-2013; De beide torendelen voor de werkplaats bij Piet Blokker. Hier zijn verschillende werkzaamheden aan de toren uitgevoerd door Jaap Beerepoot. Koos Groot en Jaap Surink hielden zich bezig met het schilderwerk.; Jaap Surink
 2029. Een kraan van Koeman legt de onderste toren op een wagen van Jan Butter. 14-5-2013; Door een kraan van Koeman Berkhout wordt de onderte toren op een wagen van Jan Butter gelegd.; Jaap Surink
 2030. Het onderste deel van de toren staat al op zijn plaats. Rechts de bovenste toren. 14-5-2013; Het onderste deel van de toren is direct op de fundering geplaatst. Het bovenste deel is op een stelconplaat vastgezet om makkelijker de wieken te kunnen monteren. De draaibare kop is al in de bovenste toren geplaatst.; Jaap Surink
 2031. De eerste twaalf wieken zitten er aan 19-5-2013; De eerste 4 sets van 3 wieken zijn gemonteerd.; Jaap Surink
 2032. Alle wieken zijn gemonteerd 21-5-2013; Met behulp van een kraan van Zwart uit Wervershoof zijn de laatste vier sets van 3 wieken gemonteerd. Op de voorgrond ligt de grote staart.; Jaap Surink
 2033. Dag van de plaatsing 24-5-2013. De grote staart is gemonteerd.; Met behulp van de kraan is de grote staart opgehangen aan de molenkop.; Jaap Surink
 2034. De molen staat. De Hauwert vlag in top. 24-05-2013.; De molen staat. Links Simon Oudt.; Jaap Surink
 2035. Dag van de plaatsing 24-5-2013. Zicht over het meer.; Zicht op de montageplaats over het meer.; Cor Smit
 2036. Jaap Beerepoot doet nog wat laatste klussen. 24-05-2013.; ; Cor Smit
 2037. De grote staart op de wagen. 24-5-2013.; ; Cor Smit
 2038. Simon Oudt, Maarten Korver en Piet Blokker. 24-05-2013; Links Simon Oudt, Maarten Korver op de fiets en Piet Blokker.; Cor Smit
 2039. Dag van de plaatsing 24-5-2013. De kraan komt aan.; ; Cor Smit
 2040. Lies Druif, Piet Blokker en Klaas Druif. 24-05-2013; Toeschouwers: links Lies Druif, midden Piet Blokker en rechts Klaas Druif.; Cor Smit
 2041. Jaap Beerepoot, Maarten Korver en Jaap Surink. 24-05-2013; ; Cor Smit
 2042. Jaap Beerepoot. 24-05-2013; ; Cor Smit
 2043. Jaap Beerepoot. 24-05-2013; ; Cor Smit
 2044. Weghalen van de platenbaan op 12-6-2013.; ; Jaap Surink
 2045. Weghalen van de platenbaan door Zwart Infracare BV uit Wervershoof op 12-6-2013.; Op 12 juni werd de platenbaan opgeruimd door Zwart Infracare BV uit Wervershoof.; Jaap Surink
 2046. De molen draait op Open Monumentendag 14-9-2013.; ; Jaap Surink
 2047. De onderste toren bij Piet Blokker voor de werkplaats met Jaap Beerepoot. 05-04-2013.; ; Lies Druif
 2048. Voorbereidingen voor de plaatsing van de torens op 13-5-2013. V.l.n.r.: Jaap Surink, Simon Oudt en Koos Groot.; ; Lies Druif
 2049. Klaas Druif. 13-05-2013.; ; Lies Druif
 2050. Klaas Druif bekijkt de vijzel. 13-05-2013.; ; Lies Druif
 2051. Koos Groot onderweg in de Zak met de onderste toren. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2052. Koos Groot onderweg in de Zak met de onderste toren. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2053. Klaas Druif, Simon Oudt en Koos Groot. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2054. Op de kraanwagen van Koeman Berkhout de bovenste toren. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2055. Maarten Korver, de laatste molenaar van de Sluispolder. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2056. De vijzel zakt in de vijzelgoot. 14-05-2013.; Van links naar rechts: Koos Groot, Jaap Surink, chauffeur, Simon Oudt en Jaap Beerepoot.; Lies Druif
 2057. Maarten Korver en Klaas Druif. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2058. Montage van het bovenlager van de vijzel. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2059. Montage van de vijzel. Klaas Druif, Jaap Surink, Koos Groot, Simon Oudt, chauffeur en Jaap Beerepoot. 14-05-2013.; Van links naar rechts: Klaas Druif, Jaap Surink, Koos Groot, Simon Oudt (op z'n kop in de goot), chauffeur en Jaap Beerepoot.; Lies Druif
 2060. De ondertse toren wordt op de fundatie geplaatst. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2061. De onderste toren wordt aan de fundatie vastgemaakt. 14-05-2013.; Van links naar rechts:Koos Groot, Simon Oudt, Jaap Beerepoot, de chauffeur, Jaap Surink en Maarten Korver.; Lies Druif
 2062. De bovenste toren is op een stelconplaat vastgezet. De molenkop is gemonteerd. 14-05-2013.; ; Lies Druif
 2063. Montage van de frames van de wieken 16-5-2013.; Montage van de wieken aan de wiekennaaf. Jaap Beerepoot op de steiger.; Lies Druif
 2064. Aanvoer van de kleine staart naar de bouwplaats, 17-5-2013. Koos Groot met de trekker in de Zak.; ; Lies Druif
 2065. Klaas Druif verft de kleine staart nog even bij. 17-5-2013.; ; Lies Druif
 2066. Montage van de wieken m.b.v. de kraan van Zwart uit Wervershoof. 17-5-2013.; ; Lies Druif
 2067. Montage van de wieken m.b.v. de kraan van Zwart uit Wervershoof. 17-5-2013; ; Lies Druif
 2068. Aanbrengen van de afdekking over de vijzelgoot. 17-5-2013. Jaap en Rolf Surink.; Links Jaap en rechts Rolf Surink.; Lies Druif
 2069. Alle wieken en de kleine staart zitten er aan. 21-5-2013; ; Lies Druif
 2070. De vijzel in de vijzelgoot. 21-5-2013.; ; Lies Druif
 2071. Montage van de grote staart. Vlnr: Cor Smit, ??, Jaap Surink, Piet Blokker, Klaas Druif en Maarten Korver. 24-05-2013.; Van links naar rechts: Cor Smit, ??, Jaap Surink, Piet Blokker, Klaas Druif en Maarten Korver.; Lies Druif
 2072. Cor Smit, Jaap Surink, Piet Blokker, Klaas Druif. Achter Klaas Maarten Korver. 24-05-2013.; ; Lies Druif
 2073. De molen zweeft tussen hemel en aarde. 24-5-2013.; ; Lies Druif
 2074. Het hijsen van de molen op 24-5-2013.; ; Lies Druif
 2075. De twee delen naderen elkaar. 24-5-2013.; ; Lies Druif
 2076. De beide helften zijn gekoppeld. 24-05-2013.; ; Lies Druif
 2077. Na afloop gebak van Klaas en Lies Druif. Vlnr: Jaap Beerepoot, Maarten Korver, Koos Groot en Jaap Surink. 24-05-2013; Van links naar rechts: Jaap Beerepoot, Maarten Korver, Koos Groot en Jaap Surink.; Lies Druif
 2078. Van links naar rechts: Klaas Druif, Simon Oudt en Piet Blokker. 24-05-2013.; Van links naar rechts: Klaas Druif, Simon Oudt en Piet Blokker.; Lies Druif
 2079. Vlnr: Simon Oudt, daarboven Piet Blokker, Jaap Beerepoot, Maarten Korver en Koos Groot. 24-05-2013.; Van links naar rechts: Simon Oudt, daarboven Piet Blokker, Jaap Beerepoot, Maarten Korver en Koos Groot.; Lies Druif
 2080. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013. Jaap Surink hield een praatje met een plaatje over het restauratieproces.; ; Lies Druif
 2081. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013. Klaas Druif sprak over zijn (jeugd-)ervaringen met de molen.; ; Lies Druif
 2082. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013. Aaf Korver, Koos Groot, mevr. Hoogesteger-Druif, Maarten Korver.; ; Lies Druif
 2083. Klaas en Lies Druif met kleinkind onderweg naar de officiële handeling. 28-06-2013.; ; Lies Druif
 2084. Klaas Druif krijgt de versierde slinger om de molen in de wind te zetten. 28-06-2013.; Links Koos Groot, voorzitter. Midden Jaap Surink, secretaris-penningmeester. Rechts Klaas Druif.; Lies Druif
 2085. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013. Vlnr: Jaap Surink, Klaas Druif en Nico Druif met kind.; Vlnr: Jaap Surink (haalt de borgketting los), Klaas Druif en Nico Druif met kind.; Lies Druif
 2086. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013. Klaas Druif draait aan de slinger om de molen in de wind te zetten.; ; Lies Druif
 2087. Vlnr: ??, Maarten Korver en Klaas Druif met kleinkind. 28-06-2013.; Vlnr: ??, Maarten Korver en Klaas Druif met kleinkind.; Lies Druif
 2088. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013.; Van links naar rechts: mevr. M. van der Plas en mevr. I. Matheij (beiden provincie NH), Karel Smit, Piet Butter, Jan Butter (achter Piet) en Annemarie Groot.; Lies Druif
 2089. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013.; Van links naar rechts: Simon Oudt, ??, Jeroen Kramer, ??, Marja van Dijk.; Lies Druif
 2090. Officiële inbedrijfstelling 28-6-2013.; Van links naar rechts: ??, Aaf Korver (op de rug gezien), daarachter ??, Nel Kreuger, mevr. Hoogesteger-Druif, Hans Hoogesteger (zoon van mevr.Hoogesteger-Druif), Nel Koeman, Ria Balk, Jan Balk, Annemiek Schouten, Sandra Nan en Gerdien Bankersen.; Lies Druif
 2091. Jaap Surink zet de molen weer uit de wind. 28-06-2013.; ; Lies Druif
 2092. Informatiebord bij de molen 29-6-2013.; ; Lies Druif
 2093. Toren in de werkplaats van Simotech BV. 12-12-2010.; ; Simon Oudt